Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sordal Bygg As
Juridisk navn:  Sordal Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90587076
Lundevegen 40 Lundevegen 40 Fax:
4708 Vennesla 4708 Vennesla
Fylke: Kommune:
Agder Vennesla
Org.nr: 997255976
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 8/16/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirma Eliassen As
Regnskapsfører: Henning Hansen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.06%
Resultat  
  
14.55%
Egenkapital  
  
13.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 19.286.000 18.015.000 15.344.000 8.858.000 6.274.000
Resultat: 984.000 859.000 1.219.000 209.000 610.000
Egenkapital: 2.191.000 1.924.000 1.591.000 850.000 693.000
Regnskap for  Sordal Bygg As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 19.286.000 18.015.000 15.344.000 8.858.000 6.274.000
Driftskostnader -18.264.000 -17.133.000 -14.117.000 -8.640.000 -5.656.000
Driftsresultat 1.022.000 883.000 1.227.000 218.000 618.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -39.000 -25.000 -9.000 -10.000 -9.000
Finans -38.000 -24.000 -8.000 -9.000 -8.000
Resultat før skatt 984.000 859.000 1.219.000 209.000 610.000
Skattekostnad -217.000 -189.000 -279.000 -51.000 -147.000
Årsresultat 768.000 670.000 940.000 157.000 463.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 822.000 954.000 150.000 204.000 184.000
Sum omløpsmidler 5.010.000 4.416.000 3.849.000 2.494.000 1.848.000
Sum eiendeler 5.832.000 5.370.000 3.999.000 2.698.000 2.032.000
Sum opptjent egenkapital 2.091.000 1.824.000 1.491.000 750.000 593.000
Sum egenkapital 2.191.000 1.924.000 1.591.000 850.000 693.000
Sum langsiktig gjeld 1.361.000 638.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.280.000 2.808.000 2.409.000 1.848.000 1.339.000
Sum gjeld og egenkapital 5.832.000 5.370.000 4.000.000 2.698.000 2.032.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.784.000 18.306.000 15.308.000 8.652.000 6.178.000
Andre inntekter 1.503.000 -291.000 36.000 206.000 96.000
Driftsinntekter 19.286.000 18.015.000 15.344.000 8.858.000 6.274.000
Varekostnad -11.634.000 -10.985.000 -9.121.000 -5.273.000 -3.033.000
Lønninger -4.781.000 -4.930.000 -3.777.000 -2.511.000 -1.889.000
Avskrivning -240.000 -147.000 -57.000 -57.000 -51.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.609.000 -1.071.000 -1.162.000 -799.000 -683.000
Driftskostnader -18.264.000 -17.133.000 -14.117.000 -8.640.000 -5.656.000
Driftsresultat 1.022.000 883.000 1.227.000 218.000 618.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -39.000 -25.000 -9.000 -10.000 -9.000
Finans -38.000 -24.000 -8.000 -9.000 -8.000
Konsernbidrag -37.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 768.000 670.000 940.000 157.000 463.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 12.000 9.000 9.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 822.000 949.000 138.000 195.000 175.000
Sum varige driftsmidler 822.000 949.000 138.000 195.000 175.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 822.000 954.000 150.000 204.000 184.000
Varebeholdning 0 0 44.000
Kundefordringer 1.614.000 960.000 2.643.000 1.365.000 678.000
Andre fordringer 555.000 521.000 300.000 145.000 250.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.743.000 2.814.000 497.000 794.000 875.000
Sum omløpsmidler 5.010.000 4.416.000 3.849.000 2.494.000 1.848.000
Sum eiendeler 5.832.000 5.370.000 3.999.000 2.698.000 2.032.000
Sum opptjent egenkapital 2.091.000 1.824.000 1.491.000 750.000 593.000
Sum egenkapital 2.191.000 1.924.000 1.591.000 850.000 693.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 47.000 0 0 10.000
Sum langsiktig gjeld 1.361.000 638.000 0 0 0
Leverandørgjeld 1.111.000 863.000 1.048.000 1.087.000 567.000
Betalbar skatt 200.000 172.000 282.000 52.000 150.000
Skyldig offentlige avgifter 533.000 1.220.000 569.000 474.000 394.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 435.000 506.000 510.000 235.000 218.000
Sum kortsiktig gjeld 2.280.000 2.808.000 2.409.000 1.848.000 1.339.000
Sum gjeld og egenkapital 5.832.000 5.370.000 4.000.000 2.698.000 2.032.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.730.000 1.608.000 1.440.000 646.000 509.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.6 1.6 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 2.2 1.6 1.6 1.3 1.3
Soliditet 37.6 35.8 39.8 31.5 34.1
Resultatgrad 5.3 4.9 8 2.5 9.9
Rentedekningsgrad 26.2 35.3 136.3 21.8 68.7
Gjeldsgrad 1.7 1.8 1.5 2.2 1.9
Total kapitalrentabilitet 17.5 16.5 30.7 8.1 30.5
Signatur
25.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex