Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stall Svestad As
Juridisk navn:  Stall Svestad As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90886253
Svartbekkvegen 180 Svartbekkvegen 180 Fax:
2340 Løten 2340 Løten
Fylke: Kommune:
Innlandet Løten
Org.nr: 917249342
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/24/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-86.88%
Resultat  
  
-102.63%
Egenkapital  
  
-63.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 37.000 282.000 273.000 249.000 255.000
Resultat: -154.000 -76.000 -116.000 -84.000 3.000
Egenkapital: -397.000 -243.000 -167.000 -51.000 32.000
Regnskap for  Stall Svestad As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 37.000 282.000 273.000 249.000 255.000
Driftskostnader -192.000 -356.000 -379.000 -332.000 -252.000
Driftsresultat -154.000 -73.000 -106.000 -84.000 2.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader -3.000 -9.000 -1.000 0
Finans -3.000 -9.000 0 0
Resultat før skatt -154.000 -76.000 -116.000 -84.000 3.000
Skattekostnad 0 0 1.000 -1.000
Årsresultat -154.000 -76.000 -116.000 -83.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 114.000 159.000 205.000 251.000 170.000
Sum omløpsmidler 15.000 41.000 26.000 36.000 39.000
Sum eiendeler 129.000 200.000 231.000 287.000 209.000
Sum opptjent egenkapital -427.000 -273.000 -197.000 -81.000 2.000
Sum egenkapital -397.000 -243.000 -167.000 -51.000 32.000
Sum langsiktig gjeld 26.000 51.000 70.000 84.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 500.000 392.000 328.000 254.000 176.000
Sum gjeld og egenkapital 129.000 200.000 231.000 287.000 209.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 37.000 281.000 271.000 246.000 255.000
Andre inntekter 1.000 2.000 3.000 0
Driftsinntekter 37.000 282.000 273.000 249.000 255.000
Varekostnad -84.000 -203.000 -216.000 -176.000 -144.000
Lønninger -7.000 -13.000 -4.000 -8.000
Avskrivning -46.000 -46.000 -46.000 -31.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -62.000 -100.000 -104.000 -121.000 -83.000
Driftskostnader -192.000 -356.000 -379.000 -332.000 -252.000
Driftsresultat -154.000 -73.000 -106.000 -84.000 2.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader -3.000 -9.000 -1.000 0
Finans -3.000 -9.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -154.000 -76.000 -116.000 -83.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 44.000 89.000 135.000 181.000 100.000
Driftsløsøre 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
Sum varige driftsmidler 114.000 159.000 205.000 251.000 170.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 114.000 159.000 205.000 251.000 170.000
Varebeholdning 26.000 10.000 0 0
Kundefordringer 0 0 0 14.000
Andre fordringer 11.000 9.000 7.000 6.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 6.000 9.000 30.000 17.000
Sum omløpsmidler 15.000 41.000 26.000 36.000 39.000
Sum eiendeler 129.000 200.000 231.000 287.000 209.000
Sum opptjent egenkapital -427.000 -273.000 -197.000 -81.000 2.000
Sum egenkapital -397.000 -243.000 -167.000 -51.000 32.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 26.000 51.000 70.000 84.000 1.000
Leverandørgjeld 3.000 31.000 55.000 33.000 27.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 1.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 497.000 361.000 274.000 221.000 148.000
Sum kortsiktig gjeld 500.000 392.000 328.000 254.000 176.000
Sum gjeld og egenkapital 129.000 200.000 231.000 287.000 209.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -485.000 -351.000 -302.000 -218.000 -137.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.1 0.2
Likviditetsgrad 2 0 0 0.1 0.2
Soliditet -307.8 -121.5 -72.3 -17.8 15.3
Resultatgrad -416.2 -25.9 -38.8 -33.7 0.8
Rentedekningsgrad -24.3 -11.8
Gjeldsgrad -1.3 -1.8 -2.4 -6.6 5.5
Total kapitalrentabilitet -119.4 -36.5 -45.9 -28.9 1
Signatur
16.03.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.03.2020
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex