Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stakston Og Solbraa AS
Juridisk navn:  Stakston Og Solbraa AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95049855
Stemningsvika 1 Stemningsvika 1 Fax: 61291214
2640 Vinstra 2640 Vinstra
Fylke: Kommune:
Innlandet Nord-Fron
Org.nr: 974425807
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 3/26/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Gudbrandsdal Revisjon As
Regnskapsfører: Fron Regnskapskontor Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
1.89%
Resultat  
  
-41.71%
Egenkapital  
  
3.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.764.000 5.657.000 6.236.000 5.719.000 6.884.000
Resultat: 464.000 796.000 1.138.000 1.188.000 1.886.000
Egenkapital: 12.387.000 12.025.000 11.404.000 10.517.000 9.574.000
Regnskap for  Stakston Og Solbraa AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.764.000 5.657.000 6.236.000 5.719.000 6.884.000
Driftskostnader -5.394.000 -4.941.000 -5.128.000 -4.554.000 -5.024.000
Driftsresultat 370.000 717.000 1.107.000 1.164.000 1.860.000
Finansinntekter 94.000 80.000 31.000 23.000 26.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0
Finans 94.000 79.000 30.000 23.000 26.000
Resultat før skatt 464.000 796.000 1.138.000 1.188.000 1.886.000
Skattekostnad -102.000 -175.000 -250.000 -245.000 -426.000
Årsresultat 362.000 621.000 887.000 943.000 1.460.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.739.000 4.890.000 6.103.000 7.327.000 7.371.000
Sum omløpsmidler 10.007.000 8.370.000 6.766.000 4.511.000 3.367.000
Sum eiendeler 13.746.000 13.260.000 12.869.000 11.838.000 10.738.000
Sum opptjent egenkapital 12.187.000 11.825.000 11.204.000 10.317.000 9.374.000
Sum egenkapital 12.387.000 12.025.000 11.404.000 10.517.000 9.574.000
Sum langsiktig gjeld 249.000 365.000 474.000 545.000 528.000
Sum kortsiktig gjeld 1.110.000 870.000 990.000 776.000 636.000
Sum gjeld og egenkapital 13.746.000 13.260.000 12.868.000 11.838.000 10.738.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.764.000 5.647.000 6.236.000 5.319.000 5.164.000
Andre inntekter 10.000 0 400.000 1.721.000
Driftsinntekter 5.764.000 5.657.000 6.236.000 5.719.000 6.884.000
Varekostnad -54.000 -240.000 -121.000 -121.000 -11.000
Lønninger -1.956.000 -1.849.000 -1.827.000 -1.631.000 -1.709.000
Avskrivning -1.182.000 -1.324.000 -1.332.000 -1.463.000 -1.598.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.202.000 -1.528.000 -1.848.000 -1.339.000 -1.706.000
Driftskostnader -5.394.000 -4.941.000 -5.128.000 -4.554.000 -5.024.000
Driftsresultat 370.000 717.000 1.107.000 1.164.000 1.860.000
Finansinntekter 94.000 80.000 31.000 23.000 26.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0
Finans 94.000 79.000 30.000 23.000 26.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 362.000 621.000 887.000 943.000 1.460.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 3.703.000 4.886.000 6.099.000 7.323.000 7.371.000
Sum varige driftsmidler 3.703.000 4.886.000 6.099.000 7.323.000 7.371.000
Sum finansielle anleggsmidler 36.000 4.000 4.000 4.000 0
Sum anleggsmidler 3.739.000 4.890.000 6.103.000 7.327.000 7.371.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 629.000 910.000 871.000 288.000 48.000
Andre fordringer 0 90.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 9.378.000 7.460.000 5.895.000 4.132.000 3.318.000
Sum omløpsmidler 10.007.000 8.370.000 6.766.000 4.511.000 3.367.000
Sum eiendeler 13.746.000 13.260.000 12.869.000 11.838.000 10.738.000
Sum opptjent egenkapital 12.187.000 11.825.000 11.204.000 10.317.000 9.374.000
Sum egenkapital 12.387.000 12.025.000 11.404.000 10.517.000 9.574.000
Sum avsetninger til forpliktelser 249.000 365.000 474.000 545.000 528.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 249.000 365.000 474.000 545.000 528.000
Leverandørgjeld 541.000 96.000 102.000 41.000 74.000
Betalbar skatt 217.000 285.000 321.000 228.000 91.000
Skyldig offentlige avgifter 188.000 328.000 411.000 371.000 327.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 163.000 161.000 157.000 137.000 144.000
Sum kortsiktig gjeld 1.110.000 870.000 990.000 776.000 636.000
Sum gjeld og egenkapital 13.746.000 13.260.000 12.868.000 11.838.000 10.738.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.897.000 7.500.000 5.776.000 3.735.000 2.731.000
Likviditetsgrad 1 9.0 9.6 6.8 5.8 5.3
Likviditetsgrad 2 9.0 9.6 6.8 5.8 5.3
Soliditet 90.1 90.7 88.6 88.8 89.2
Resultatgrad 6.4 12.7 17.8 20.4 2
Rentedekningsgrad 717.0 1
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 3.4 6.0 8.8 1 17.6
Signatur
17.08.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
17.08.2020
Daglig leder alene eller styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex