Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
St. Olav Legegruppe As
Juridisk navn:  St. Olav Legegruppe As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51529060
St. Olavs gate 13 St. Olavs gate 13 Fax:
4005 Stavanger 4005 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 815663152
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 7/3/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Øko Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.82%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.165.000 2.991.000 2.922.000 2.746.000 2.822.000
Resultat: 0 0 0 0 0
Egenkapital: 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Regnskap for  St. Olav Legegruppe As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.165.000 2.991.000 2.922.000 2.746.000 2.822.000
Driftskostnader -3.165.000 -2.991.000 -2.922.000 -2.745.000 -2.818.000
Driftsresultat 1.000 1.000 4.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -4.000
Finans -1.000 -1.000 -4.000
Resultat før skatt 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 450.000 481.000 427.000 468.000 467.000
Sum omløpsmidler 409.000 470.000 236.000 409.000 107.000
Sum eiendeler 859.000 951.000 663.000 877.000 574.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 835.000 926.000 638.000 853.000 549.000
Sum gjeld og egenkapital 859.000 950.000 662.000 877.000 573.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 3.165.000 2.991.000 2.922.000 2.746.000 2.822.000
Driftsinntekter 3.165.000 2.991.000 2.922.000 2.746.000 2.822.000
Varekostnad -326.000 -362.000 -285.000 -326.000 -303.000
Lønninger -1.815.000 -1.532.000 -1.581.000 -1.286.000 -1.332.000
Avskrivning -68.000 -78.000 -47.000 -45.000 -46.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -956.000 -1.019.000 -1.009.000 -1.088.000 -1.137.000
Driftskostnader -3.165.000 -2.991.000 -2.922.000 -2.745.000 -2.818.000
Driftsresultat 1.000 1.000 4.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -4.000
Finans -1.000 -1.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 336.000 343.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 431.000 467.000 419.000 130.000 124.000
Sum varige driftsmidler 431.000 467.000 419.000 466.000 467.000
Sum finansielle anleggsmidler 18.000 14.000 8.000 3.000 0
Sum anleggsmidler 450.000 481.000 427.000 468.000 467.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 24.000 19.000 18.000 17.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 385.000 451.000 218.000 392.000 97.000
Sum omløpsmidler 409.000 470.000 236.000 409.000 107.000
Sum eiendeler 859.000 951.000 663.000 877.000 574.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 76.000 38.000 54.000 22.000 29.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 144.000 108.000 105.000 102.000 86.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 614.000 781.000 479.000 729.000 434.000
Sum kortsiktig gjeld 835.000 926.000 638.000 853.000 549.000
Sum gjeld og egenkapital 859.000 950.000 662.000 877.000 573.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -426.000 -456.000 -402.000 -444.000 -442.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.5 0.4 0.5 0.2
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.4 0.5 0.2
Soliditet 2.8 2.5 3.6 2.7 4.2
Resultatgrad 0 0 0.1
Rentedekningsgrad 1 1 1
Gjeldsgrad 34.8 38.6 26.6 35.5 22.9
Total kapitalrentabilitet 0.2 0.1 0.7
Signatur
10.02.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex