Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sr Bygg As
Juridisk navn:  Sr Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90937196
Eidsåvegen 2 Eidsåvegen 2 Fax:
4645 Nodeland 4645 Nodeland
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 997411064
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 9/9/2011 1
Foretakstype: AS
Revisor: Agder Revisjon AS
Regnskapsfører: Vekstra Regnskap Øvrebø As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.96%
Resultat  
  
0.77%
Egenkapital  
  
41.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 9.565.000 10.064.000 5.967.000 5.956.000 4.093.000
Resultat: 1.315.000 1.305.000 482.000 98.000 167.000
Egenkapital: 3.523.000 2.498.000 1.466.000 1.095.000 1.021.000
Regnskap for  Sr Bygg As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 9.565.000 10.064.000 5.967.000 5.956.000 4.093.000
Driftskostnader -8.245.000 -8.739.000 -5.480.000 -5.858.000 -3.925.000
Driftsresultat 1.320.000 1.324.000 486.000 100.000 168.000
Finansinntekter -4.000 1.000 0 0
Finanskostnader -5.000 -16.000 -5.000 -1.000 0
Finans -5.000 -20.000 -4.000 -1.000 0
Resultat før skatt 1.315.000 1.305.000 482.000 98.000 167.000
Skattekostnad -289.000 -274.000 -111.000 -24.000 -38.000
Årsresultat 1.026.000 1.031.000 371.000 75.000 129.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.994.000 250.000 356.000 261.000 321.000
Sum omløpsmidler 4.062.000 3.447.000 1.703.000 1.589.000 1.470.000
Sum eiendeler 6.056.000 3.697.000 2.059.000 1.850.000 1.791.000
Sum opptjent egenkapital 3.493.000 2.468.000 1.436.000 1.065.000 991.000
Sum egenkapital 3.523.000 2.498.000 1.466.000 1.095.000 1.021.000
Sum langsiktig gjeld 1.375.000 3.000 21.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.159.000 1.196.000 571.000 755.000 770.000
Sum gjeld og egenkapital 6.057.000 3.697.000 2.058.000 1.850.000 1.791.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.564.000 10.064.000 5.867.000 5.956.000 4.093.000
Andre inntekter 0 100.000 0 0
Driftsinntekter 9.565.000 10.064.000 5.967.000 5.956.000 4.093.000
Varekostnad -5.247.000 -6.132.000 -3.162.000 -3.795.000 -1.665.000
Lønninger -2.080.000 -2.001.000 -1.684.000 -1.447.000 -1.768.000
Avskrivning -31.000 -39.000 -42.000 -40.000 -31.000
Nedskrivning 0 -9.000 0 -4.000
Andre driftskostnader -887.000 -567.000 -583.000 -576.000 -457.000
Driftskostnader -8.245.000 -8.739.000 -5.480.000 -5.858.000 -3.925.000
Driftsresultat 1.320.000 1.324.000 486.000 100.000 168.000
Finansinntekter -4.000 1.000 0 0
Finanskostnader -5.000 -16.000 -5.000 -1.000 0
Finans -5.000 -20.000 -4.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.026.000 1.031.000 371.000 75.000 129.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 0 0 0 0
Fast eiendom 1.719.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 43.000 74.000 88.000 114.000 153.000
Sum varige driftsmidler 1.762.000 74.000 88.000 114.000 153.000
Sum finansielle anleggsmidler 231.000 176.000 268.000 148.000 167.000
Sum anleggsmidler 1.994.000 250.000 356.000 261.000 321.000
Varebeholdning 20.000 0 0 0 38.000
Kundefordringer 943.000 618.000 83.000 761.000 980.000
Andre fordringer 195.000 120.000 34.000 7.000 42.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.904.000 2.709.000 1.586.000 821.000 359.000
Sum omløpsmidler 4.062.000 3.447.000 1.703.000 1.589.000 1.470.000
Sum eiendeler 6.056.000 3.697.000 2.059.000 1.850.000 1.791.000
Sum opptjent egenkapital 3.493.000 2.468.000 1.436.000 1.065.000 991.000
Sum egenkapital 3.523.000 2.498.000 1.466.000 1.095.000 1.021.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 21.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.375.000 3.000 21.000 0 0
Leverandørgjeld 108.000 380.000 180.000 325.000 247.000
Betalbar skatt 294.000 292.000 89.000 24.000 38.000
Skyldig offentlige avgifter 534.000 234.000 142.000 275.000 294.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 223.000 291.000 160.000 131.000 192.000
Sum kortsiktig gjeld 1.159.000 1.196.000 571.000 755.000 770.000
Sum gjeld og egenkapital 6.057.000 3.697.000 2.058.000 1.850.000 1.791.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.903.000 2.251.000 1.132.000 834.000 700.000
Likviditetsgrad 1 3.5 2.9 3 2.1 1.9
Likviditetsgrad 2 3.5 2.9 3 2.1 1.9
Soliditet 58.2 67.6 71.2 59.2 5
Resultatgrad 13.8 13.2 8.1 1.7 4.1
Rentedekningsgrad 264.0 82.8 97.2 1
Gjeldsgrad 0.7 0.5 0.4 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 21.8 35.7 23.7 5.4 9.4
Signatur
22.06.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
24.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex