Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sperre Data AS
Juridisk navn:  Sperre Data AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91347607
Storfarvegen 100 Storfarvegen 100 Fax: 70123117
6057 Ellingsøy 6057 Ellingsøy
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 879669332
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/1998 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
74.8%
Resultat  
  
68%
Egenkapital  
  
-4.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 888.000 508.000 494.000 190.000 42.000
Resultat: -8.000 -25.000 209.000 -25.000 -36.000
Egenkapital: 175.000 183.000 250.000 89.000 114.000
Regnskap for  Sperre Data AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 888.000 508.000 494.000 190.000 42.000
Driftskostnader -897.000 -534.000 -286.000 -216.000 -80.000
Driftsresultat -9.000 -26.000 208.000 -26.000 -38.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Resultat før skatt -8.000 -25.000 209.000 -25.000 -36.000
Skattekostnad 0 -48.000 0 -7.000
Årsresultat -8.000 -25.000 161.000 -25.000 -43.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 6.000 54.000 54.000
Sum omløpsmidler 437.000 520.000 452.000 168.000 134.000
Sum eiendeler 437.000 520.000 458.000 222.000 188.000
Sum opptjent egenkapital 75.000 83.000 150.000 -11.000 14.000
Sum egenkapital 175.000 183.000 250.000 89.000 114.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 261.000 336.000 209.000 133.000 75.000
Sum gjeld og egenkapital 436.000 519.000 459.000 222.000 189.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 888.000 508.000 494.000 190.000 42.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 888.000 508.000 494.000 190.000 42.000
Varekostnad -120.000 -121.000 -207.000 -141.000 -7.000
Lønninger -650.000 -288.000 0 0 -9.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -127.000 -125.000 -79.000 -75.000 -64.000
Driftskostnader -897.000 -534.000 -286.000 -216.000 -80.000
Driftsresultat -9.000 -26.000 208.000 -26.000 -38.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -8.000 -25.000 161.000 -25.000 -43.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 6.000 54.000 54.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 6.000 54.000 54.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 106.000 279.000 205.000 0 5.000
Andre fordringer 2.000 0 0 0 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 329.000 240.000 247.000 168.000 127.000
Sum omløpsmidler 437.000 520.000 452.000 168.000 134.000
Sum eiendeler 437.000 520.000 458.000 222.000 188.000
Sum opptjent egenkapital 75.000 83.000 150.000 -11.000 14.000
Sum egenkapital 175.000 183.000 250.000 89.000 114.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 1.000 104.000 -4.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 164.000 179.000 37.000 8.000 9.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 93.000 156.000 68.000 129.000 66.000
Sum kortsiktig gjeld 261.000 336.000 209.000 133.000 75.000
Sum gjeld og egenkapital 436.000 519.000 459.000 222.000 189.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 176.000 184.000 243.000 35.000 59.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.5 2.2 1.3 1.8
Likviditetsgrad 2 1.7 1.5 2.2 1.3 1.8
Soliditet 40.1 35.3 54.5 40.1 60.3
Resultatgrad -1.0 -5.1 42.1 -13.7 -90.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.5 1.8 0.8 1.5 0.7
Total kapitalrentabilitet -1.8 -4.8 45.5 -11.3
Signatur
19.04.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex