Speedcast Norway As
Juridisk navn:  Speedcast Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51222000
Postboks 241 Forus Røynebergsletta 29 Fax: 51946001
4068 Stavanger 4033 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 982452376
Aksjekapital: 13.250.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 9/20/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Econpartner AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.47%
Resultat  
  
146.98%
Egenkapital  
  
3013.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 135.446.000 168.185.000 160.689.000 123.162.000 250.102.000
Resultat: 20.306.000 -43.227.000 9.902.000 5.570.000 16.352.000
Egenkapital: 19.301.000 620.000 45.048.000 36.994.000 33.395.000
Regnskap for  Speedcast Norway As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 135.446.000 168.185.000 160.689.000 123.162.000 250.102.000
Driftskostnader -113.113.000 -209.317.000 -153.204.000 -118.189.000 -235.448.000
Driftsresultat 22.333.000 -41.132.000 7.485.000 4.972.000 14.654.000
Finansinntekter -2.026.000 -2.095.000 2.417.000 598.000 1.699.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans -2.026.000 -2.095.000 2.417.000 598.000 1.699.000
Resultat før skatt 20.306.000 -43.227.000 9.902.000 5.570.000 16.352.000
Skattekostnad -1.879.000 -1.201.000 -1.848.000 -1.970.000 -5.176.000
Årsresultat 18.428.000 -44.428.000 8.054.000 3.599.000 11.176.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 93.385.000 96.016.000 44.126.000 35.846.000 26.533.000
Sum omløpsmidler 196.867.000 142.468.000 167.806.000 134.332.000 96.039.000
Sum eiendeler 290.252.000 238.484.000 211.932.000 170.178.000 122.572.000
Sum opptjent egenkapital 5.841.000 -12.840.000 31.588.000 23.534.000 19.935.000
Sum egenkapital 19.301.000 620.000 45.048.000 36.994.000 33.395.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 270.951.000 237.864.000 166.883.000 133.183.000 89.177.000
Sum gjeld og egenkapital 290.252.000 238.484.000 211.931.000 170.177.000 122.572.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 135.446.000 168.185.000 160.689.000 123.162.000 249.922.000
Andre inntekter 0 0 179.000
Driftsinntekter 135.446.000 168.185.000 160.689.000 123.162.000 250.102.000
Varekostnad -86.569.000 -84.508.000 -91.067.000 -51.722.000 -157.697.000
Lønninger -39.544.000 -38.533.000 -40.134.000 -42.804.000 -51.634.000
Avskrivning -8.412.000 -12.223.000 -8.796.000 -11.622.000 -14.406.000
Nedskrivning -791.000 0 -2.126.000 0
Andre driftskostnader 21.412.000 -73.262.000 -13.207.000 -9.915.000 -11.711.000
Driftskostnader -113.113.000 -209.317.000 -153.204.000 -118.189.000 -235.448.000
Driftsresultat 22.333.000 -41.132.000 7.485.000 4.972.000 14.654.000
Finansinntekter -2.026.000 -2.095.000 2.417.000 598.000 1.699.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans -2.026.000 -2.095.000 2.417.000 598.000 1.699.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 18.428.000 -44.428.000 8.054.000 3.599.000 11.176.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 9.188.000 10.763.000 7.932.000 6.624.000 5.150.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 28.701.000 30.911.000 36.194.000 29.222.000 21.383.000
Sum varige driftsmidler 28.701.000 30.911.000 36.194.000 29.222.000 21.383.000
Sum finansielle anleggsmidler 55.496.000 54.341.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 93.385.000 96.016.000 44.126.000 35.846.000 26.533.000
Varebeholdning 5.971.000 1.780.000 4.145.000 2.426.000 462.000
Kundefordringer 13.069.000 15.646.000 18.744.000 15.336.000 11.176.000
Andre fordringer 1.035.000 4.925.000 1.395.000 2.759.000 3.698.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 12.749.000 13.150.000 13.245.000 9.490.000 9.507.000
Sum omløpsmidler 196.867.000 142.468.000 167.806.000 134.332.000 96.039.000
Sum eiendeler 290.252.000 238.484.000 211.932.000 170.178.000 122.572.000
Sum opptjent egenkapital 5.841.000 -12.840.000 31.588.000 23.534.000 19.935.000
Sum egenkapital 19.301.000 620.000 45.048.000 36.994.000 33.395.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 255.074.000 208.288.000 134.389.000 108.291.000 61.248.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 2.556.000 6.509.000 15.722.000 4.885.000 4.798.000
Betalbar skatt 335.000 4.176.000 720.000 4.744.000 5.539.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.987.000 18.891.000 16.052.000 15.263.000 17.592.000
Sum kortsiktig gjeld 270.951.000 237.864.000 166.883.000 133.183.000 89.177.000
Sum gjeld og egenkapital 290.252.000 238.484.000 211.931.000 170.177.000 122.572.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -74.084.000 -95.396.000 923.000 1.149.000 6.862.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.6 1 1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.6 1 1 1.1
Soliditet 6.6 0.3 21.3 21.7 27.2
Resultatgrad 16.5 -24.5 4.7 4 5.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 14.0 383.7 3.7 3.6 2.7
Total kapitalrentabilitet 7.0 -18.1 4.7 3.3 13.3
Signatur
18.02.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP. DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP. STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2019
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex