Soppkompaniet As
Juridisk navn:  Soppkompaniet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hesleveien 43 Hesleveien 43 Fax:
1821 Spydeberg 1821 Spydeberg
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 923838600
Aksjekapital: 47.500 NOK
Etableringsdato: 10/26/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ultima Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
589.66%
Egenkapital  
  
16300%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 338.000 0
Resultat: 142.000 -29.000
Egenkapital: 810.000 -5.000
Regnskap for  Soppkompaniet As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 338.000 0
Driftskostnader -196.000 -29.000
Driftsresultat 142.000 -29.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 142.000 -29.000
Skattekostnad -25.000 0
Årsresultat 117.000 -29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 51.000 0
Sum omløpsmidler 883.000 45.000
Sum eiendeler 934.000 45.000
Sum opptjent egenkapital 87.000 -29.000
Sum egenkapital 810.000 -5.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 122.000 50.000
Sum gjeld og egenkapital 933.000 45.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 215.000 0
Andre inntekter 123.000 0
Driftsinntekter 338.000 0
Varekostnad -40.000 0
Lønninger -3.000 0
Avskrivning -6.000 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -147.000 -29.000
Driftskostnader -196.000 -29.000
Driftsresultat 142.000 -29.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 117.000 -29.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 38.000 0
Driftsløsøre 13.000 0
Sum varige driftsmidler 51.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 51.000 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 3.000 0
Andre fordringer 80.000 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 800.000 45.000
Sum omløpsmidler 883.000 45.000
Sum eiendeler 934.000 45.000
Sum opptjent egenkapital 87.000 -29.000
Sum egenkapital 810.000 -5.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0
Leverandørgjeld -1.000 0
Betalbar skatt 24.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 100.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 122.000 50.000
Sum gjeld og egenkapital 933.000 45.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 761.000 -5.000
Likviditetsgrad 1 7.2 0.9
Likviditetsgrad 2 7.2 0.9
Soliditet 86.8 -11.1
Resultatgrad 42.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2
Total kapitalrentabilitet 15.2 -64.4
Signatur
13.04.2021
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex