Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
St Svithun Katolske Menighet
Juridisk navn:  St Svithun Katolske Menighet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51517020
St. Svithuns Gate 8 St. Svithuns Gate 8 Fax: 51517021
4005 Stavanger 4005 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 971429232
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/1/1992 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.04%
Resultat  
  
-144.14%
Egenkapital  
  
-4.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 9.432.000 10.602.000 14.272.000 12.461.000 8.749.000
Resultat: -1.534.000 3.475.000 1.040.000 -5.739.000 -2.162.000
Egenkapital: 39.170.000 40.901.000 38.646.000 37.697.000 43.512.000
Regnskap for  St Svithun Katolske Menighet
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 9.432.000 10.602.000 14.272.000 12.461.000 8.749.000
Driftskostnader -10.109.000 -6.058.000 -12.030.000 -17.045.000 -10.056.000
Driftsresultat -676.000 4.545.000 2.243.000 -4.583.000 -1.306.000
Finansinntekter 14.000 30.000 56.000 42.000 41.000
Finanskostnader -873.000 -1.100.000 -1.259.000 -1.198.000 -897.000
Finans -859.000 -1.070.000 -1.203.000 -1.156.000 -856.000
Resultat før skatt -1.534.000 3.475.000 1.040.000 -5.739.000 -2.162.000
Skattekostnad -197.000 -201.000 -91.000 -76.000 -98.000
Årsresultat -1.731.000 3.275.000 949.000 -5.815.000 -2.260.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 61.467.000 62.813.000 63.549.000 64.900.000 63.341.000
Sum omløpsmidler 9.748.000 11.787.000 11.664.000 11.430.000 15.565.000
Sum eiendeler 71.215.000 74.600.000 75.213.000 76.330.000 78.906.000
Sum opptjent egenkapital 39.170.000 40.901.000 38.646.000 37.697.000 43.512.000
Sum egenkapital 39.170.000 40.901.000 38.646.000 37.697.000 43.512.000
Sum langsiktig gjeld 30.072.000 32.033.000 33.993.000 35.648.000 33.235.000
Sum kortsiktig gjeld 1.973.000 1.666.000 2.573.000 2.985.000 2.159.000
Sum gjeld og egenkapital 71.215.000 74.600.000 75.212.000 76.330.000 78.906.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.944.000 8.918.000 13.085.000 11.553.000 7.858.000
Andre inntekter 1.489.000 1.685.000 1.187.000 908.000 891.000
Driftsinntekter 9.432.000 10.602.000 14.272.000 12.461.000 8.749.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -2.332.000 -2.220.000 -2.448.000 -2.108.000 -2.089.000
Avskrivning -1.706.000 -1.661.000 -1.602.000 -1.684.000 -1.538.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -6.071.000 -2.177.000 -7.980.000 -13.253.000 -6.429.000
Driftskostnader -10.109.000 -6.058.000 -12.030.000 -17.045.000 -10.056.000
Driftsresultat -676.000 4.545.000 2.243.000 -4.583.000 -1.306.000
Finansinntekter 14.000 30.000 56.000 42.000 41.000
Finanskostnader -873.000 -1.100.000 -1.259.000 -1.198.000 -897.000
Finans -859.000 -1.070.000 -1.203.000 -1.156.000 -856.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -1.731.000 3.275.000 949.000 -5.815.000 -2.260.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 59.428.000 60.800.000 62.128.000 63.442.000 62.037.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 2.039.000 2.013.000 1.421.000 1.458.000 1.303.000
Sum varige driftsmidler 61.467.000 62.813.000 63.549.000 64.900.000 63.341.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 61.467.000 62.813.000 63.549.000 64.900.000 63.341.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 1.841.000 2.853.000 4.443.000 5.683.000 6.920.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 7.907.000 8.934.000 7.221.000 5.747.000 8.645.000
Sum omløpsmidler 9.748.000 11.787.000 11.664.000 11.430.000 15.565.000
Sum eiendeler 71.215.000 74.600.000 75.213.000 76.330.000 78.906.000
Sum opptjent egenkapital 39.170.000 40.901.000 38.646.000 37.697.000 43.512.000
Sum egenkapital 39.170.000 40.901.000 38.646.000 37.697.000 43.512.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 30.072.000 32.033.000 33.993.000 35.648.000 33.235.000
Leverandørgjeld 1.103.000 173.000 106.000 689.000 0
Betalbar skatt 198.000 196.000 85.000 68.000 90.000
Skyldig offentlige avgifter 214.000 212.000 207.000 207.000 143.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 458.000 1.085.000 2.175.000 2.021.000 1.926.000
Sum kortsiktig gjeld 1.973.000 1.666.000 2.573.000 2.985.000 2.159.000
Sum gjeld og egenkapital 71.215.000 74.600.000 75.212.000 76.330.000 78.906.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.775.000 10.121.000 9.091.000 8.445.000 13.406.000
Likviditetsgrad 1 4.9 7.1 4.5 3.8 7.2
Likviditetsgrad 2 4.9 7.1 4.5 3.8 7.2
Soliditet 55.0 54.8 51.4 49.4 55.1
Resultatgrad -7.2 42.9 15.7 -36.8 -14.9
Rentedekningsgrad -0.8 4.1 1.8 -3.8 -1.5
Gjeldsgrad 0.8 0.8 0.9 1 0.8
Total kapitalrentabilitet -0.9 6.1 3.1 -5.9 -1.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex