Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sotra Engros As
Juridisk navn:  Sotra Engros As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Austefjordsvegen 194 Austefjordsvegen 194 Fax:
5379 Steinsland 5379 Steinsland
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 996113280
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/3/2010 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Es Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-40.64%
Resultat  
  
115.37%
Egenkapital  
  
366.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.148.000 5.303.000 8.244.000 7.802.000 8.351.000
Resultat: 73.000 -475.000 275.000 -516.000 276.000
Egenkapital: 523.000 -196.000 332.000 125.000 517.000
Regnskap for  Sotra Engros As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.148.000 5.303.000 8.244.000 7.802.000 8.351.000
Driftskostnader -2.967.000 -5.723.000 -7.940.000 -8.298.000 -7.767.000
Driftsresultat 182.000 -420.000 305.000 -495.000 584.000
Finansinntekter 8.000 2.000 14.000 65.000 0
Finanskostnader -117.000 -57.000 -44.000 -87.000 -309.000
Finans -109.000 -55.000 -30.000 -22.000 -309.000
Resultat før skatt 73.000 -475.000 275.000 -516.000 276.000
Skattekostnad 139.000 -52.000 -68.000 124.000 -74.000
Årsresultat 211.000 -527.000 207.000 -392.000 201.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 80.000 122.000 176.000 420.000 347.000
Sum omløpsmidler 2.058.000 1.277.000 1.913.000 2.313.000 1.494.000
Sum eiendeler 2.138.000 1.399.000 2.089.000 2.733.000 1.841.000
Sum opptjent egenkapital 0 -296.000 232.000 25.000 417.000
Sum egenkapital 523.000 -196.000 332.000 125.000 517.000
Sum langsiktig gjeld 5.000 0 0 189.000 281.000
Sum kortsiktig gjeld 1.609.000 1.594.000 1.758.000 2.419.000 1.042.000
Sum gjeld og egenkapital 2.137.000 1.398.000 2.090.000 2.733.000 1.840.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.148.000 5.303.000 8.244.000 7.802.000 8.351.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.148.000 5.303.000 8.244.000 7.802.000 8.351.000
Varekostnad -1.696.000 -4.175.000 -6.781.000 -7.406.000 -7.505.000
Lønninger -490.000 -654.000 -759.000 0 0
Avskrivning -27.000 -40.000 -51.000 -48.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -754.000 -854.000 -349.000 -844.000 -251.000
Driftskostnader -2.967.000 -5.723.000 -7.940.000 -8.298.000 -7.767.000
Driftsresultat 182.000 -420.000 305.000 -495.000 584.000
Finansinntekter 8.000 2.000 14.000 65.000 0
Finanskostnader -117.000 -57.000 -44.000 -87.000 -309.000
Finans -109.000 -55.000 -30.000 -22.000 -309.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 211.000 -527.000 207.000 -392.000 201.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 52.000 121.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 80.000 122.000 124.000 299.000 347.000
Sum varige driftsmidler 80.000 122.000 124.000 299.000 347.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 80.000 122.000 176.000 420.000 347.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 170.000 271.000 274.000 263.000 529.000
Andre fordringer 267.000 167.000 227.000 18.000 41.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 842.000 726.000 105.000 21.000 0
Sum omløpsmidler 2.058.000 1.277.000 1.913.000 2.313.000 1.494.000
Sum eiendeler 2.138.000 1.399.000 2.089.000 2.733.000 1.841.000
Sum opptjent egenkapital 0 -296.000 232.000 25.000 417.000
Sum egenkapital 523.000 -196.000 332.000 125.000 517.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 0 0 0 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.000 0 0 189.000 281.000
Leverandørgjeld 1.470.000 1.409.000 1.276.000 1.420.000 1.039.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 75.000 81.000 64.000 172.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 64.000 104.000 418.000 827.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 1.609.000 1.594.000 1.758.000 2.419.000 1.042.000
Sum gjeld og egenkapital 2.137.000 1.398.000 2.090.000 2.733.000 1.840.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 449.000 -317.000 155.000 -106.000 452.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.8 1.1 1 1.4
Likviditetsgrad 2 1.3 0.8 1.1 1 1.5
Soliditet 24.5 15.9 4.6 28.1
Resultatgrad 5.8 -7.9 3.7 -6.3 7.0
Rentedekningsgrad 1.6 -7.4 6.9 -5.7 1.9
Gjeldsgrad 3.1 -8.1 5.3 20.9 2.6
Total kapitalrentabilitet 8.9 -29.9 15.3 -15.7 31.7
Signatur
25.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex