Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sorgenfri Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Sorgenfri Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97175179
c/o Veidekke Eiendom AS Sluppenvegen 19 Sluppenvegen 19 Fax: 72893611
7037 Trondheim 7037 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 992539763
Aksjekapital: 73.373 NOK
Etableringsdato: 4/2/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Vidi Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-40.74%
Egenkapital  
  
-2.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 23.000 301.000
Resultat: -152.000 -108.000 -2.653.000 -370.000 -674.000
Egenkapital: 5.319.000 5.439.000 28.145.000 36.202.000 36.689.000
Regnskap for  Sorgenfri Utbyggingsselskap AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 23.000 301.000
Driftskostnader -103.000 -87.000 -2.618.000 -414.000 -962.000
Driftsresultat -103.000 -87.000 -2.618.000 -391.000 -661.000
Finansinntekter 0 0 23.000 6.000 27.000
Finanskostnader -50.000 -22.000 -58.000 15.000 -41.000
Finans -50.000 -22.000 -35.000 21.000 -14.000
Resultat før skatt -152.000 -108.000 -2.653.000 -370.000 -674.000
Skattekostnad 33.000 6.000 439.000 -117.000 -229.000
Årsresultat -120.000 -102.000 -2.214.000 -487.000 -904.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 98.604.000 49.846.000 21.947.000 34.173.000 62.451.000
Sum omløpsmidler 83.734.000 219.838.000 60.795.000 54.331.000 17.464.000
Sum eiendeler 182.338.000 269.684.000 82.742.000 88.504.000 79.915.000
Sum opptjent egenkapital -221.000 -102.000 0 -15.908.000 -15.421.000
Sum egenkapital 5.319.000 5.439.000 28.145.000 36.202.000 36.689.000
Sum langsiktig gjeld 46.673.000 25.161.000 10.097.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 130.345.000 239.084.000 44.500.000 52.301.000 43.226.000
Sum gjeld og egenkapital 182.337.000 269.683.000 82.742.000 88.503.000 79.915.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 23.000 301.000
Driftsinntekter 0 0 0 23.000 301.000
Varekostnad 0 0 -2.460.000 -243.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -103.000 -87.000 -158.000 -171.000 -962.000
Driftskostnader -103.000 -87.000 -2.618.000 -414.000 -962.000
Driftsresultat -103.000 -87.000 -2.618.000 -391.000 -661.000
Finansinntekter 0 0 23.000 6.000 27.000
Finanskostnader -50.000 -22.000 -58.000 15.000 -41.000
Finans -50.000 -22.000 -35.000 21.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -120.000 -102.000 -2.214.000 -487.000 -904.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 438.000 405.000 4.545.000 5.024.000 5.140.000
Fast eiendom 98.166.000 49.441.000 17.401.000 29.149.000 57.311.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 98.166.000 49.441.000 17.401.000 29.149.000 57.311.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 98.604.000 49.846.000 21.947.000 34.173.000 62.451.000
Varebeholdning 0 0 57.627.000 47.086.000 9.294.000
Kundefordringer 98.000 0 0 0 0
Andre fordringer 82.175.000 214.774.000 0 1.215.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.462.000 5.064.000 3.168.000 6.030.000 8.170.000
Sum omløpsmidler 83.734.000 219.838.000 60.795.000 54.331.000 17.464.000
Sum eiendeler 182.338.000 269.684.000 82.742.000 88.504.000 79.915.000
Sum opptjent egenkapital -221.000 -102.000 0 -15.908.000 -15.421.000
Sum egenkapital 5.319.000 5.439.000 28.145.000 36.202.000 36.689.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 87.280.000 201.256.000 42.952.000 52.000.000 43.020.000
Sum langsiktig gjeld 46.673.000 25.161.000 10.097.000 0 0
Leverandørgjeld 20.516.000 37.828.000 1.518.000 271.000 131.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 2.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 22.550.000 0 30.000 30.000 73.000
Sum kortsiktig gjeld 130.345.000 239.084.000 44.500.000 52.301.000 43.226.000
Sum gjeld og egenkapital 182.337.000 269.683.000 82.742.000 88.503.000 79.915.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -46.611.000 -19.246.000 16.295.000 2.030.000 -25.762.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.9 1.4 1 0.4
Likviditetsgrad 2 0.6 0.9 0.1 0.1 0.2
Soliditet 2.9 2 3 40.9 45.9
Resultatgrad -219.6
Rentedekningsgrad -2.1 -45.1 26.1 -15.5
Gjeldsgrad 33.3 48.6 1.9 1.4 1.2
Total kapitalrentabilitet -0.1 -3.1 -0.4 -0.8
Signatur
07.12.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex