Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stall Grini Trading As
Juridisk navn:  Stall Grini Trading As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 3 Griniveien 163 Fax:
1316 Eiksmarka 1359 Eiksmarka
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 991933549
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 10/18/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Larsson As
Regnskapsfører: Bjug A. Borgund AS
Utvikling:
Omsetning  
  
48.73%
Resultat  
  
14.95%
Egenkapital  
  
1.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.053.000 708.000 7.000 173.000 79.000
Resultat: 746.000 649.000 -27.000 209.000 33.000
Egenkapital: -38.532.000 -39.279.000 -39.927.000 -39.900.000 -40.109.000
Regnskap for  Stall Grini Trading As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.053.000 708.000 7.000 173.000 79.000
Driftskostnader -336.000 -36.000 -58.000 -30.000 -50.000
Driftsresultat 718.000 672.000 -51.000 143.000 29.000
Finansinntekter 55.000 46.000 63.000 75.000 4.000
Finanskostnader -26.000 -70.000 -39.000 -10.000 0
Finans 29.000 -24.000 24.000 65.000 4.000
Resultat før skatt 746.000 649.000 -27.000 209.000 33.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 746.000 649.000 -27.000 209.000 33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.740.000 2.798.000 2.442.000 2.536.000 1.805.000
Sum eiendeler 2.740.000 2.798.000 2.442.000 2.536.000 1.805.000
Sum opptjent egenkapital -39.532.000 -40.279.000 -40.927.000 -40.900.000 -41.109.000
Sum egenkapital -38.532.000 -39.279.000 -39.927.000 -39.900.000 -40.109.000
Sum langsiktig gjeld 39.956.000 40.686.000 41.336.000 41.696.000 41.696.000
Sum kortsiktig gjeld 1.317.000 1.391.000 1.033.000 740.000 219.000
Sum gjeld og egenkapital 2.741.000 2.798.000 2.442.000 2.536.000 1.806.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 1.053.000 708.000 7.000 173.000 79.000
Driftsinntekter 1.053.000 708.000 7.000 173.000 79.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -336.000 -36.000 -58.000 -30.000 -50.000
Driftskostnader -336.000 -36.000 -58.000 -30.000 -50.000
Driftsresultat 718.000 672.000 -51.000 143.000 29.000
Finansinntekter 55.000 46.000 63.000 75.000 4.000
Finanskostnader -26.000 -70.000 -39.000 -10.000 0
Finans 29.000 -24.000 24.000 65.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 746.000 649.000 -27.000 209.000 33.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 65.000 100.000 0 0 1.500.000
Sum investeringer 885.000 1.377.000 1.562.000 0 0
Kasse, bank 357.000 366.000 13.000 1.239.000 305.000
Sum omløpsmidler 2.740.000 2.798.000 2.442.000 2.536.000 1.805.000
Sum eiendeler 2.740.000 2.798.000 2.442.000 2.536.000 1.805.000
Sum opptjent egenkapital -39.532.000 -40.279.000 -40.927.000 -40.900.000 -41.109.000
Sum egenkapital -38.532.000 -39.279.000 -39.927.000 -39.900.000 -40.109.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.317.000 1.391.000 1.033.000 719.000 198.000
Sum langsiktig gjeld 39.956.000 40.686.000 41.336.000 41.696.000 41.696.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 21.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 1.317.000 1.391.000 1.033.000 740.000 219.000
Sum gjeld og egenkapital 2.741.000 2.798.000 2.442.000 2.536.000 1.806.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.423.000 1.407.000 1.409.000 1.796.000 1.586.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2 2.4 3.4 8.2
Likviditetsgrad 2 2.1 2 2.4 3.4 8.2
Soliditet -1.405.8 -1403.8 -1573.3 -2220.9
Resultatgrad 68.2 94.9 -728.6 82.7 36.7
Rentedekningsgrad 27.6 9.6 -1.3 14.3
Gjeldsgrad -1.1 -1.1 -1.1 -1.1
Total kapitalrentabilitet 28.2 25.7 0.5 8.6 1.8
Signatur
07.01.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex