Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sonstad AS
Juridisk navn:  Sonstad AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73945960
Bergsbakken 16 Bergsbakken 16 Fax:
7052 Trondheim 7052 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 990168474
Aksjekapital: 504.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 5/28/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Bachke & Co. AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-92.28%
Resultat  
  
-34.7%
Egenkapital  
  
54.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 56.000 725.000 721.000 34.000 50.000
Resultat: 76.470.000 117.110.000 693.000 -11.000 23.000
Egenkapital: 160.146.000 103.666.000 1.623.000 1.090.000 1.098.000
Regnskap for  Sonstad AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 56.000 725.000 721.000 34.000 50.000
Driftskostnader -1.485.000 -702.000 -27.000 -44.000 -25.000
Driftsresultat -1.430.000 24.000 693.000 -9.000 25.000
Finansinntekter 78.437.000 117.247.000 0 0 0
Finanskostnader -536.000 -160.000 0 -2.000 -2.000
Finans 77.901.000 117.087.000 0 -2.000 -2.000
Resultat før skatt 76.470.000 117.110.000 693.000 -11.000 23.000
Skattekostnad 10.000 -68.000 -159.000 2.000 -6.000
Årsresultat 76.480.000 117.042.000 534.000 -9.000 17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.922.000 10.832.000 4.849.000 4.857.000 4.343.000
Sum omløpsmidler 159.449.000 108.160.000 547.000 268.000 234.000
Sum eiendeler 180.371.000 118.992.000 5.396.000 5.125.000 4.577.000
Sum opptjent egenkapital 159.638.000 103.158.000 1.115.000 582.000 590.000
Sum egenkapital 160.146.000 103.666.000 1.623.000 1.090.000 1.098.000
Sum langsiktig gjeld 0 3.560.000 4.030.000 3.474.000
Sum kortsiktig gjeld 20.225.000 15.327.000 212.000 5.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 180.371.000 118.993.000 5.395.000 5.125.000 4.576.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 56.000 725.000 721.000 34.000 50.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 56.000 725.000 721.000 34.000 50.000
Varekostnad -22.000 -69.000 0 -5.000 0
Lønninger -1.080.000 -388.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -383.000 -245.000 -27.000 -36.000 -24.000
Driftskostnader -1.485.000 -702.000 -27.000 -44.000 -25.000
Driftsresultat -1.430.000 24.000 693.000 -9.000 25.000
Finansinntekter 78.437.000 117.247.000 0 0 0
Finanskostnader -536.000 -160.000 0 -2.000 -2.000
Finans 77.901.000 117.087.000 0 -2.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -20.000.000 -15.000.000 0 0 0
Årsresultat 76.480.000 117.042.000 534.000 -9.000 17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 8.000 6.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 89.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 89.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 20.832.000 10.832.000 4.849.000 4.849.000 4.337.000
Sum anleggsmidler 20.922.000 10.832.000 4.849.000 4.857.000 4.343.000
Varebeholdning 102.000 102.000 166.000 166.000 173.000
Kundefordringer 3.000 38.000 284.000 35.000 50.000
Andre fordringer 34.000 27.000 0 0 0
Sum investeringer 155.814.000 84.003.000 0 0 0
Kasse, bank 3.490.000 23.985.000 97.000 67.000 11.000
Sum omløpsmidler 159.449.000 108.160.000 547.000 268.000 234.000
Sum eiendeler 180.371.000 118.992.000 5.396.000 5.125.000 4.577.000
Sum opptjent egenkapital 159.638.000 103.158.000 1.115.000 582.000 590.000
Sum egenkapital 160.146.000 103.666.000 1.623.000 1.090.000 1.098.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 3.560.000 4.030.000 3.474.000
Leverandørgjeld 5.000 57.000 2.000 1.000 0
Betalbar skatt 68.000 151.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 68.000 133.000 54.000 0 0
Utbytte -20.000.000 -15.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 152.000 69.000 4.000 4.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 20.225.000 15.327.000 212.000 5.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 180.371.000 118.993.000 5.395.000 5.125.000 4.576.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 139.224.000 92.833.000 335.000 263.000 230.000
Likviditetsgrad 1 7.9 7.1 2.6 53.6 58.5
Likviditetsgrad 2 7.9 7.1 1.8 20.4 15.3
Soliditet 88.8 87.1 30.1 21.3 2
Resultatgrad -2.553.6 3.3 96.1 -26.5 5
Rentedekningsgrad -2.7 0.2 -4.5 12.5
Gjeldsgrad 0.1 0.1 2.3 3.7 3.2
Total kapitalrentabilitet 42.7 98.6 12.8 -0.2 0.5
Signatur
26.08.2021
STYRET I FELLESSKAP.
SIGNATUR
Prokurister
10.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex