Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Spama AS
Juridisk navn:  Spama AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22983100
Karl Johans Gate 37B Karl Johans Gate 37B Fax: 22114648
0162 Oslo 162 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 916148690
Aksjekapital: 3.155.700 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 4/16/1969
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.06%
Resultat  
  
-4.52%
Egenkapital  
  
5.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 42.188.000 42.640.000 44.769.000 45.669.000 41.582.000
Resultat: 11.434.000 11.975.000 11.638.000 2.964.000 7.184.000
Egenkapital: 41.025.000 38.801.000 35.658.000 35.555.000 34.567.000
Regnskap for  Spama AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 42.188.000 42.640.000 44.769.000 45.669.000 41.582.000
Driftskostnader -30.783.000 -31.758.000 -35.704.000 -43.124.000 -35.870.000
Driftsresultat 11.405.000 10.882.000 9.065.000 2.545.000 5.712.000
Finansinntekter 31.000 1.097.000 2.589.000 438.000 1.490.000
Finanskostnader -2.000 -4.000 -16.000 -19.000 -18.000
Finans 29.000 1.093.000 2.573.000 419.000 1.472.000
Resultat før skatt 11.434.000 11.975.000 11.638.000 2.964.000 7.184.000
Skattekostnad -2.539.000 -2.435.000 -2.667.000 -676.000 -1.504.000
Årsresultat 8.895.000 9.540.000 8.971.000 2.288.000 5.680.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.798.000 26.850.000 25.329.000 25.422.000 19.105.000
Sum omløpsmidler 32.335.000 31.531.000 30.904.000 23.397.000 37.937.000
Sum eiendeler 61.133.000 58.381.000 56.233.000 48.819.000 57.042.000
Sum opptjent egenkapital 34.684.000 29.317.000 29.214.000 28.226.000
Sum egenkapital 41.025.000 38.801.000 35.658.000 35.555.000 34.567.000
Sum langsiktig gjeld 2.306.000 1.831.000 1.620.000 0 6.446.000
Sum kortsiktig gjeld 17.803.000 17.749.000 18.955.000 13.264.000 16.029.000
Sum gjeld og egenkapital 61.134.000 58.381.000 56.233.000 48.819.000 57.042.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 42.188.000 42.640.000 44.769.000 45.669.000 41.582.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 42.188.000 42.640.000 44.769.000 45.669.000 41.582.000
Varekostnad -7.224.000 -8.031.000 -8.804.000 -10.026.000 -8.705.000
Lønninger -18.354.000 -18.420.000 -20.099.000 -19.544.000 -20.882.000
Avskrivning -252.000 -304.000 -269.000 -254.000 -260.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.953.000 -5.003.000 -6.532.000 -13.300.000 -6.023.000
Driftskostnader -30.783.000 -31.758.000 -35.704.000 -43.124.000 -35.870.000
Driftsresultat 11.405.000 10.882.000 9.065.000 2.545.000 5.712.000
Finansinntekter 31.000 1.097.000 2.589.000 438.000 1.490.000
Finanskostnader -2.000 -4.000 -16.000 -19.000 -18.000
Finans 29.000 1.093.000 2.573.000 419.000 1.472.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -6.397.000 0 -1.300.000 -2.600.000
Årsresultat 8.895.000 9.540.000 8.971.000 2.288.000 5.680.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 1.047.000 1.723.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 524.000 637.000 793.000
Driftsløsøre 147.000 354.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 147.000 354.000 524.000 637.000 793.000
Sum finansielle anleggsmidler 28.651.000 26.496.000 24.805.000 23.738.000 16.589.000
Sum anleggsmidler 28.798.000 26.850.000 25.329.000 25.422.000 19.105.000
Varebeholdning 293.000 306.000 179.000 445.000 506.000
Kundefordringer 6.792.000 14.924.000 6.741.000 15.667.000 15.747.000
Andre fordringer 8.572.000 10.348.000 330.000 383.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 16.678.000 16.301.000 13.636.000 6.955.000 21.301.000
Sum omløpsmidler 32.335.000 31.531.000 30.904.000 23.397.000 37.937.000
Sum eiendeler 61.133.000 58.381.000 56.233.000 48.819.000 57.042.000
Sum opptjent egenkapital 34.684.000 29.317.000 29.214.000 28.226.000
Sum egenkapital 41.025.000 38.801.000 35.658.000 35.555.000 34.567.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.306.000 1.831.000 1.620.000 0 6.446.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.306.000 1.831.000 1.620.000 0 6.446.000
Leverandørgjeld 1.051.000 1.526.000 1.764.000 2.372.000 730.000
Betalbar skatt 2.064.000 2.001.000 0 0 1.016.000
Skyldig offentlige avgifter 10.680.000 3.652.000 3.907.000 4.226.000 5.756.000
Utbytte -6.397.000 0 -1.300.000 -2.600.000
Annen kortsiktig gjeld 4.008.000 4.173.000 13.284.000 5.366.000 5.927.000
Sum kortsiktig gjeld 17.803.000 17.749.000 18.955.000 13.264.000 16.029.000
Sum gjeld og egenkapital 61.134.000 58.381.000 56.233.000 48.819.000 57.042.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.532.000 13.782.000 11.949.000 10.133.000 21.908.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.8 1.6 1.8 2.4
Likviditetsgrad 2 1.8 1.8 1.6 1.7 2.3
Soliditet 67.1 66.5 63.4 72.8 60.6
Resultatgrad 27.0 25.5 20.2 5.6 13.7
Rentedekningsgrad 5.702.5 2.720.5 566.6 133.9 317.3
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.6 0.4 0.7
Total kapitalrentabilitet 18.7 20.5 20.7 6.1 12.6
Signatur
31.05.2022
TEGNES AV TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
31.05.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex