Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stall Alta Mira AS
Juridisk navn:  Stall Alta Mira AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93059537
Ovenbakken 61 Ovenbakken 61 Fax:
1361 Østerås 1361 Østerås
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 993231606
Aksjekapital: 490.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 10/6/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Leo Revisjon DA
Regnskapsfører: Trio Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.8%
Resultat  
  
70%
Egenkapital  
  
16.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 377.000 515.000 530.000 838.000 768.000
Resultat: 68.000 40.000 9.000 -6.000 -147.000
Egenkapital: 471.000 403.000 363.000 354.000 361.000
Regnskap for  Stall Alta Mira AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 377.000 515.000 530.000 838.000 768.000
Driftskostnader -308.000 -472.000 -519.000 -843.000 -914.000
Driftsresultat 69.000 43.000 11.000 -4.000 -146.000
Finansinntekter 1.000 3.000 4.000 2.000 0
Finanskostnader -2.000 -5.000 -6.000 -5.000 -1.000
Finans -1.000 -2.000 -2.000 -3.000 -1.000
Resultat før skatt 68.000 40.000 9.000 -6.000 -147.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 68.000 40.000 9.000 -6.000 -147.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 558.000 443.000 439.000 434.000 603.000
Sum eiendeler 558.000 443.000 439.000 434.000 603.000
Sum opptjent egenkapital -19.000 -87.000 -127.000 -136.000 -129.000
Sum egenkapital 471.000 403.000 363.000 354.000 361.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 87.000 40.000 76.000 80.000 242.000
Sum gjeld og egenkapital 558.000 443.000 439.000 434.000 603.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 268.000 396.000 393.000 628.000 581.000
Andre inntekter 109.000 119.000 138.000 210.000 188.000
Driftsinntekter 377.000 515.000 530.000 838.000 768.000
Varekostnad -92.000 -250.000 -243.000 -279.000 -211.000
Lønninger -78.000 -54.000 -91.000 -355.000 -445.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -138.000 -168.000 -185.000 -210.000 -258.000
Driftskostnader -308.000 -472.000 -519.000 -843.000 -914.000
Driftsresultat 69.000 43.000 11.000 -4.000 -146.000
Finansinntekter 1.000 3.000 4.000 2.000 0
Finanskostnader -2.000 -5.000 -6.000 -5.000 -1.000
Finans -1.000 -2.000 -2.000 -3.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 68.000 40.000 9.000 -6.000 -147.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 3.000 6.000 6.000 7.000 5.000
Kundefordringer 12.000 29.000 51.000 25.000 32.000
Andre fordringer 29.000 19.000 35.000 26.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 515.000 390.000 347.000 377.000 544.000
Sum omløpsmidler 558.000 443.000 439.000 434.000 603.000
Sum eiendeler 558.000 443.000 439.000 434.000 603.000
Sum opptjent egenkapital -19.000 -87.000 -127.000 -136.000 -129.000
Sum egenkapital 471.000 403.000 363.000 354.000 361.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 18.000 1.000 26.000 3.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 23.000 1.000 12.000 16.000 31.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 47.000 37.000 38.000 61.000 210.000
Sum kortsiktig gjeld 87.000 40.000 76.000 80.000 242.000
Sum gjeld og egenkapital 558.000 443.000 439.000 434.000 603.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 471.000 403.000 363.000 354.000 361.000
Likviditetsgrad 1 6.4 11.1 5.8 5.4 2.5
Likviditetsgrad 2 6.4 10.9 5.7 5.3 2.5
Soliditet 84.4 91.0 82.7 81.6 59.9
Resultatgrad 18.3 8.3 2.1 -0.5
Rentedekningsgrad 34.5 8.6 1.8 -0.8
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.2 0.2 0.7
Total kapitalrentabilitet 12.5 10.4 3.4 -0.5 -24.2
Signatur
25.04.2022
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex