Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stall Grini AS
Juridisk navn:  Stall Grini AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22510193
Postboks 3 c/o Stall Bergsund AS Bergsundveien 21 Fax: 22510199
1316 Eiksmarka 3516 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 981236319
Aksjekapital: 2.500.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/27/1999
Foretakstype: AS
Tidligere navn: hurum bolig og næringsutvikling as
Revisor: Larsson As
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
49.49%
Resultat  
  
3514.29%
Egenkapital  
  
84.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.643.000 1.768.000 2.630.000 3.716.000 1.605.000
Resultat: 717.000 -21.000 -1.209.000 147.000 -448.000
Egenkapital: 1.562.000 845.000 866.000 2.075.000 1.929.000
Regnskap for  Stall Grini AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.643.000 1.768.000 2.630.000 3.716.000 1.605.000
Driftskostnader -2.835.000 -2.274.000 -3.704.000 -3.479.000 -2.097.000
Driftsresultat -192.000 -506.000 -1.074.000 238.000 -491.000
Finansinntekter 977.000 519.000 6.000 123.000 150.000
Finanskostnader -68.000 -33.000 -142.000 -215.000 -108.000
Finans 909.000 486.000 -136.000 -92.000 42.000
Resultat før skatt 717.000 -21.000 -1.209.000 147.000 -448.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 717.000 -21.000 -1.209.000 147.000 -448.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.040.000 343.000 403.000 3.143.000 3.861.000
Sum omløpsmidler 2.959.000 2.008.000 2.213.000 3.119.000 3.662.000
Sum eiendeler 3.999.000 2.351.000 2.616.000 6.262.000 7.523.000
Sum opptjent egenkapital -938.000 -1.655.000 -1.634.000 -425.000 -571.000
Sum egenkapital 1.562.000 845.000 866.000 2.075.000 1.929.000
Sum langsiktig gjeld 564.000 0 2.101.000 1.358.000
Sum kortsiktig gjeld 1.873.000 1.506.000 1.750.000 2.086.000 4.236.000
Sum gjeld og egenkapital 3.999.000 2.351.000 2.616.000 6.262.000 7.523.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 395.000 1.351.000 2.223.000 2.526.000 1.547.000
Andre inntekter 2.248.000 417.000 407.000 1.191.000 58.000
Driftsinntekter 2.643.000 1.768.000 2.630.000 3.716.000 1.605.000
Varekostnad -591.000 -680.000 -93.000 -1.839.000 -1.165.000
Lønninger -1.165.000 -344.000 -909.000 0 0
Avskrivning -204.000 -6.000 -234.000 -352.000 -59.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -875.000 -1.244.000 -2.468.000 -1.288.000 -873.000
Driftskostnader -2.835.000 -2.274.000 -3.704.000 -3.479.000 -2.097.000
Driftsresultat -192.000 -506.000 -1.074.000 238.000 -491.000
Finansinntekter 977.000 519.000 6.000 123.000 150.000
Finanskostnader -68.000 -33.000 -142.000 -215.000 -108.000
Finans 909.000 486.000 -136.000 -92.000 42.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 717.000 -21.000 -1.209.000 147.000 -448.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 836.000 140.000 0 2.740.000 3.458.000
Sum varige driftsmidler 836.000 140.000 0 2.740.000 3.458.000
Sum finansielle anleggsmidler 203.000 203.000 403.000 403.000 403.000
Sum anleggsmidler 1.040.000 343.000 403.000 3.143.000 3.861.000
Varebeholdning 2.284.000 1.537.000 1.741.000 1.775.000 2.089.000
Kundefordringer 413.000 399.000 173.000 628.000 472.000
Andre fordringer 7.000 7.000 55.000 707.000 977.000
Sum investeringer 12.000 8.000 8.000 9.000 9.000
Kasse, bank 243.000 57.000 236.000 0 114.000
Sum omløpsmidler 2.959.000 2.008.000 2.213.000 3.119.000 3.662.000
Sum eiendeler 3.999.000 2.351.000 2.616.000 6.262.000 7.523.000
Sum opptjent egenkapital -938.000 -1.655.000 -1.634.000 -425.000 -571.000
Sum egenkapital 1.562.000 845.000 866.000 2.075.000 1.929.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 564.000 0 2.101.000 1.358.000
Leverandørgjeld 50.000 -1.000 0 79.000 1.913.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 125.000 18.000 134.000 57.000 33.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.698.000 1.489.000 1.616.000 1.950.000 2.289.000
Sum kortsiktig gjeld 1.873.000 1.506.000 1.750.000 2.086.000 4.236.000
Sum gjeld og egenkapital 3.999.000 2.351.000 2.616.000 6.262.000 7.523.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.086.000 502.000 463.000 1.033.000 -574.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.3 1.3 1.5 0.9
Likviditetsgrad 2 0.4 0.3 0.3 0.6 0.4
Soliditet 39.1 35.9 33.1 33.1 25.6
Resultatgrad -7.3 -28.6 -40.8 6.4 -30.6
Rentedekningsgrad -2.8 -15.3 -7.6 1.1 -4.5
Gjeldsgrad 1.6 1.8 2 2 2.9
Total kapitalrentabilitet 19.6 0.6 -40.8 5.8 -4.5
Signatur
03.09.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
01.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex