Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stake AS
Juridisk navn:  Stake AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32149105
Krøderfjordveien 1625 Krøderfjordveien 1625 Fax: 32149037
3536 Noresund 3536 Noresund
Fylke: Kommune:
Viken Krødsherad
Org.nr: 983670741
Aksjekapital: 1.100.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 8/25/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Tandberg Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
19.43%
Resultat  
  
74.84%
Egenkapital  
  
41.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 24.080.000 20.162.000 21.915.000 19.152.000 16.197.000
Resultat: 1.119.000 640.000 591.000 44.000 -259.000
Egenkapital: 2.953.000 2.081.000 1.525.000 934.000 889.000
Regnskap for  Stake AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 24.080.000 20.162.000 21.915.000 19.152.000 16.197.000
Driftskostnader -22.930.000 -19.468.000 -21.244.000 -18.987.000 -16.320.000
Driftsresultat 1.149.000 694.000 670.000 164.000 -123.000
Finansinntekter 7.000 6.000 6.000 7.000 6.000
Finanskostnader -37.000 -60.000 -86.000 -127.000 -142.000
Finans -30.000 -54.000 -80.000 -120.000 -136.000
Resultat før skatt 1.119.000 640.000 591.000 44.000 -259.000
Skattekostnad -246.000 -84.000 0 0 0
Årsresultat 873.000 556.000 591.000 44.000 -259.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.452.000 2.390.000 2.193.000 2.197.000 2.333.000
Sum omløpsmidler 2.557.000 2.852.000 1.893.000 1.696.000 1.575.000
Sum eiendeler 6.009.000 5.242.000 4.086.000 3.893.000 3.908.000
Sum opptjent egenkapital 1.853.000 981.000 425.000 -166.000 -211.000
Sum egenkapital 2.953.000 2.081.000 1.525.000 934.000 889.000
Sum langsiktig gjeld 1.160.000 1.667.000 1.361.000 1.694.000 1.778.000
Sum kortsiktig gjeld 1.895.000 1.494.000 1.200.000 1.265.000 1.241.000
Sum gjeld og egenkapital 6.008.000 5.242.000 4.086.000 3.893.000 3.908.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.080.000 20.162.000 21.915.000 19.152.000 16.197.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 24.080.000 20.162.000 21.915.000 19.152.000 16.197.000
Varekostnad -18.987.000 -16.080.000 -18.119.000 -16.246.000 -13.677.000
Lønninger -2.548.000 -2.250.000 -2.107.000 -1.839.000 -1.727.000
Avskrivning -335.000 -168.000 -123.000 -136.000 -146.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.060.000 -970.000 -895.000 -766.000 -770.000
Driftskostnader -22.930.000 -19.468.000 -21.244.000 -18.987.000 -16.320.000
Driftsresultat 1.149.000 694.000 670.000 164.000 -123.000
Finansinntekter 7.000 6.000 6.000 7.000 6.000
Finanskostnader -37.000 -60.000 -86.000 -127.000 -142.000
Finans -30.000 -54.000 -80.000 -120.000 -136.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 873.000 556.000 591.000 44.000 -259.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.817.000 1.872.000 1.927.000 1.982.000 2.037.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.635.000 518.000 266.000 215.000 296.000
Sum varige driftsmidler 3.452.000 2.390.000 2.193.000 2.197.000 2.333.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.452.000 2.390.000 2.193.000 2.197.000 2.333.000
Varebeholdning 1.470.000 1.137.000 1.365.000 1.153.000 1.158.000
Kundefordringer 454.000 444.000 277.000 259.000 208.000
Andre fordringer 53.000 28.000 28.000 22.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 581.000 1.244.000 223.000 263.000 186.000
Sum omløpsmidler 2.557.000 2.852.000 1.893.000 1.696.000 1.575.000
Sum eiendeler 6.009.000 5.242.000 4.086.000 3.893.000 3.908.000
Sum opptjent egenkapital 1.853.000 981.000 425.000 -166.000 -211.000
Sum egenkapital 2.953.000 2.081.000 1.525.000 934.000 889.000
Sum avsetninger til forpliktelser 66.000 39.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 130.000 121.000 609.000
Sum langsiktig gjeld 1.160.000 1.667.000 1.361.000 1.694.000 1.778.000
Leverandørgjeld 863.000 577.000 570.000 544.000 294.000
Betalbar skatt 219.000 45.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 159.000 245.000 92.000 211.000 154.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 654.000 628.000 407.000 389.000 185.000
Sum kortsiktig gjeld 1.895.000 1.494.000 1.200.000 1.265.000 1.241.000
Sum gjeld og egenkapital 6.008.000 5.242.000 4.086.000 3.893.000 3.908.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 662.000 1.358.000 693.000 431.000 334.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.9 1.6 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 0.6 1.1 0.4 0.4 0.3
Soliditet 49.2 39.7 37.3 2 22.7
Resultatgrad 4.8 3.4 3.1 0.9 -0.8
Rentedekningsgrad 31.1 11.6 7.8 1.3 -0.9
Gjeldsgrad 1.0 1.5 1.7 3.2 3.4
Total kapitalrentabilitet 19.2 13.4 16.5 4.4
Signatur
01.09.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex