Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Språkkonsulentene As
Juridisk navn:  Språkkonsulentene As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47603090
Einarhaug 63 Einarhaug 63 Fax:
5610 Øystese 5610 Øystese
Fylke: Kommune:
Vestland Kvam
Org.nr: 992403187
Aksjekapital: 100.080 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/18/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Solvik-Olsen Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
20.07%
Resultat  
  
1600%
Egenkapital  
  
68.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 736.000 613.000 502.000 517.000 616.000
Resultat: 120.000 -8.000 23.000 2.000 -4.000
Egenkapital: 228.000 135.000 140.000 122.000 121.000
Regnskap for  Språkkonsulentene As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 736.000 613.000 502.000 517.000 616.000
Driftskostnader -617.000 -621.000 -479.000 -515.000 -621.000
Driftsresultat 120.000 -8.000 23.000 2.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 120.000 -8.000 23.000 2.000 -4.000
Skattekostnad -26.000 2.000 -5.000 -1.000 1.000
Årsresultat 94.000 -6.000 18.000 1.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.000 5.000 10.000 11.000
Sum omløpsmidler 501.000 376.000 352.000 385.000 471.000
Sum eiendeler 501.000 383.000 357.000 395.000 482.000
Sum opptjent egenkapital 128.000 34.000 40.000 22.000 21.000
Sum egenkapital 228.000 135.000 140.000 122.000 121.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 273.000 248.000 217.000 273.000 362.000
Sum gjeld og egenkapital 501.000 382.000 357.000 395.000 483.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 736.000 613.000 502.000 517.000 616.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 736.000 613.000 502.000 517.000 616.000
Varekostnad -83.000 -41.000 -25.000 -26.000 -25.000
Lønninger -494.000 -546.000 -417.000 -455.000 -562.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -40.000 -34.000 -37.000 -34.000 -34.000
Driftskostnader -617.000 -621.000 -479.000 -515.000 -621.000
Driftsresultat 120.000 -8.000 23.000 2.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 94.000 -6.000 18.000 1.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.000 5.000 10.000 11.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.000 5.000 10.000 11.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 34.000 66.000 78.000 122.000 33.000
Andre fordringer 0 0 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 467.000 309.000 275.000 262.000 438.000
Sum omløpsmidler 501.000 376.000 352.000 385.000 471.000
Sum eiendeler 501.000 383.000 357.000 395.000 482.000
Sum opptjent egenkapital 128.000 34.000 40.000 22.000 21.000
Sum egenkapital 228.000 135.000 140.000 122.000 121.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 19.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 185.000 181.000 140.000 140.000 180.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 68.000 67.000 77.000 133.000 182.000
Sum kortsiktig gjeld 273.000 248.000 217.000 273.000 362.000
Sum gjeld og egenkapital 501.000 382.000 357.000 395.000 483.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 228.000 128.000 135.000 112.000 109.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.5 1.6 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 1.8 1.5 1.6 1.4 1.3
Soliditet 45.5 35.2 39.2 30.9 25.1
Resultatgrad 16.3 -1.3 4.6 0.4 -0.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.2 1.8 1.6 2.2 3
Total kapitalrentabilitet 24.0 -2.1 6.4 0.5
Signatur
08.04.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
08.04.2016
Styret i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex