Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sotraspesialistane AS
Juridisk navn:  Sotraspesialistane AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56313760
Blombakkane 2 Blombakkane 2 Fax: 56313765
5354 Straume 5354 Straume
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 883067452
Aksjekapital: 140.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/23/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Råd & Regnskap Sotra As
Utvikling:
Omsetning  
  
-29.97%
Resultat  
  
-216.49%
Egenkapital  
  
-39.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.519.000 2.169.000 2.213.000 1.771.000 1.674.000
Resultat: -332.000 285.000 493.000 76.000 60.000
Egenkapital: 515.000 847.000 625.000 239.000 182.000
Regnskap for  Sotraspesialistane AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.519.000 2.169.000 2.213.000 1.771.000 1.674.000
Driftskostnader -1.850.000 -1.884.000 -1.720.000 -1.694.000 -1.614.000
Driftsresultat -331.000 286.000 493.000 76.000 60.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 0 -1.000 0
Finans -2.000 -1.000 0 -1.000 0
Resultat før skatt -332.000 285.000 493.000 76.000 60.000
Skattekostnad -62.000 -108.000 -19.000 -18.000
Årsresultat -332.000 223.000 385.000 57.000 42.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.000 26.000 38.000 52.000 86.000
Sum omløpsmidler 665.000 1.132.000 952.000 594.000 302.000
Sum eiendeler 683.000 1.158.000 990.000 646.000 388.000
Sum opptjent egenkapital 339.000 671.000 449.000 63.000 6.000
Sum egenkapital 515.000 847.000 625.000 239.000 182.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 168.000 311.000 366.000 407.000 206.000
Sum gjeld og egenkapital 683.000 1.158.000 991.000 646.000 388.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 239.000 0 0 0
Andre inntekter 1.519.000 1.931.000 2.213.000 1.771.000 1.674.000
Driftsinntekter 1.519.000 2.169.000 2.213.000 1.771.000 1.674.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -764.000 -772.000 -717.000 -675.000 -566.000
Avskrivning -8.000 -12.000 -14.000 -34.000 -34.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.078.000 -1.100.000 -989.000 -985.000 -1.014.000
Driftskostnader -1.850.000 -1.884.000 -1.720.000 -1.694.000 -1.614.000
Driftsresultat -331.000 286.000 493.000 76.000 60.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 0 -1.000 0
Finans -2.000 -1.000 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -332.000 223.000 385.000 57.000 42.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 18.000 26.000 38.000 52.000 86.000
Sum varige driftsmidler 18.000 26.000 38.000 52.000 86.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 18.000 26.000 38.000 52.000 86.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 65.000 0 0 145.000
Andre fordringer 22.000 239.000 2.000 18.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 642.000 828.000 919.000 545.000 119.000
Sum omløpsmidler 665.000 1.132.000 952.000 594.000 302.000
Sum eiendeler 683.000 1.158.000 990.000 646.000 388.000
Sum opptjent egenkapital 339.000 671.000 449.000 63.000 6.000
Sum egenkapital 515.000 847.000 625.000 239.000 182.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 70.000 117.000 129.000 270.000 81.000
Betalbar skatt 62.000 108.000 19.000 18.000
Skyldig offentlige avgifter 32.000 40.000 26.000 34.000 33.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 66.000 91.000 102.000 83.000 74.000
Sum kortsiktig gjeld 168.000 311.000 366.000 407.000 206.000
Sum gjeld og egenkapital 683.000 1.158.000 991.000 646.000 388.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 497.000 821.000 586.000 187.000 96.000
Likviditetsgrad 1 4.0 3.6 2.6 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 4.0 3.6 2.6 1.5 1.5
Soliditet 75.4 73.1 63.1 3 46.9
Resultatgrad -21.8 13.2 22.3 4.3 3.6
Rentedekningsgrad -165.5 286.0 7
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.6 1.7 1.1
Total kapitalrentabilitet -48.5 24.7 49.7 11.8 15.5
Signatur
26.01.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
06.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex