Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stange Almenning
Juridisk navn:  Stange Almenning
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62585360
Vallsetvegen 297 Vallsetvegen 297 Fax: 62585361
2330 Vallset 2330 Vallset
Fylke: Kommune:
Innlandet Stange
Org.nr: 916187726
Aksjekapital: 17.625 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/1/1822 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Økonomipartner Hamar As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.3%
Resultat  
  
-48.89%
Egenkapital  
  
-1.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 20.835.000 24.030.000 20.986.000 17.838.000 17.920.000
Resultat: 4.597.000 8.995.000 3.933.000 8.096.000 5.073.000
Egenkapital: 65.888.000 66.701.000 59.403.000 58.894.000 53.088.000
Regnskap for  Stange Almenning
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 20.835.000 24.030.000 20.986.000 17.838.000 17.920.000
Driftskostnader -18.320.000 -18.131.000 -16.035.000 -14.314.000 -14.614.000
Driftsresultat 2.514.000 5.900.000 4.951.000 3.524.000 3.306.000
Finansinntekter 2.392.000 3.516.000 2.160.000 4.768.000 1.894.000
Finanskostnader -308.000 -421.000 -3.177.000 -196.000 -128.000
Finans 2.084.000 3.095.000 -1.017.000 4.572.000 1.766.000
Resultat før skatt 4.597.000 8.995.000 3.933.000 8.096.000 5.073.000
Skattekostnad -1.407.000 -32.000 2.165.000 -718.000 248.000
Årsresultat 3.190.000 8.963.000 6.098.000 7.378.000 5.322.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.044.000 23.756.000 23.781.000 30.393.000 22.517.000
Sum omløpsmidler 50.901.000 45.112.000 37.122.000 39.031.000 35.115.000
Sum eiendeler 73.945.000 68.868.000 60.903.000 69.424.000 57.632.000
Sum opptjent egenkapital 65.887.000 66.701.000 59.403.000 58.894.000 53.088.000
Sum egenkapital 65.888.000 66.701.000 59.403.000 58.894.000 53.088.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.058.000 2.166.000 1.499.000 10.529.000 4.544.000
Sum gjeld og egenkapital 73.945.000 68.867.000 60.902.000 69.423.000 57.632.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.148.000 20.039.000 16.874.000 14.192.000 13.204.000
Andre inntekter 6.687.000 3.991.000 4.113.000 3.646.000 4.716.000
Driftsinntekter 20.835.000 24.030.000 20.986.000 17.838.000 17.920.000
Varekostnad -15.000 -34.000 -26.000 -29.000 -26.000
Lønninger -2.684.000 -2.483.000 -2.276.000 -2.448.000 -2.693.000
Avskrivning -1.575.000 -1.418.000 -900.000 -876.000 -1.018.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.046.000 -14.196.000 -12.833.000 -10.961.000 -10.877.000
Driftskostnader -18.320.000 -18.131.000 -16.035.000 -14.314.000 -14.614.000
Driftsresultat 2.514.000 5.900.000 4.951.000 3.524.000 3.306.000
Finansinntekter 2.392.000 3.516.000 2.160.000 4.768.000 1.894.000
Finanskostnader -308.000 -421.000 -3.177.000 -196.000 -128.000
Finans 2.084.000 3.095.000 -1.017.000 4.572.000 1.766.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -4.242.000 -1.665.000 -2.468.000 -1.573.000 -10.611.000
Årsresultat 3.190.000 8.963.000 6.098.000 7.378.000 5.322.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 846.000 2.278.000 2.344.000 215.000 969.000
Fast eiendom 508.000 723.000 938.000 10.020.000 1.368.000
Maskiner anlegg 3.953.000 3.968.000 3.776.000 3.582.000 3.972.000
Driftsløsøre 28.000 38.000 47.000 57.000 66.000
Sum varige driftsmidler 4.490.000 4.729.000 4.761.000 13.659.000 5.406.000
Sum finansielle anleggsmidler 17.709.000 16.749.000 16.676.000 16.519.000 16.143.000
Sum anleggsmidler 23.044.000 23.756.000 23.781.000 30.393.000 22.517.000
Varebeholdning 9.229.000 2.647.000 1.200.000 1.031.000 838.000
Kundefordringer 2.638.000 3.134.000 1.245.000 1.124.000 1.063.000
Andre fordringer 97.000 188.000 187.000 135.000 182.000
Sum investeringer 38.024.000 36.509.000 30.603.000 36.219.000 32.072.000
Kasse, bank 914.000 2.633.000 3.886.000 522.000 960.000
Sum omløpsmidler 50.901.000 45.112.000 37.122.000 39.031.000 35.115.000
Sum eiendeler 73.945.000 68.868.000 60.903.000 69.424.000 57.632.000
Sum opptjent egenkapital 65.887.000 66.701.000 59.403.000 58.894.000 53.088.000
Sum egenkapital 65.888.000 66.701.000 59.403.000 58.894.000 53.088.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 5.850.000 0 0 7.482.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 342.000 1.200.000 687.000 1.816.000 1.150.000
Betalbar skatt 11.000 2.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 868.000 500.000 22.000 191.000 305.000
Utbytte -4.242.000 -1.665.000 -2.468.000 -1.573.000 -10.611.000
Annen kortsiktig gjeld 987.000 464.000 790.000 1.041.000 3.089.000
Sum kortsiktig gjeld 8.058.000 2.166.000 1.499.000 10.529.000 4.544.000
Sum gjeld og egenkapital 73.945.000 68.867.000 60.902.000 69.423.000 57.632.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 42.843.000 42.946.000 35.623.000 28.502.000 30.571.000
Likviditetsgrad 1 6.3 20.8 2 3.7 7.7
Likviditetsgrad 2 5.2 19.6 2 3.6 7.5
Soliditet 89.1 96.9 97.5 84.8 92.1
Resultatgrad 12.1 24.6 23.6 19.8 18.4
Rentedekningsgrad 8.2 1 1.6 1 25.8
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 6.6 13.7 11.7 11.9 9
Signatur
03.03.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER ENTEN HVER FOR SEG ELLER I FELLESSKAP.
Prokurister
03.03.2021
Prokura hver for seg
Nøkleholm Gaute
Prokura hver for seg
Edvardsen Mona Helene
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex