Standard Norge
Juridisk navn:  Standard Norge
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67838600
Postboks 242 Lilleakerveien 2A Fax: 67838601
1326 Lysaker 283 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 985942897
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 68
Etableringsdato: 6/24/2003
Foretakstype: FLI
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Scanaccount AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.82%
Resultat  
  
154.45%
Egenkapital  
  
26.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 154.703.000 147.588.000 143.140.000 141.096.000 138.997.000
Resultat: 10.987.000 4.318.000 -616.000 4.640.000 6.847.000
Egenkapital: 52.358.000 41.371.000 37.053.000 37.669.000 33.029.000
Regnskap for  Standard Norge
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 154.703.000 147.588.000 143.140.000 141.096.000 138.997.000
Driftskostnader -145.640.000 -144.103.000 -145.176.000 -136.925.000 -133.010.000
Driftsresultat 9.062.000 3.485.000 -2.035.000 4.171.000 5.987.000
Finansinntekter 1.997.000 1.240.000 1.470.000 552.000 907.000
Finanskostnader -72.000 -407.000 -51.000 -84.000 -46.000
Finans 1.925.000 833.000 1.419.000 468.000 861.000
Resultat før skatt 10.987.000 4.318.000 -616.000 4.640.000 6.847.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 10.987.000 4.318.000 -616.000 4.640.000 6.847.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.323.000 9.206.000 6.154.000 6.659.000 8.558.000
Sum omløpsmidler 86.188.000 71.232.000 67.083.000 63.060.000 60.131.000
Sum eiendeler 94.511.000 80.438.000 73.237.000 69.719.000 68.689.000
Sum opptjent egenkapital 52.358.000 41.371.000 37.053.000 37.669.000 33.029.000
Sum egenkapital 52.358.000 41.371.000 37.053.000 37.669.000 33.029.000
Sum langsiktig gjeld 10.634.000 12.259.000 12.726.000 9.879.000 9.334.000
Sum kortsiktig gjeld 31.520.000 26.809.000 23.458.000 22.171.000 26.326.000
Sum gjeld og egenkapital 94.512.000 80.439.000 73.237.000 69.719.000 68.689.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 154.703.000 147.588.000 103.405.000 100.060.000 100.950.000
Andre inntekter 39.735.000 41.036.000 38.047.000
Driftsinntekter 154.703.000 147.588.000 143.140.000 141.096.000 138.997.000
Varekostnad -11.195.000 -10.314.000 -16.318.000 -18.037.000 -13.243.000
Lønninger -90.290.000 -91.691.000 -86.336.000 -75.941.000 -78.101.000
Avskrivning -1.181.000 -499.000 -3.060.000 -2.935.000 -2.911.000
Nedskrivning -614.000 0 0 0
Andre driftskostnader -42.974.000 -40.985.000 -39.462.000 -40.012.000 -38.755.000
Driftskostnader -145.640.000 -144.103.000 -145.176.000 -136.925.000 -133.010.000
Driftsresultat 9.062.000 3.485.000 -2.035.000 4.171.000 5.987.000
Finansinntekter 1.997.000 1.240.000 1.470.000 552.000 907.000
Finanskostnader -72.000 -407.000 -51.000 -84.000 -46.000
Finans 1.925.000 833.000 1.419.000 468.000 861.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 10.987.000 4.318.000 -616.000 4.640.000 6.847.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 2.445.000 4.890.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 3.117.000 4.208.000 1.242.000 1.569.000 1.016.000
Sum varige driftsmidler 3.117.000 4.208.000 1.242.000 1.569.000 1.016.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.206.000 4.998.000 4.913.000 2.645.000 2.652.000
Sum anleggsmidler 8.323.000 9.206.000 6.154.000 6.659.000 8.558.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 5.529.000 10.077.000 7.001.000 11.316.000 9.060.000
Andre fordringer 2.504.000 1.846.000 1.663.000 1.218.000 771.000
Sum investeringer 31.388.000 11.929.000 11.119.000 10.578.000 10.607.000
Kasse, bank 46.768.000 47.381.000 47.299.000 39.948.000 39.693.000
Sum omløpsmidler 86.188.000 71.232.000 67.083.000 63.060.000 60.131.000
Sum eiendeler 94.511.000 80.438.000 73.237.000 69.719.000 68.689.000
Sum opptjent egenkapital 52.358.000 41.371.000 37.053.000 37.669.000 33.029.000
Sum egenkapital 52.358.000 41.371.000 37.053.000 37.669.000 33.029.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.634.000 12.259.000 12.726.000 9.879.000 9.334.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.634.000 12.259.000 12.726.000 9.879.000 9.334.000
Leverandørgjeld 6.008.000 6.081.000 4.249.000 7.608.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.817.000 6.779.000 5.704.000 5.764.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 31.520.000 13.984.000 10.598.000 12.218.000 12.954.000
Sum kortsiktig gjeld 31.520.000 26.809.000 23.458.000 22.171.000 26.326.000
Sum gjeld og egenkapital 94.512.000 80.439.000 73.237.000 69.719.000 68.689.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 54.668.000 44.423.000 43.625.000 40.889.000 33.805.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.7 2.9 2.8 2.3
Likviditetsgrad 2 2.7 2.7 2.9 2.8 2.3
Soliditet 55.4 51.4 50.6 5 48.1
Resultatgrad 5.9 2.4 -1.4 3 4.3
Rentedekningsgrad 125.9 8.6 -39.9 49.7 130.2
Gjeldsgrad 0.8 0.9 1 0.9 1.1
Total kapitalrentabilitet 11.7 5.9 -0.8 6.8 1
Signatur
03.09.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
03.09.2021
To i felleskap
Prokura
Nesgård Anne
Prokura
Mehus Jacob
Prokura
Grimsrud Jack
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex