Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stål Trond As
Juridisk navn:  Stål Trond As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41442097
Midtvegen 25 Midtvegen 25 Fax:
9765 Gjesvær 9765 Gjesvær
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Nordkapp
Org.nr: 984566166
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 5/10/2002
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nordkapp Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
-28.72%
Resultat  
  
-2154%
Egenkapital  
  
-162.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.755.000 2.462.000 2.498.000 2.512.000 2.290.000
Resultat: -1.127.000 -50.000 62.000 142.000 154.000
Egenkapital: -428.000 687.000 726.000 677.000 567.000
Regnskap for  Stål Trond As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.755.000 2.462.000 2.498.000 2.512.000 2.290.000
Driftskostnader -2.843.000 -2.507.000 -2.427.000 -2.368.000 -2.129.000
Driftsresultat -1.088.000 -44.000 70.000 145.000 161.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader -39.000 -6.000 -9.000 -5.000 -9.000
Finans -39.000 -6.000 -8.000 -3.000 -7.000
Resultat før skatt -1.127.000 -50.000 62.000 142.000 154.000
Skattekostnad 12.000 11.000 -14.000 -32.000 -36.000
Årsresultat -1.115.000 -39.000 48.000 110.000 119.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 596.000 745.000 887.000 617.000 376.000
Sum omløpsmidler 392.000 235.000 365.000 436.000 602.000
Sum eiendeler 988.000 980.000 1.252.000 1.053.000 978.000
Sum opptjent egenkapital -628.000 487.000 526.000 477.000 367.000
Sum egenkapital -428.000 687.000 726.000 677.000 567.000
Sum langsiktig gjeld 1.291.000 99.000 178.000 58.000 164.000
Sum kortsiktig gjeld 124.000 194.000 348.000 317.000 247.000
Sum gjeld og egenkapital 987.000 980.000 1.252.000 1.052.000 978.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.721.000 2.462.000 2.478.000 2.512.000 2.290.000
Andre inntekter 34.000 20.000 0 0
Driftsinntekter 1.755.000 2.462.000 2.498.000 2.512.000 2.290.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -1.047.000 -1.556.000 -1.831.000 -1.734.000 -1.638.000
Avskrivning -149.000 -155.000 -131.000 -90.000 -85.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.647.000 -796.000 -465.000 -544.000 -406.000
Driftskostnader -2.843.000 -2.507.000 -2.427.000 -2.368.000 -2.129.000
Driftsresultat -1.088.000 -44.000 70.000 145.000 161.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader -39.000 -6.000 -9.000 -5.000 -9.000
Finans -39.000 -6.000 -8.000 -3.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -1.115.000 -39.000 48.000 110.000 119.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 320.000 340.000 360.000 384.000 58.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 234.000 303.000 377.000 28.000 53.000
Sum varige driftsmidler 579.000 728.000 882.000 617.000 376.000
Sum finansielle anleggsmidler 17.000 17.000 5.000 0 0
Sum anleggsmidler 596.000 745.000 887.000 617.000 376.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 10.000 9.000 25.000 33.000 191.000
Sum investeringer 0 5.000 0
Kasse, bank 382.000 227.000 340.000 398.000 412.000
Sum omløpsmidler 392.000 235.000 365.000 436.000 602.000
Sum eiendeler 988.000 980.000 1.252.000 1.053.000 978.000
Sum opptjent egenkapital -628.000 487.000 526.000 477.000 367.000
Sum egenkapital -428.000 687.000 726.000 677.000 567.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.000 24.000 22.000 33.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.291.000 99.000 178.000 58.000 164.000
Leverandørgjeld 1.000 47.000 82.000 56.000 11.000
Betalbar skatt 1.000 11.000 43.000 26.000
Skyldig offentlige avgifter 118.000 146.000 255.000 218.000 210.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 124.000 194.000 348.000 317.000 247.000
Sum gjeld og egenkapital 987.000 980.000 1.252.000 1.052.000 978.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 268.000 41.000 17.000 119.000 355.000
Likviditetsgrad 1 3.2 1.2 1 1.4 2.4
Likviditetsgrad 2 3.2 1.2 1 1.4 2.4
Soliditet -43.4 70.1 5 64.4 5
Resultatgrad -62.0 -1.8 2.8 5.8 7
Rentedekningsgrad -27.9 -7.3 7.8 2 17.9
Gjeldsgrad -3.3 0.4 0.7 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet -110.2 -4.5 5.7 1 16.7
Signatur
13.01.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
31.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex