Stargate Studios AS
Juridisk navn:  Stargate Studios AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72887200
Øvre Granåslia 6 Øvre Granåslia 6 Fax: 72887201
7047 Trondheim 7047 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 976717759
Aksjekapital: 100.800 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/1/1996 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Cash Management Security Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.81%
Resultat  
  
157.87%
Egenkapital  
  
96.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 800.000 887.000 887.000 1.150.000 952.000
Resultat: 136.000 -235.000 -115.000 146.000 275.000
Egenkapital: 563.000 287.000 978.000 1.093.000 953.000
Regnskap for  Stargate Studios AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 800.000 887.000 887.000 1.150.000 952.000
Driftskostnader -738.000 -1.225.000 -1.100.000 -1.015.000 -677.000
Driftsresultat 62.000 -338.000 -214.000 136.000 275.000
Finansinntekter 107.000 103.000 99.000 10.000 0
Finanskostnader -32.000 0 0 0
Finans 75.000 103.000 99.000 10.000 0
Resultat før skatt 136.000 -235.000 -115.000 146.000 275.000
Skattekostnad 161.000 0 -6.000 0
Årsresultat 297.000 -235.000 -115.000 140.000 275.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 482.000 318.000 558.000 558.000 558.000
Sum omløpsmidler 317.000 354.000 789.000 788.000 572.000
Sum eiendeler 799.000 672.000 1.347.000 1.346.000 1.130.000
Sum opptjent egenkapital 463.000 186.000 877.000 992.000 852.000
Sum egenkapital 563.000 287.000 978.000 1.093.000 953.000
Sum langsiktig gjeld 200.000 200.000 200.000 200.000
Sum kortsiktig gjeld 236.000 185.000 169.000 53.000 -23.000
Sum gjeld og egenkapital 800.000 672.000 1.347.000 1.346.000 1.130.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 817.000 887.000 887.000 1.150.000 952.000
Andre inntekter -17.000 0 0 0
Driftsinntekter 800.000 887.000 887.000 1.150.000 952.000
Varekostnad -47.000 -141.000 -1.000 -31.000 -166.000
Lønninger -184.000 -631.000 -631.000 -309.000 -224.000
Avskrivning -42.000 -40.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -465.000 -413.000 -468.000 -675.000 -287.000
Driftskostnader -738.000 -1.225.000 -1.100.000 -1.015.000 -677.000
Driftsresultat 62.000 -338.000 -214.000 136.000 275.000
Finansinntekter 107.000 103.000 99.000 10.000 0
Finanskostnader -32.000 0 0 0
Finans 75.000 103.000 99.000 10.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 297.000 -235.000 -115.000 140.000 275.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 161.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 166.000 141.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 166.000 141.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 155.000 177.000 558.000 558.000 558.000
Sum anleggsmidler 482.000 318.000 558.000 558.000 558.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 107.000 17.000 189.000 189.000 196.000
Andre fordringer 60.000 80.000 333.000 273.000 271.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 150.000 258.000 266.000 326.000 105.000
Sum omløpsmidler 317.000 354.000 789.000 788.000 572.000
Sum eiendeler 799.000 672.000 1.347.000 1.346.000 1.130.000
Sum opptjent egenkapital 463.000 186.000 877.000 992.000 852.000
Sum egenkapital 563.000 287.000 978.000 1.093.000 953.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 -100.000
Sum langsiktig gjeld 200.000 200.000 200.000 200.000
Leverandørgjeld 60.000 2.000 3.000 0 0
Betalbar skatt 0 6.000 0
Skyldig offentlige avgifter 52.000 80.000 62.000 -3.000 42.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 124.000 103.000 103.000 50.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 236.000 185.000 169.000 53.000 -23.000
Sum gjeld og egenkapital 800.000 672.000 1.347.000 1.346.000 1.130.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 81.000 169.000 620.000 735.000 595.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.9 4.7 14.9 -24.9
Likviditetsgrad 2 1.3 1.9 4.7 14.9 -24.9
Soliditet 70.5 42.7 72.6 81.2 84.3
Resultatgrad 7.8 -38.1 -24.1 11.8 28.9
Rentedekningsgrad 1.9
Gjeldsgrad 0.4 1.3 0.4 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 21.2 -35.0 -8.5 10.8 24.3
Signatur
08.03.2022
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex