Stadt Chartering AS
Juridisk navn:  Stadt Chartering AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57744801
Postboks 3 Hovlandsvegen 19 Fax: 57750460
6941 Eikefjord 6940 Eikefjord
Fylke: Kommune:
Vestland Kinn
Org.nr: 990992738
Aksjekapital: 102.000 NOK
Etableringsdato: 2/22/2007
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 0 0 0 0
Egenkapital: -247.000 -247.000 -247.000 -247.000 -247.000
Regnskap for  Stadt Chartering AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum eiendeler 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -349.000 -349.000 -349.000 -349.000 -349.000
Sum egenkapital -247.000 -247.000 -247.000 -247.000 -247.000
Sum langsiktig gjeld 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000
Sum kortsiktig gjeld 164.000 164.000 164.000 164.000 164.000
Sum gjeld og egenkapital 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum eiendeler 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -349.000 -349.000 -349.000 -349.000 -349.000
Sum egenkapital -247.000 -247.000 -247.000 -247.000 -247.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 164.000 164.000 164.000 164.000 164.000
Sum kortsiktig gjeld 164.000 164.000 164.000 164.000 164.000
Sum gjeld og egenkapital 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -134.000 -134.000 -134.000 -134.000 -134.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Soliditet -823.3 -823.3 -823.3 -823.3 -823.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 0 0.0
Signatur
27.05.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex