Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Spiffy As
Juridisk navn:  Spiffy As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22358027
Langgata 36 Langgata 36 Fax: 22358021
0566 Oslo 566 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 987480831
Aksjekapital: 160.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/1/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-72%
Resultat  
  
13.64%
Egenkapital  
  
-14.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 112.000 400.000 611.000 621.000 1.009.000
Resultat: -76.000 -88.000 -129.000 88.000 662.000
Egenkapital: 458.000 534.000 622.000 751.000 713.000
Regnskap for  Spiffy As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 112.000 400.000 611.000 621.000 1.009.000
Driftskostnader -169.000 -460.000 -795.000 -526.000 -385.000
Driftsresultat -57.000 -60.000 -184.000 94.000 625.000
Finansinntekter 1.000 6.000 55.000 31.000 37.000
Finanskostnader -21.000 -33.000 0 -36.000 0
Finans -20.000 -27.000 55.000 -5.000 37.000
Resultat før skatt -76.000 -88.000 -129.000 88.000 662.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -76.000 -88.000 -129.000 88.000 662.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 395.000 440.000 378.000 330.000 329.000
Sum omløpsmidler 78.000 138.000 310.000 477.000 426.000
Sum eiendeler 473.000 578.000 688.000 807.000 755.000
Sum opptjent egenkapital 298.000 374.000 462.000 591.000 553.000
Sum egenkapital 458.000 534.000 622.000 751.000 713.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16.000 43.000 66.000 57.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 474.000 577.000 688.000 808.000 755.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 112.000 400.000 611.000 621.000 1.008.000
Andre inntekter 0 0 2.000
Driftsinntekter 112.000 400.000 611.000 621.000 1.009.000
Varekostnad -4.000 -102.000 0 0 0
Lønninger -117.000 -254.000 -692.000 -453.000 -302.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -48.000 -104.000 -103.000 -73.000 -83.000
Driftskostnader -169.000 -460.000 -795.000 -526.000 -385.000
Driftsresultat -57.000 -60.000 -184.000 94.000 625.000
Finansinntekter 1.000 6.000 55.000 31.000 37.000
Finanskostnader -21.000 -33.000 0 -36.000 0
Finans -20.000 -27.000 55.000 -5.000 37.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -76.000 -88.000 -129.000 88.000 662.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 395.000 440.000 378.000 330.000 329.000
Sum anleggsmidler 395.000 440.000 378.000 330.000 329.000
Varebeholdning 4.000 8.000 0 0 0
Kundefordringer 55.000 38.000 36.000 202.000 44.000
Andre fordringer 3.000 24.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 20.000 91.000 271.000 251.000 381.000
Sum omløpsmidler 78.000 138.000 310.000 477.000 426.000
Sum eiendeler 473.000 578.000 688.000 807.000 755.000
Sum opptjent egenkapital 298.000 374.000 462.000 591.000 553.000
Sum egenkapital 458.000 534.000 622.000 751.000 713.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 8.000 2.000 2.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 12.000 8.000 18.000 17.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000 24.000 56.000 37.000 24.000
Sum kortsiktig gjeld 16.000 43.000 66.000 57.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 474.000 577.000 688.000 808.000 755.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 62.000 95.000 244.000 420.000 384.000
Likviditetsgrad 1 4.9 3.2 4.7 8.4 10.1
Likviditetsgrad 2 4.6 3.0 4.7 8.4 10.1
Soliditet 96.6 92.5 90.4 92.9 94.4
Resultatgrad -50.9 -15.0 -30.1 15.1 61.9
Rentedekningsgrad -2.7 -1.8 2.6
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -11.8 -9.4 -18.8 15.5 87.7
Signatur
15.03.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG
Prokurister
15.03.2022
Styrets medlemmer hver for seg
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex