Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stangeskovene AS
Juridisk navn:  Stangeskovene AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63865900
Vikoddenveien 137 Vikoddenveien 137 Fax: 93865919
1930 Aurskog 1930 Aurskog
Fylke: Kommune:
Viken Aurskog-Høland
Org.nr: 916193971
Aksjekapital: 52.650.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 10/14/1899
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.28%
Resultat  
  
54.07%
Egenkapital  
  
9.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 54.380.000 55.085.000 57.561.000 51.173.000 273.631.000
Resultat: 33.251.000 21.582.000 22.484.000 31.571.000 37.409.000
Egenkapital: 270.975.000 248.125.000 225.783.000 213.941.000 193.917.000
Regnskap for  Stangeskovene AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 54.380.000 55.085.000 57.561.000 51.173.000 273.631.000
Driftskostnader -60.694.000 -57.909.000 -60.313.000 -48.036.000 -251.087.000
Driftsresultat -6.315.000 -2.823.000 -2.752.000 3.137.000 22.544.000
Finansinntekter 39.568.000 24.450.000 26.011.000 29.383.000 17.280.000
Finanskostnader -2.000 -44.000 -774.000 -949.000 -2.415.000
Finans 39.566.000 24.406.000 25.237.000 28.434.000 14.865.000
Resultat før skatt 33.251.000 21.582.000 22.484.000 31.571.000 37.409.000
Skattekostnad 1.748.000 760.000 1.508.000 604.000 -5.378.000
Årsresultat 34.999.000 22.342.000 23.992.000 32.175.000 32.031.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 288.282.000 272.443.000 254.823.000 248.258.000 238.710.000
Sum omløpsmidler 74.752.000 58.571.000 69.267.000 66.286.000 40.902.000
Sum eiendeler 363.034.000 331.014.000 324.090.000 314.544.000 279.612.000
Sum opptjent egenkapital 218.325.000 195.474.000 173.133.000 161.291.000 141.267.000
Sum egenkapital 270.975.000 248.125.000 225.783.000 213.941.000 193.917.000
Sum langsiktig gjeld 7.262.000 8.869.000 9.260.000 9.992.000 52.171.000
Sum kortsiktig gjeld 84.798.000 74.020.000 89.047.000 90.611.000 33.524.000
Sum gjeld og egenkapital 363.035.000 331.013.000 324.090.000 314.544.000 279.612.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 50.340.000 53.908.000 53.479.000 44.802.000 268.587.000
Andre inntekter 4.039.000 1.177.000 4.082.000 6.371.000 5.044.000
Driftsinntekter 54.380.000 55.085.000 57.561.000 51.173.000 273.631.000
Varekostnad -23.987.000 -25.627.000 -27.768.000 -16.241.000 -181.031.000
Lønninger -17.488.000 -16.585.000 -15.207.000 -13.479.000 -45.487.000
Avskrivning -3.575.000 -3.368.000 -3.360.000 -3.030.000 -5.722.000
Nedskrivning -3.375.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.269.000 -12.329.000 -13.978.000 -15.286.000 -21.394.000
Driftskostnader -60.694.000 -57.909.000 -60.313.000 -48.036.000 -251.087.000
Driftsresultat -6.315.000 -2.823.000 -2.752.000 3.137.000 22.544.000
Finansinntekter 39.568.000 24.450.000 26.011.000 29.383.000 17.280.000
Finanskostnader -2.000 -44.000 -774.000 -949.000 -2.415.000
Finans 39.566.000 24.406.000 25.237.000 28.434.000 14.865.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -12.150.000 0 -12.150.000 -12.150.000 -15.390.000
Årsresultat 34.999.000 22.342.000 23.992.000 32.175.000 32.031.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 65.975.000 59.036.000 50.360.000 50.496.000 91.299.000
Maskiner anlegg 26.321.000 31.373.000 34.018.000 36.668.000 0
Driftsløsøre 3.221.000 3.784.000 5.213.000 5.293.000 0
Sum varige driftsmidler 95.517.000 94.192.000 89.592.000 92.457.000 91.299.000
Sum finansielle anleggsmidler 192.765.000 178.251.000 165.231.000 155.800.000 147.411.000
Sum anleggsmidler 288.282.000 272.443.000 254.823.000 248.258.000 238.710.000
Varebeholdning 800.000 715.000 810.000 894.000 1.218.000
Kundefordringer 1.601.000 1.348.000 4.968.000 7.901.000 2.161.000
Andre fordringer 1.940.000 496.000 2.096.000 9.058.000 12.208.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 11.005.000 1.307.000 1.320.000 941.000 25.315.000
Sum omløpsmidler 74.752.000 58.571.000 69.267.000 66.286.000 40.902.000
Sum eiendeler 363.034.000 331.014.000 324.090.000 314.544.000 279.612.000
Sum opptjent egenkapital 218.325.000 195.474.000 173.133.000 161.291.000 141.267.000
Sum egenkapital 270.975.000 248.125.000 225.783.000 213.941.000 193.917.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.262.000 8.869.000 9.260.000 9.992.000 8.868.000
Gjeld til kredittinstitutt 64.230.000 60.560.000 62.133.000 60.516.000 0
Sum langsiktig gjeld 7.262.000 8.869.000 9.260.000 9.992.000 52.171.000
Leverandørgjeld 4.542.000 5.891.000 3.634.000 4.340.000 3.325.000
Betalbar skatt 7.367.000 3.309.000 4.529.000 7.287.000 8.112.000
Skyldig offentlige avgifter 5.400.000 2.058.000 3.032.000 3.815.000 3.694.000
Utbytte -12.150.000 0 -12.150.000 -12.150.000 -15.390.000
Annen kortsiktig gjeld 3.258.000 2.203.000 3.569.000 2.503.000 3.003.000
Sum kortsiktig gjeld 84.798.000 74.020.000 89.047.000 90.611.000 33.524.000
Sum gjeld og egenkapital 363.035.000 331.013.000 324.090.000 314.544.000 279.612.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -10.046.000 -15.449.000 -19.780.000 -24.325.000 7.378.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.8 0.8 0.7 1.2
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 0.8 0.7 1.2
Soliditet 74.6 7 69.7 6 69.4
Resultatgrad -11.6 -5.1 -4.8 6.1 8.2
Rentedekningsgrad -3.157.5 -64.2 -3.6 3.3 9.3
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet 9.2 6.5 7.2 10.3 14.2
Signatur
29.10.2021
FIRMAET TEGNES AV FORMANN ALENE ELLER AV TRE STYREMEDLEMMER
I FORENING.
Prokurister
29.10.2021
Prokura hver for seg
Toverud Erik
Prokura hver for seg
Sveen Kenneth
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex