Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Spesialistgruppen Hjerte AS
Juridisk navn:  Spesialistgruppen Hjerte AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55108900
Østre Nesttunvegen 2 Østre Nesttunvegen 2 Fax: 55108901
5221 Nesttun 5221 Nesttun
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 974440164
Aksjekapital: 800.000 NOK
Etableringsdato: 3/1/1995 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Storetvedt Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.74%
Resultat  
  
83.04%
Egenkapital  
  
54%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.062.000 4.833.000 5.548.000 5.386.000 4.966.000
Resultat: 5.396.000 2.948.000 3.335.000 3.007.000 2.776.000
Egenkapital: 7.905.000 5.133.000 4.784.000 4.133.000 6.651.000
Regnskap for  Spesialistgruppen Hjerte AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.062.000 4.833.000 5.548.000 5.386.000 4.966.000
Driftskostnader -2.261.000 -2.237.000 -2.707.000 -3.040.000 -2.823.000
Driftsresultat 2.801.000 2.596.000 2.842.000 2.345.000 2.142.000
Finansinntekter 2.768.000 466.000 1.456.000 1.663.000 1.078.000
Finanskostnader -172.000 -115.000 -963.000 -1.000.000 -445.000
Finans 2.596.000 351.000 493.000 663.000 633.000
Resultat før skatt 5.396.000 2.948.000 3.335.000 3.007.000 2.776.000
Skattekostnad -624.000 -599.000 -684.000 -525.000 -1.063.000
Årsresultat 4.772.000 2.349.000 2.650.000 2.482.000 1.713.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.211.000 229.000 369.000 468.000 584.000
Sum omløpsmidler 11.432.000 9.859.000 9.452.000 11.336.000 9.712.000
Sum eiendeler 12.643.000 10.088.000 9.821.000 11.804.000 10.296.000
Sum opptjent egenkapital 7.105.000 4.333.000 3.984.000 3.333.000 5.851.000
Sum egenkapital 7.905.000 5.133.000 4.784.000 4.133.000 6.651.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.737.000 4.954.000 5.037.000 7.670.000 3.644.000
Sum gjeld og egenkapital 12.642.000 10.087.000 9.821.000 11.803.000 10.295.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.062.000 4.833.000 5.548.000 5.386.000 4.966.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.062.000 4.833.000 5.548.000 5.386.000 4.966.000
Varekostnad -36.000 -88.000 -311.000 -544.000 -356.000
Lønninger -1.360.000 -1.308.000 -1.345.000 -1.496.000 -1.683.000
Avskrivning -147.000 -147.000 -139.000 -133.000 -123.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -718.000 -694.000 -912.000 -867.000 -661.000
Driftskostnader -2.261.000 -2.237.000 -2.707.000 -3.040.000 -2.823.000
Driftsresultat 2.801.000 2.596.000 2.842.000 2.345.000 2.142.000
Finansinntekter 2.768.000 466.000 1.456.000 1.663.000 1.078.000
Finanskostnader -172.000 -115.000 -963.000 -1.000.000 -445.000
Finans 2.596.000 351.000 493.000 663.000 633.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -5.000.000 -10.000.000
Årsresultat 4.772.000 2.349.000 2.650.000 2.482.000 1.713.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 57.000 45.000 38.000 39.000 45.000
Fast eiendom 14.000 25.000 36.000 47.000 34.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 23.000 159.000 295.000 382.000 505.000
Sum varige driftsmidler 37.000 184.000 331.000 429.000 539.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.116.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.211.000 229.000 369.000 468.000 584.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 54.000 0 4.000 0
Andre fordringer 48.000 0 3.000 3.000 18.000
Sum investeringer 6.667.000 5.187.000 4.720.000 8.003.000 7.369.000
Kasse, bank 4.716.000 4.618.000 4.729.000 3.325.000 2.324.000
Sum omløpsmidler 11.432.000 9.859.000 9.452.000 11.336.000 9.712.000
Sum eiendeler 12.643.000 10.088.000 9.821.000 11.804.000 10.296.000
Sum opptjent egenkapital 7.105.000 4.333.000 3.984.000 3.333.000 5.851.000
Sum egenkapital 7.905.000 5.133.000 4.784.000 4.133.000 6.651.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 0 17.000 0 11.000
Betalbar skatt 637.000 605.000 684.000 519.000 1.022.000
Skyldig offentlige avgifter 99.000 106.000 84.000 103.000 127.000
Utbytte -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -5.000.000 -10.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.996.000 2.243.000 2.253.000 2.048.000 2.485.000
Sum kortsiktig gjeld 4.737.000 4.954.000 5.037.000 7.670.000 3.644.000
Sum gjeld og egenkapital 12.642.000 10.087.000 9.821.000 11.803.000 10.295.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.695.000 4.905.000 4.415.000 3.666.000 6.068.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2 1.9 1.5 2.7
Likviditetsgrad 2 2.4 2 1.9 1.5 2.7
Soliditet 62.5 50.9 48.7 3 64.6
Resultatgrad 55.3 53.7 51.2 43.5 43.1
Rentedekningsgrad 16.3 22.6 3 2.3 7.2
Gjeldsgrad 0.6 1 1.1 1.9 0.5
Total kapitalrentabilitet 44.1 30.4 43.8 3 31.3
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
STYRETS LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex