Standal Trevare AS
Juridisk navn:  Standal Trevare AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71831920
V/Elias Standal Trollhaugane 52 V/Elias Standal Trollhaugane 52 Fax:
6050 Valderøya 6050 Valderøya
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Giske
Org.nr: 916183739
Aksjekapital: 1.355.000 NOK
Etableringsdato: 6/20/1978
Foretakstype: AS
Revisor: Ålesund Team-Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-54.55%
Egenkapital  
  
0.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 15.000 33.000 22.000 18.000 16.000
Egenkapital: 1.601.000 1.588.000 1.555.000 1.532.000 1.514.000
Regnskap for  Standal Trevare AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -13.000 -12.000 -17.000 -15.000 -30.000
Driftsresultat -13.000 -12.000 -17.000 -15.000 -30.000
Finansinntekter 28.000 46.000 39.000 34.000 49.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -2.000
Finans 28.000 46.000 39.000 34.000 47.000
Resultat før skatt 15.000 33.000 22.000 18.000 16.000
Skattekostnad -1.000 0 0 0 0
Årsresultat 14.000 33.000 22.000 18.000 16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 2.000 2.000
Sum omløpsmidler 1.765.000 1.750.000 1.711.000 1.693.000 1.666.000
Sum eiendeler 1.765.000 1.750.000 1.711.000 1.695.000 1.668.000
Sum opptjent egenkapital 246.000 232.000 199.000 177.000 159.000
Sum egenkapital 1.601.000 1.588.000 1.555.000 1.532.000 1.514.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 164.000 163.000 156.000 163.000 155.000
Sum gjeld og egenkapital 1.765.000 1.750.000 1.710.000 1.695.000 1.669.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 -11.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -12.000 -17.000 -15.000 -17.000
Driftskostnader -13.000 -12.000 -17.000 -15.000 -30.000
Driftsresultat -13.000 -12.000 -17.000 -15.000 -30.000
Finansinntekter 28.000 46.000 39.000 34.000 49.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -2.000
Finans 28.000 46.000 39.000 34.000 47.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 14.000 33.000 22.000 18.000 16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 2.000 2.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 13.000 0 0
Sum investeringer 112.000 109.000 92.000 81.000 65.000
Kasse, bank 1.653.000 1.641.000 1.605.000 1.612.000 1.602.000
Sum omløpsmidler 1.765.000 1.750.000 1.711.000 1.693.000 1.666.000
Sum eiendeler 1.765.000 1.750.000 1.711.000 1.695.000 1.668.000
Sum opptjent egenkapital 246.000 232.000 199.000 177.000 159.000
Sum egenkapital 1.601.000 1.588.000 1.555.000 1.532.000 1.514.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 1.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 163.000 163.000 156.000 163.000 155.000
Sum kortsiktig gjeld 164.000 163.000 156.000 163.000 155.000
Sum gjeld og egenkapital 1.765.000 1.750.000 1.710.000 1.695.000 1.669.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.601.000 1.587.000 1.555.000 1.530.000 1.511.000
Likviditetsgrad 1 10.8 10.7 1 10.4 10.7
Likviditetsgrad 2 10.8 10.7 1 10.4 10.7
Soliditet 90.7 90.7 90.9 90.4 90.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 0.8 1.9 1.3 1.1 1.1
Signatur
09.11.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex