Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Språkverkstaden As
Juridisk navn:  Språkverkstaden As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55558955
Bryggen Engelgården 2 Bryggen Engelgården 2 Fax: 55558957
5003 Bergen 5003 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 892462402
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/1/2008 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
37.72%
Resultat  
  
315.77%
Egenkapital  
  
60.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.039.000 3.659.000 4.439.000 3.918.000 3.329.000
Resultat: 923.000 222.000 376.000 197.000 346.000
Egenkapital: 1.519.000 949.000 976.000 683.000 532.000
Regnskap for  Språkverkstaden As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.039.000 3.659.000 4.439.000 3.918.000 3.329.000
Driftskostnader -4.116.000 -3.437.000 -4.064.000 -3.720.000 -2.984.000
Driftsresultat 923.000 222.000 375.000 198.000 345.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -2.000 0
Finans -1.000 1.000 -1.000 1.000
Resultat før skatt 923.000 222.000 376.000 197.000 346.000
Skattekostnad -203.000 -49.000 -83.000 -46.000 -67.000
Årsresultat 720.000 173.000 293.000 151.000 279.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.458.000 1.587.000 1.603.000 1.327.000 1.108.000
Sum eiendeler 2.458.000 1.587.000 1.603.000 1.327.000 1.108.000
Sum opptjent egenkapital 1.419.000 849.000 876.000 583.000 432.000
Sum egenkapital 1.519.000 949.000 976.000 683.000 532.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 939.000 638.000 627.000 644.000 576.000
Sum gjeld og egenkapital 2.458.000 1.587.000 1.603.000 1.327.000 1.108.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.768.000 3.388.000 4.176.000 3.674.000 3.032.000
Andre inntekter 271.000 271.000 263.000 243.000 298.000
Driftsinntekter 5.039.000 3.659.000 4.439.000 3.918.000 3.329.000
Varekostnad -1.946.000 -1.378.000 -1.864.000 -1.747.000 -1.033.000
Lønninger -1.676.000 -1.641.000 -1.723.000 -1.555.000 -1.508.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -494.000 -418.000 -477.000 -418.000 -443.000
Driftskostnader -4.116.000 -3.437.000 -4.064.000 -3.720.000 -2.984.000
Driftsresultat 923.000 222.000 375.000 198.000 345.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -2.000 0
Finans -1.000 1.000 -1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -150.000 0 0 0
Årsresultat 720.000 173.000 293.000 151.000 279.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 421.000 359.000 248.000 361.000 346.000
Andre fordringer 69.000 52.000 26.000 16.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.969.000 1.176.000 1.329.000 950.000 740.000
Sum omløpsmidler 2.458.000 1.587.000 1.603.000 1.327.000 1.108.000
Sum eiendeler 2.458.000 1.587.000 1.603.000 1.327.000 1.108.000
Sum opptjent egenkapital 1.419.000 849.000 876.000 583.000 432.000
Sum egenkapital 1.519.000 949.000 976.000 683.000 532.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 92.000 106.000 79.000 136.000 45.000
Betalbar skatt 203.000 49.000 83.000 46.000 67.000
Skyldig offentlige avgifter 240.000 233.000 215.000 220.000 223.000
Utbytte -150.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 255.000 250.000 249.000 241.000 242.000
Sum kortsiktig gjeld 939.000 638.000 627.000 644.000 576.000
Sum gjeld og egenkapital 2.458.000 1.587.000 1.603.000 1.327.000 1.108.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.519.000 949.000 976.000 683.000 532.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.5 2.6 2.1 1.9
Likviditetsgrad 2 2.6 2.5 2.6 2.1 1.9
Soliditet 61.8 59.8 60.9 51.5 4
Resultatgrad 18.3 6.1 8.4 5.1 10.4
Rentedekningsgrad 923.0 222.0 9
Gjeldsgrad 0.6 0.7 0.6 0.9 1.1
Total kapitalrentabilitet 37.6 14.1 23.5 1 31.2
Signatur
09.03.2021
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
09.03.2021
Dagleg leiar åleine.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex