Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
St Løchen As
Juridisk navn:  St Løchen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22281941
Ljabrubakken 12 Ljabrubakken 12 Fax: 22285561
1165 Oslo 1165 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 981225058
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/3/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Proplan Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.1%
Resultat  
  
3.38%
Egenkapital  
  
36.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.156.000 2.013.000 2.296.000 3.784.000 7.047.000
Resultat: 367.000 355.000 -1.350.000 -532.000 -478.000
Egenkapital: 1.379.000 1.012.000 657.000 2.007.000 2.540.000
Regnskap for  St Løchen As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.156.000 2.013.000 2.296.000 3.784.000 7.047.000
Driftskostnader -1.812.000 -1.641.000 -3.648.000 -4.320.000 -7.528.000
Driftsresultat 344.000 373.000 -1.352.000 -536.000 -481.000
Finansinntekter 25.000 8.000 2.000 4.000 5.000
Finanskostnader -2.000 -26.000 0 0 -2.000
Finans 23.000 -18.000 2.000 4.000 3.000
Resultat før skatt 367.000 355.000 -1.350.000 -532.000 -478.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 367.000 355.000 -1.350.000 -532.000 -478.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 36.000 62.000 85.000
Sum omløpsmidler 2.151.000 1.814.000 1.832.000 3.079.000 3.999.000
Sum eiendeler 2.151.000 1.814.000 1.868.000 3.141.000 4.084.000
Sum opptjent egenkapital 1.279.000 912.000 557.000 1.907.000 2.440.000
Sum egenkapital 1.379.000 1.012.000 657.000 2.007.000 2.540.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 772.000 802.000 1.210.000 1.134.000 1.543.000
Sum gjeld og egenkapital 2.151.000 1.814.000 1.867.000 3.141.000 4.083.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.156.000 2.013.000 2.296.000 3.784.000 7.047.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 2.156.000 2.013.000 2.296.000 3.784.000 7.047.000
Varekostnad -1.357.000 -1.075.000 -1.623.000 -1.764.000 -4.170.000
Lønninger -292.000 -258.000 -1.430.000 -1.626.000 -2.338.000
Avskrivning -4.000 -23.000 -23.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -163.000 -304.000 -572.000 -907.000 -1.007.000
Driftskostnader -1.812.000 -1.641.000 -3.648.000 -4.320.000 -7.528.000
Driftsresultat 344.000 373.000 -1.352.000 -536.000 -481.000
Finansinntekter 25.000 8.000 2.000 4.000 5.000
Finanskostnader -2.000 -26.000 0 0 -2.000
Finans 23.000 -18.000 2.000 4.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 367.000 355.000 -1.350.000 -532.000 -478.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 36.000 62.000 85.000
Sum varige driftsmidler 36.000 62.000 85.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 36.000 62.000 85.000
Varebeholdning 881.000 840.000 994.000 1.213.000 1.254.000
Kundefordringer 263.000 292.000 265.000 307.000 666.000
Andre fordringer 13.000 25.000 25.000 21.000 90.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 994.000 657.000 548.000 1.538.000 1.988.000
Sum omløpsmidler 2.151.000 1.814.000 1.832.000 3.079.000 3.999.000
Sum eiendeler 2.151.000 1.814.000 1.868.000 3.141.000 4.084.000
Sum opptjent egenkapital 1.279.000 912.000 557.000 1.907.000 2.440.000
Sum egenkapital 1.379.000 1.012.000 657.000 2.007.000 2.540.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 19.000 55.000 166.000 17.000 193.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 145.000 89.000 185.000 119.000 261.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 608.000 657.000 860.000 998.000 1.089.000
Sum kortsiktig gjeld 772.000 802.000 1.210.000 1.134.000 1.543.000
Sum gjeld og egenkapital 2.151.000 1.814.000 1.867.000 3.141.000 4.083.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.379.000 1.012.000 622.000 1.945.000 2.456.000
Likviditetsgrad 1 2.8 2.3 1.5 2.7 2.6
Likviditetsgrad 2 1.6 1.2 0.7 1.6 1.8
Soliditet 64.1 55.8 35.2 63.9 62.2
Resultatgrad 16.0 18.5 -58.9 -14.2 -6.8
Rentedekningsgrad 172.0 14.3 -240.5
Gjeldsgrad 0.6 0.8 1.8 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 17.2 21.0 -72.3 -16.9 -11.7
Signatur
12.05.2022
SIGNATUR HVER FOR SEG
LØCHEN SVEIN THORE
SIGNATUR HVER FOR SEG
LØCHEN TONE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex