Sophia Brand Jewellery As
Juridisk navn:  Sophia Brand Jewellery As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45488112
Rådhusgata 9 Rådhusgata 9 Fax:
3210 Sandefjord 3210 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 915549004
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 6/6/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Schrøder Regnskap
Utvikling:
Omsetning  
  
26.47%
Resultat  
  
-68.06%
Egenkapital  
  
8.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.432.000 1.923.000 1.321.000 957.000 1.120.000
Resultat: 61.000 191.000 478.000 -105.000 161.000
Egenkapital: 619.000 568.000 422.000 30.000 132.000
Regnskap for  Sophia Brand Jewellery As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.432.000 1.923.000 1.321.000 957.000 1.120.000
Driftskostnader -2.370.000 -1.737.000 -843.000 -1.063.000 -959.000
Driftsresultat 62.000 185.000 478.000 -105.000 161.000
Finansinntekter 6.000 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 0 0 0
Finans -2.000 5.000 0 0 0
Resultat før skatt 61.000 191.000 478.000 -105.000 161.000
Skattekostnad -9.000 -45.000 -86.000 2.000 -40.000
Årsresultat 51.000 146.000 392.000 -103.000 121.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 162.000 16.000 31.000 46.000
Sum omløpsmidler 1.269.000 1.203.000 1.132.000 410.000 514.000
Sum eiendeler 1.431.000 1.203.000 1.148.000 441.000 560.000
Sum opptjent egenkapital 519.000 468.000 322.000 -70.000 32.000
Sum egenkapital 619.000 568.000 422.000 30.000 132.000
Sum langsiktig gjeld 278.000 275.000 275.000 275.000 277.000
Sum kortsiktig gjeld 534.000 360.000 452.000 136.000 151.000
Sum gjeld og egenkapital 1.431.000 1.203.000 1.149.000 441.000 560.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.430.000 1.923.000 1.321.000 957.000 1.120.000
Andre inntekter 2.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.432.000 1.923.000 1.321.000 957.000 1.120.000
Varekostnad -744.000 -453.000 121.000 -484.000 -395.000
Lønninger -913.000 -712.000 -374.000 -164.000 -156.000
Avskrivning -27.000 -16.000 -15.000 -15.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -686.000 -556.000 -575.000 -400.000 -393.000
Driftskostnader -2.370.000 -1.737.000 -843.000 -1.063.000 -959.000
Driftsresultat 62.000 185.000 478.000 -105.000 161.000
Finansinntekter 6.000 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 0 0 0
Finans -2.000 5.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 51.000 146.000 392.000 -103.000 121.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 149.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 13.000 16.000 31.000 46.000
Sum varige driftsmidler 13.000 16.000 31.000 46.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 162.000 16.000 31.000 46.000
Varebeholdning 984.000 823.000 692.000 269.000 390.000
Kundefordringer 13.000 54.000 3.000 3.000 0
Andre fordringer 4.000 0 0 10.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 269.000 326.000 436.000 139.000 115.000
Sum omløpsmidler 1.269.000 1.203.000 1.132.000 410.000 514.000
Sum eiendeler 1.431.000 1.203.000 1.148.000 441.000 560.000
Sum opptjent egenkapital 519.000 468.000 322.000 -70.000 32.000
Sum egenkapital 619.000 568.000 422.000 30.000 132.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 0 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 278.000 275.000 275.000 275.000 277.000
Leverandørgjeld 197.000 22.000 151.000 20.000 23.000
Betalbar skatt 6.000 45.000 86.000 0 8.000
Skyldig offentlige avgifter 194.000 175.000 146.000 69.000 90.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 137.000 118.000 69.000 48.000 29.000
Sum kortsiktig gjeld 534.000 360.000 452.000 136.000 151.000
Sum gjeld og egenkapital 1.431.000 1.203.000 1.149.000 441.000 560.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 735.000 843.000 680.000 274.000 363.000
Likviditetsgrad 1 2.4 3.3 2 3 3.4
Likviditetsgrad 2 0.5 1.1 1 1 0.8
Soliditet 43.3 47.2 36.7 6.8 23.6
Resultatgrad 2.5 9.6 36.2 - 14.4
Rentedekningsgrad 31.0 185.0
Gjeldsgrad 1.3 1.1 1.7 13.7 3.2
Total kapitalrentabilitet 4.3 15.9 41.6 -23.8 28.8
Signatur
30.08.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
30.08.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex