Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Spurven AS
Juridisk navn:  Spurven AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77096945
Laupstad Laupstad Fax:
9454 Ånstad 9454 Ånstad
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Ibestad
Org.nr: 990222827
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 8/1/2006 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskap I Nor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-77.97%
Resultat  
  
-90.48%
Egenkapital  
  
3.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 13.000 59.000 50.000 46.000
Resultat: 2..000 21.000 1.000 -37.000
Egenkapital: -93.000 -96.000 -116.000 -117.000
Regnskap for  Spurven AS
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 13.000 59.000 50.000 46.000
Driftskostnader -10.000 -39.000 -49.000 -83.000
Driftsresultat 2..000 21.000 1.000 -37.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 2..000 21.000 1.000 -37.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 2..000 21.000 1.000 -37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 3.000 1.000
Sum eiendeler 1..000 0 3.000 1.000
Sum opptjent egenkapital -343.000 -346.000 -366.000 -367.000
Sum egenkapital -93.000 -96.000 -116.000 -117.000
Sum langsiktig gjeld 1..000 1.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 93.000 95.000 119.000 117.000
Sum gjeld og egenkapital 1..000 0 3.000 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.000 59.000 47.000 46.000
Andre inntekter 0 0 3.000 0
Driftsinntekter 13.000 59.000 50.000 46.000
Varekostnad 0 -1.000 0 -1.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 -25.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -38.000 -49.000 -57.000
Driftskostnader -10.000 -39.000 -49.000 -83.000
Driftsresultat 2..000 21.000 1.000 -37.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2..000 21.000 1.000 -37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 1..000 0 1.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 2.000 0
Sum omløpsmidler 0 0 3.000 1.000
Sum eiendeler 1..000 0 3.000 1.000
Sum opptjent egenkapital -343.000 -346.000 -366.000 -367.000
Sum egenkapital -93.000 -96.000 -116.000 -117.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1..000 1.000 0 0
Leverandørgjeld 1..000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 93.000 95.000 119.000 117.000
Sum kortsiktig gjeld 93.000 95.000 119.000 117.000
Sum gjeld og egenkapital 1..000 0 3.000 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -95.000 -116.000 -116.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0
Likviditetsgrad 2 0 0 0
Soliditet -3866.7
Resultatgrad 35.6 2 -80.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet 33.3
Signatur
22.06.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
22.06.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex