Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
St Georgstiftelsen
Juridisk navn:  St Georgstiftelsen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kræmmervikveien 14 Fax:
8373 Ballstad 8373 Ballstad
Fylke: Kommune:
Nordland Vestvågøy
Org.nr: 955792874
Aksjekapital: 66.000 NOK
Etableringsdato: 12/9/1989
Foretakstype: STI
Revisor: Lofotrevisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
180%
Resultat  
  
2600%
Egenkapital  
  
92.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 42.000 15.000 10.000 12.000 15.000
Resultat: 25.000 -1.000 -9.000 -3.000 1.000
Egenkapital: 52.000 27.000 28.000 36.000 40.000
Regnskap for  St Georgstiftelsen
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 42.000 15.000 10.000 12.000 15.000
Driftskostnader -17.000 -15.000 -18.000 -15.000 -14.000
Driftsresultat 25.000 -1.000 -9.000 -3.000 1.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 25.000 -1.000 -9.000 -3.000 1.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 25.000 -1.000 -9.000 -3.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 8.000 11.000 14.000 18.000
Sum omløpsmidler 48.000 20.000 20.000 23.000 23.000
Sum eiendeler 53.000 28.000 31.000 37.000 41.000
Sum opptjent egenkapital -14.000 -39.000 -38.000 -30.000 -26.000
Sum egenkapital 52.000 27.000 28.000 36.000 40.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 52.000 27.000 31.000 36.000 40.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 42.000 15.000 10.000 12.000 15.000
Driftsinntekter 42.000 15.000 10.000 12.000 15.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -12.000 -15.000 -12.000 -11.000
Driftskostnader -17.000 -15.000 -18.000 -15.000 -14.000
Driftsresultat 25.000 -1.000 -9.000 -3.000 1.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 25.000 -1.000 -9.000 -3.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 5.000 8.000 11.000 14.000 18.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.000 8.000 11.000 14.000 18.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.000 8.000 11.000 14.000 18.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 48.000 20.000 20.000 23.000 23.000
Sum omløpsmidler 48.000 20.000 20.000 23.000 23.000
Sum eiendeler 53.000 28.000 31.000 37.000 41.000
Sum opptjent egenkapital -14.000 -39.000 -38.000 -30.000 -26.000
Sum egenkapital 52.000 27.000 28.000 36.000 40.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 52.000 27.000 31.000 36.000 40.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 48.000 20.000 17.000 23.000 23.000
Likviditetsgrad 1 6.7
Likviditetsgrad 2 6.7 0 0
Soliditet 100.0 100.0 90.3 1 1
Resultatgrad 59.5 -6.7 6.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0 0
Total kapitalrentabilitet 48.1 -3.7 -8.3 2.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex