Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Srp Skogsdrift As
Juridisk navn:  Srp Skogsdrift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91399805
Strandgata 181 Fax:
2283 Åsnes Finnskog 2283 Åsnes Finnskog
Fylke: Kommune:
Innlandet Åsnes
Org.nr: 915432263
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/13/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiringen Våler As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.05%
Resultat  
  
-81.93%
Egenkapital  
  
8.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.388.000 3.051.000 3.115.000 1.706.000 1.830.000
Resultat: 75.000 415.000 469.000 -136.000 146.000
Egenkapital: 732.000 674.000 453.000 62.000 198.000
Regnskap for  Srp Skogsdrift As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.388.000 3.051.000 3.115.000 1.706.000 1.830.000
Driftskostnader -3.285.000 -2.636.000 -2.633.000 -1.834.000 -1.678.000
Driftsresultat 102.000 415.000 483.000 -128.000 153.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -28.000 0 -13.000 -8.000 -7.000
Finans -28.000 0 -13.000 -8.000 -7.000
Resultat før skatt 75.000 415.000 469.000 -136.000 146.000
Skattekostnad -16.000 -90.000 -78.000 0 -33.000
Årsresultat 58.000 326.000 391.000 -136.000 113.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.005.000 486.000 428.000 71.000 0
Sum omløpsmidler 1.009.000 707.000 386.000 275.000 642.000
Sum eiendeler 2.014.000 1.193.000 814.000 346.000 642.000
Sum opptjent egenkapital 632.000 574.000 353.000 -38.000 98.000
Sum egenkapital 732.000 674.000 453.000 62.000 198.000
Sum langsiktig gjeld 942.000 11.000 0 33.000 97.000
Sum kortsiktig gjeld 340.000 507.000 361.000 251.000 347.000
Sum gjeld og egenkapital 2.014.000 1.192.000 814.000 346.000 642.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.274.000 2.989.000 2.700.000 1.706.000 1.687.000
Andre inntekter 114.000 62.000 415.000 0 143.000
Driftsinntekter 3.388.000 3.051.000 3.115.000 1.706.000 1.830.000
Varekostnad -70.000 -83.000 -190.000 -69.000 -53.000
Lønninger -987.000 -792.000 -772.000 -427.000 -557.000
Avskrivning -137.000 -24.000 -16.000 -11.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.091.000 -1.737.000 -1.655.000 -1.327.000 -1.068.000
Driftskostnader -3.285.000 -2.636.000 -2.633.000 -1.834.000 -1.678.000
Driftsresultat 102.000 415.000 483.000 -128.000 153.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -28.000 0 -13.000 -8.000 -7.000
Finans -28.000 0 -13.000 -8.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -104.000 0 0 0
Årsresultat 58.000 326.000 391.000 -136.000 113.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 770.000 150.000 54.000 71.000 0
Sum varige driftsmidler 770.000 150.000 54.000 71.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 235.000 336.000 374.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.005.000 486.000 428.000 71.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 566.000 325.000 176.000 0 388.000
Andre fordringer 120.000 114.000 46.000 197.000 187.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 323.000 267.000 163.000 79.000 67.000
Sum omløpsmidler 1.009.000 707.000 386.000 275.000 642.000
Sum eiendeler 2.014.000 1.193.000 814.000 346.000 642.000
Sum opptjent egenkapital 632.000 574.000 353.000 -38.000 98.000
Sum egenkapital 732.000 674.000 453.000 62.000 198.000
Sum avsetninger til forpliktelser 17.000 11.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 942.000 11.000 0 33.000 97.000
Leverandørgjeld 44.000 266.000 94.000 178.000 78.000
Betalbar skatt 10.000 79.000 78.000 0 33.000
Skyldig offentlige avgifter 185.000 85.000 128.000 44.000 135.000
Utbytte -104.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 101.000 76.000 61.000 29.000 101.000
Sum kortsiktig gjeld 340.000 507.000 361.000 251.000 347.000
Sum gjeld og egenkapital 2.014.000 1.192.000 814.000 346.000 642.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 669.000 200.000 25.000 24.000 295.000
Likviditetsgrad 1 3.0 1.4 1.1 1.1 1.9
Likviditetsgrad 2 3.0 1.4 1.1 1.1 1.9
Soliditet 36.3 56.5 55.7 17.9 30.8
Resultatgrad 3.0 13.6 15.5 -7.5 8.4
Rentedekningsgrad 3.6 37.2 21.9
Gjeldsgrad 1.8 0.8 0.8 4.6 2.2
Total kapitalrentabilitet 5.1 34.8 59.3 23.8
Signatur
27.05.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex