Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Støa Håndverk As
Juridisk navn:  Støa Håndverk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32202360
Syretårnet 15 Syretårnet 15 Fax: 32826260
3048 Drammen 3048 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 952030515
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 5/26/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Drammen AS
Regnskapsfører: Svein Larsen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
23.08%
Resultat  
  
0.76%
Egenkapital  
  
-3.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 24.735.000 20.097.000 20.880.000 22.992.000 18.985.000
Resultat: 2.121.000 2.105.000 3.015.000 3.574.000 2.347.000
Egenkapital: 2.971.000 3.073.000 3.225.000 3.302.000 3.388.000
Regnskap for  Støa Håndverk As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 24.735.000 20.097.000 20.880.000 22.992.000 18.985.000
Driftskostnader -22.627.000 -18.017.000 -17.900.000 -19.455.000 -16.647.000
Driftsresultat 2.108.000 2.080.000 2.978.000 3.537.000 2.338.000
Finansinntekter 14.000 25.000 37.000 37.000 10.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -1.000
Finans 13.000 25.000 37.000 36.000 9.000
Resultat før skatt 2.121.000 2.105.000 3.015.000 3.574.000 2.347.000
Skattekostnad -489.000 -491.000 -680.000 -840.000 -582.000
Årsresultat 1.632.000 1.614.000 2.335.000 2.734.000 1.765.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.849.000 1.541.000 1.409.000 1.316.000 1.551.000
Sum omløpsmidler 12.931.000 10.932.000 11.530.000 10.981.000 10.472.000
Sum eiendeler 14.780.000 12.473.000 12.939.000 12.297.000 12.023.000
Sum opptjent egenkapital 2.771.000 2.873.000 3.025.000 3.102.000 3.188.000
Sum egenkapital 2.971.000 3.073.000 3.225.000 3.302.000 3.388.000
Sum langsiktig gjeld 8.000 8.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 11.808.000 9.399.000 9.706.000 8.987.000 8.624.000
Sum gjeld og egenkapital 14.779.000 12.472.000 12.939.000 12.297.000 12.023.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.594.000 20.018.000 20.794.000 22.904.000 18.913.000
Andre inntekter 141.000 80.000 86.000 88.000 72.000
Driftsinntekter 24.735.000 20.097.000 20.880.000 22.992.000 18.985.000
Varekostnad -7.808.000 -2.531.000 -2.780.000 -4.217.000 -2.462.000
Lønninger -10.039.000 -10.361.000 -10.860.000 -10.849.000 -9.613.000
Avskrivning -542.000 -448.000 -358.000 -337.000 -394.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.238.000 -4.677.000 -3.902.000 -4.052.000 -4.178.000
Driftskostnader -22.627.000 -18.017.000 -17.900.000 -19.455.000 -16.647.000
Driftsresultat 2.108.000 2.080.000 2.978.000 3.537.000 2.338.000
Finansinntekter 14.000 25.000 37.000 37.000 10.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -1.000
Finans 13.000 25.000 37.000 36.000 9.000
Konsernbidrag -1.734.000 -1.766.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.632.000 1.614.000 2.335.000 2.734.000 1.765.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.849.000 1.541.000 1.409.000 1.316.000 1.551.000
Sum varige driftsmidler 1.849.000 1.541.000 1.409.000 1.316.000 1.551.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.849.000 1.541.000 1.409.000 1.316.000 1.551.000
Varebeholdning 0 0 777.000
Kundefordringer 3.774.000 3.788.000 3.989.000 3.057.000 3.561.000
Andre fordringer 638.000 952.000 926.000 1.027.000 787.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 6.813.000 6.192.000 6.616.000 6.897.000 5.348.000
Sum omløpsmidler 12.931.000 10.932.000 11.530.000 10.981.000 10.472.000
Sum eiendeler 14.780.000 12.473.000 12.939.000 12.297.000 12.023.000
Sum opptjent egenkapital 2.771.000 2.873.000 3.025.000 3.102.000 3.188.000
Sum egenkapital 2.971.000 3.073.000 3.225.000 3.302.000 3.388.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 8.000 11.000
Gjeld til kredittinstitutt 7.579.000 5.356.000 6.054.000 5.884.000 4.626.000
Sum langsiktig gjeld 8.000 8.000 11.000
Leverandørgjeld 1.308.000 408.000 0 0 801.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.909.000 2.580.000 2.421.000 1.848.000 2.149.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.011.000 1.055.000 1.231.000 1.254.000 1.048.000
Sum kortsiktig gjeld 11.808.000 9.399.000 9.706.000 8.987.000 8.624.000
Sum gjeld og egenkapital 14.779.000 12.472.000 12.939.000 12.297.000 12.023.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.123.000 1.533.000 1.824.000 1.994.000 1.848.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1.2 1.2 1.1
Soliditet 20.1 24.6 24.9 26.9 28.2
Resultatgrad 8.5 10.3 14.3 15.4 12.3
Rentedekningsgrad 2.108.0 3 2
Gjeldsgrad 4.0 3.1 3 2.7 2.5
Total kapitalrentabilitet 14.4 16.9 23.3 29.1 19.5
Signatur
21.10.2021
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex