Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sorl AS
Juridisk navn:  Sorl AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22755690
Prætorius gate 1 Prætorius gate 1 Fax:
1608 Fredrikstad 1608 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 879308682
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/1/1997 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: As Drammen Data
Utvikling:
Omsetning  
  
41.99%
Resultat  
  
5377.78%
Egenkapital  
  
-46.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.444.000 1.017.000 1.798.000 1.030.000 1.530.000
Resultat: 475.000 -9.000 493.000 -208.000 374.000
Egenkapital: 516.000 964.000 971.000 586.000 845.000
Regnskap for  Sorl AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.444.000 1.017.000 1.798.000 1.030.000 1.530.000
Driftskostnader -969.000 -1.025.000 -1.304.000 -1.237.000 -1.156.000
Driftsresultat 475.000 -8.000 493.000 -208.000 374.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0
Finans -1.000 1.000 -1.000 1.000
Resultat før skatt 475.000 -9.000 493.000 -208.000 374.000
Skattekostnad -103.000 1.000 -109.000 0 -94.000
Årsresultat 372.000 -7.000 384.000 -208.000 280.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 47.000 57.000 67.000 22.000 2.000
Sum omløpsmidler 693.000 1.086.000 1.137.000 775.000 1.155.000
Sum eiendeler 740.000 1.143.000 1.204.000 797.000 1.157.000
Sum opptjent egenkapital 416.000 864.000 871.000 486.000 745.000
Sum egenkapital 516.000 964.000 971.000 586.000 845.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 43.000 45.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 220.000 136.000 189.000 210.000 312.000
Sum gjeld og egenkapital 740.000 1.143.000 1.205.000 796.000 1.157.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.444.000 1.017.000 1.797.000 1.030.000 1.530.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.444.000 1.017.000 1.798.000 1.030.000 1.530.000
Varekostnad -3.000 0 -26.000 -16.000
Lønninger -467.000 -657.000 -768.000 -811.000 -698.000
Avskrivning -10.000 -10.000 -8.000 -5.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -489.000 -358.000 -528.000 -395.000 -442.000
Driftskostnader -969.000 -1.025.000 -1.304.000 -1.237.000 -1.156.000
Driftsresultat 475.000 -8.000 493.000 -208.000 374.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0
Finans -1.000 1.000 -1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -863.000 0 -50.000 0
Årsresultat 372.000 -7.000 384.000 -208.000 280.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 2.000 2.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 47.000 57.000 67.000 20.000 0
Sum varige driftsmidler 47.000 57.000 67.000 20.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 47.000 57.000 67.000 22.000 2.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 47.000 84.000 14.000 6.000 24.000
Andre fordringer -7.000 -1.000 20.000 47.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 653.000 1.003.000 1.103.000 723.000 1.131.000
Sum omløpsmidler 693.000 1.086.000 1.137.000 775.000 1.155.000
Sum eiendeler 740.000 1.143.000 1.204.000 797.000 1.157.000
Sum opptjent egenkapital 416.000 864.000 871.000 486.000 745.000
Sum egenkapital 516.000 964.000 971.000 586.000 845.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 43.000 45.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.000 43.000 45.000 0 0
Leverandørgjeld 11.000 38.000 7.000 7.000 7.000
Betalbar skatt 103.000 63.000 0 94.000
Skyldig offentlige avgifter 65.000 44.000 49.000 90.000 67.000
Utbytte -863.000 0 -50.000 0
Annen kortsiktig gjeld 42.000 55.000 70.000 64.000 143.000
Sum kortsiktig gjeld 220.000 136.000 189.000 210.000 312.000
Sum gjeld og egenkapital 740.000 1.143.000 1.205.000 796.000 1.157.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 473.000 950.000 948.000 565.000 843.000
Likviditetsgrad 1 3.2 8.0 6 3.7 3.7
Likviditetsgrad 2 3.2 8.0 6 3.7 3.7
Soliditet 69.7 84.3 80.6 73.6 7
Resultatgrad 32.9 -0.8 27.4 -20.2 24.4
Rentedekningsgrad -8.0 -
Gjeldsgrad 0.4 0.2 0.2 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 64.2 -0.7 4 -26.1 32.4
Signatur
12.07.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex