Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stagelab As
Juridisk navn:  Stagelab As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22982222
Postboks 9086 Grønland Brugata 19 Fax:
0133 Oslo 186 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 982953855
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/1/2001 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-29.29%
Resultat  
  
-106.16%
Egenkapital  
  
-0.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 21.457.000 30.347.000 14.470.000 18.506.000 16.336.000
Resultat: -35.000 568.000 80.000 -386.000 57.000
Egenkapital: 5.623.000 5.652.000 5.210.000 5.163.000 5.469.000
Regnskap for  Stagelab As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 21.457.000 30.347.000 14.470.000 18.506.000 16.336.000
Driftskostnader -21.532.000 -29.799.000 -14.415.000 -18.904.000 -16.308.000
Driftsresultat -75.000 548.000 54.000 -397.000 27.000
Finansinntekter 49.000 31.000 25.000 34.000 33.000
Finanskostnader -9.000 -11.000 1.000 -23.000 -3.000
Finans 40.000 20.000 26.000 11.000 30.000
Resultat før skatt -35.000 568.000 80.000 -386.000 57.000
Skattekostnad 6.000 -127.000 -33.000 80.000 -26.000
Årsresultat -29.000 441.000 47.000 -306.000 31.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 132.000 126.000 256.000 302.000 240.000
Sum omløpsmidler 7.469.000 11.024.000 6.673.000 7.052.000 7.113.000
Sum eiendeler 7.601.000 11.150.000 6.929.000 7.354.000 7.353.000
Sum opptjent egenkapital 3.701.000 3.730.000 3.288.000 3.241.000 3.546.000
Sum egenkapital 5.623.000 5.652.000 5.210.000 5.163.000 5.469.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.978.000 5.498.000 1.720.000 2.191.000 1.884.000
Sum gjeld og egenkapital 7.601.000 11.150.000 6.930.000 7.354.000 7.352.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.457.000 30.347.000 14.470.000 18.506.000 16.336.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 21.457.000 30.347.000 14.470.000 18.506.000 16.336.000
Varekostnad -18.072.000 -26.436.000 -11.850.000 -16.246.000 -13.385.000
Lønninger -2.177.000 -2.267.000 -1.711.000 -1.650.000 -1.774.000
Avskrivning -5.000 -12.000 -18.000 -23.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.283.000 -1.091.000 -842.000 -990.000 -1.126.000
Driftskostnader -21.532.000 -29.799.000 -14.415.000 -18.904.000 -16.308.000
Driftsresultat -75.000 548.000 54.000 -397.000 27.000
Finansinntekter 49.000 31.000 25.000 34.000 33.000
Finanskostnader -9.000 -11.000 1.000 -23.000 -3.000
Finans 40.000 20.000 26.000 11.000 30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -29.000 441.000 47.000 -306.000 31.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 132.000 126.000 251.000 285.000 205.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 5.000 17.000 35.000
Sum varige driftsmidler 0 5.000 17.000 35.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 132.000 126.000 256.000 302.000 240.000
Varebeholdning 2.632.000 3.232.000 2.962.000 2.284.000 2.936.000
Kundefordringer 867.000 4.298.000 884.000 866.000 2.056.000
Andre fordringer 63.000 660.000 200.000 73.000 52.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 108.000 93.000 2.628.000 3.829.000 1.739.000
Sum omløpsmidler 7.469.000 11.024.000 6.673.000 7.052.000 7.113.000
Sum eiendeler 7.601.000 11.150.000 6.929.000 7.354.000 7.353.000
Sum opptjent egenkapital 3.701.000 3.730.000 3.288.000 3.241.000 3.546.000
Sum egenkapital 5.623.000 5.652.000 5.210.000 5.163.000 5.469.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.128.000 4.246.000 1.087.000 1.515.000 1.260.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 153.000 169.000 126.000 121.000 109.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 698.000 1.082.000 507.000 555.000 231.000
Sum kortsiktig gjeld 1.978.000 5.498.000 1.720.000 2.191.000 1.884.000
Sum gjeld og egenkapital 7.601.000 11.150.000 6.930.000 7.354.000 7.352.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.491.000 5.526.000 4.953.000 4.861.000 5.229.000
Likviditetsgrad 1 3.8 2 3.9 3.2 3.8
Likviditetsgrad 2 2.4 1.4 2.2 2.2 2.2
Soliditet 74.0 50.7 75.2 70.2 74.4
Resultatgrad -0.3 1.8 0.4 -2.1 0.2
Rentedekningsgrad -8.3 49.8 -17.3 9
Gjeldsgrad 0.4 1 0.3 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet -0.3 5.2 1.1 -4.9 0.8
Signatur
20.05.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.05.2022
Prokura
Ingebrigtsen Jan-Inge
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex