Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sorknes Gård As
Juridisk navn:  Sorknes Gård As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62441870
Postboks 70 Sorknes Gård Fax:
2451 Rena 2450 Rena
Fylke: Kommune:
Innlandet Åmot
Org.nr: 968682377
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/8/1994 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.55%
Resultat  
  
10.93%
Egenkapital  
  
12.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 236.000 273.000 173.000 346.000 89.000
Resultat: 203.000 183.000 156.000 332.000 -620.000
Egenkapital: -1.391.000 -1.584.000 -1.727.000 -1.847.000 -2.100.000
Regnskap for  Sorknes Gård As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 236.000 273.000 173.000 346.000 89.000
Driftskostnader -1.000 -2.000 -23.000 -19.000 -21.000
Driftsresultat 235.000 272.000 150.000 327.000 68.000
Finansinntekter -32.000 -89.000 6.000 6.000 26.000
Finanskostnader 0 0 0 -714.000
Finans -32.000 -89.000 6.000 6.000 -688.000
Resultat før skatt 203.000 183.000 156.000 332.000 -620.000
Skattekostnad -10.000 -40.000 -36.000 -80.000 -20.000
Årsresultat 193.000 142.000 120.000 253.000 -640.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.115.000 1.204.000 1.198.000 1.342.000
Sum omløpsmidler 1.377.000 31.000 8.000 323.000 161.000
Sum eiendeler 1.377.000 1.146.000 1.212.000 1.521.000 1.503.000
Sum opptjent egenkapital -1.491.000 -1.684.000 -1.827.000 -1.947.000 -2.200.000
Sum egenkapital -1.391.000 -1.584.000 -1.727.000 -1.847.000 -2.100.000
Sum langsiktig gjeld 2.723.000 2.690.000 2.879.000 3.284.000 3.583.000
Sum kortsiktig gjeld 45.000 40.000 59.000 84.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 1.377.000 1.146.000 1.211.000 1.521.000 1.503.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 236.000 273.000 173.000 346.000 89.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 236.000 273.000 173.000 346.000 89.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -2.000 -23.000 -19.000 -21.000
Driftskostnader -1.000 -2.000 -23.000 -19.000 -21.000
Driftsresultat 235.000 272.000 150.000 327.000 68.000
Finansinntekter -32.000 -89.000 6.000 6.000 26.000
Finanskostnader 0 0 0 -714.000
Finans -32.000 -89.000 6.000 6.000 -688.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 193.000 142.000 120.000 253.000 -640.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.115.000 1.204.000 1.198.000 1.342.000
Sum anleggsmidler 1.115.000 1.204.000 1.198.000 1.342.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 19.000
Sum investeringer 1.083.000 0 0 0 0
Kasse, bank 294.000 31.000 8.000 323.000 141.000
Sum omløpsmidler 1.377.000 31.000 8.000 323.000 161.000
Sum eiendeler 1.377.000 1.146.000 1.212.000 1.521.000 1.503.000
Sum opptjent egenkapital -1.491.000 -1.684.000 -1.827.000 -1.947.000 -2.200.000
Sum egenkapital -1.391.000 -1.584.000 -1.727.000 -1.847.000 -2.100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.723.000 2.690.000 2.879.000 3.284.000 3.583.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 45.000 40.000 59.000 84.000 20.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 45.000 40.000 59.000 84.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 1.377.000 1.146.000 1.211.000 1.521.000 1.503.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.332.000 -9.000 -51.000 239.000 141.000
Likviditetsgrad 1 30.6 0.8 0.1 3.8 8.1
Likviditetsgrad 2 30.6 0.8 0.1 3.8 8.1
Soliditet -101.0 -138.2 -142.6 -121.4 -139.7
Resultatgrad 99.6 99.6 86.7 94.5 76.4
Rentedekningsgrad 0.1
Gjeldsgrad -2.0 -1.7 -1.7 -1.8 -1.7
Total kapitalrentabilitet 14.7 1 12.9 21.9 6.3
Signatur
07.06.2006
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex