Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Speedcast Norway As
Juridisk navn:  Speedcast Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51222000
Postboks 241 Forus Røynebergsletta 29 Fax: 51946001
4068 Stavanger 4033 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 982452376
Aksjekapital: 13.250.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 9/20/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Econpartner AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.66%
Resultat  
  
-536.55%
Egenkapital  
  
-98.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 168.185.000 160.689.000 123.162.000 250.102.000 222.229.000
Resultat: -43.227.000 9.902.000 5.570.000 16.352.000 11.859.000
Egenkapital: 620.000 45.048.000 36.994.000 33.395.000 105.150.000
Regnskap for  Speedcast Norway As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 168.185.000 160.689.000 123.162.000 250.102.000 222.229.000
Driftskostnader -209.317.000 -153.204.000 -118.189.000 -235.448.000 -213.415.000
Driftsresultat -41.132.000 7.485.000 4.972.000 14.654.000 8.814.000
Finansinntekter -2.095.000 2.417.000 598.000 1.699.000 3.045.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans -2.095.000 2.417.000 598.000 1.699.000 3.045.000
Resultat før skatt -43.227.000 9.902.000 5.570.000 16.352.000 11.859.000
Skattekostnad -1.201.000 -1.848.000 -1.970.000 -5.176.000 -3.471.000
Årsresultat -44.428.000 8.054.000 3.599.000 11.176.000 8.388.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 96.016.000 44.126.000 35.846.000 26.533.000 42.186.000
Sum omløpsmidler 142.468.000 167.806.000 134.332.000 96.039.000 178.176.000
Sum eiendeler 238.484.000 211.932.000 170.178.000 122.572.000 220.362.000
Sum opptjent egenkapital -12.840.000 31.588.000 23.534.000 19.935.000 91.690.000
Sum egenkapital 620.000 45.048.000 36.994.000 33.395.000 105.150.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 237.864.000 166.883.000 133.183.000 89.177.000 115.212.000
Sum gjeld og egenkapital 238.484.000 211.931.000 170.177.000 122.572.000 220.362.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 168.185.000 160.689.000 123.162.000 249.922.000 222.229.000
Andre inntekter 0 0 179.000 0
Driftsinntekter 168.185.000 160.689.000 123.162.000 250.102.000 222.229.000
Varekostnad -84.508.000 -91.067.000 -51.722.000 -157.697.000 -131.805.000
Lønninger -38.533.000 -40.134.000 -42.804.000 -51.634.000 -57.259.000
Avskrivning -12.223.000 -8.796.000 -11.622.000 -14.406.000 -8.815.000
Nedskrivning -791.000 0 -2.126.000 0 -2.008.000
Andre driftskostnader -73.262.000 -13.207.000 -9.915.000 -11.711.000 -13.528.000
Driftskostnader -209.317.000 -153.204.000 -118.189.000 -235.448.000 -213.415.000
Driftsresultat -41.132.000 7.485.000 4.972.000 14.654.000 8.814.000
Finansinntekter -2.095.000 2.417.000 598.000 1.699.000 3.045.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans -2.095.000 2.417.000 598.000 1.699.000 3.045.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -44.428.000 8.054.000 3.599.000 11.176.000 8.388.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 10.763.000 7.932.000 6.624.000 5.150.000 4.490.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 30.911.000 36.194.000 29.222.000 21.383.000 37.696.000
Sum varige driftsmidler 30.911.000 36.194.000 29.222.000 21.383.000 37.696.000
Sum finansielle anleggsmidler 54.341.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 96.016.000 44.126.000 35.846.000 26.533.000 42.186.000
Varebeholdning 1.780.000 4.145.000 2.426.000 462.000 2.204.000
Kundefordringer 15.646.000 18.744.000 15.336.000 11.176.000 40.451.000
Andre fordringer 4.925.000 1.395.000 2.759.000 3.698.000 9.100.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 13.150.000 13.245.000 9.490.000 9.507.000 114.347.000
Sum omløpsmidler 142.468.000 167.806.000 134.332.000 96.039.000 178.176.000
Sum eiendeler 238.484.000 211.932.000 170.178.000 122.572.000 220.362.000
Sum opptjent egenkapital -12.840.000 31.588.000 23.534.000 19.935.000 91.690.000
Sum egenkapital 620.000 45.048.000 36.994.000 33.395.000 105.150.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 208.288.000 134.389.000 108.291.000 61.248.000 70.357.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.509.000 15.722.000 4.885.000 4.798.000 24.593.000
Betalbar skatt 4.176.000 720.000 4.744.000 5.539.000 4.175.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 18.891.000 16.052.000 15.263.000 17.592.000 16.087.000
Sum kortsiktig gjeld 237.864.000 166.883.000 133.183.000 89.177.000 115.212.000
Sum gjeld og egenkapital 238.484.000 211.931.000 170.177.000 122.572.000 220.362.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -95.396.000 923.000 1.149.000 6.862.000 62.964.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1 1 1.1 1.5
Likviditetsgrad 2 0.6 1 1 1.1 1.5
Soliditet 0.3 21.3 21.7 27.2 47.7
Resultatgrad -24.5 4.7 4 5.9 4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 383.7 3.7 3.6 2.7 1.1
Total kapitalrentabilitet -18.1 4.7 3.3 13.3 5.4
Signatur
18.02.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP. DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP. STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex