Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Starkey Norway AS
Juridisk navn:  Starkey Norway AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51820080
Postboks 74 Auglendsdalen 81 Fax: 51820081
4001 Stavanger 4017 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 975825337
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 10/20/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.67%
Resultat  
  
-40.59%
Egenkapital  
  
49.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 20.312.000 25.287.000 20.057.000 17.295.000 16.128.000
Resultat: 2.821.000 4.748.000 1.991.000 560.000 1.120.000
Egenkapital: 6.591.000 4.395.000 -5.342.000 -7.334.000 -7.893.000
Regnskap for  Starkey Norway AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 20.312.000 25.287.000 20.057.000 17.295.000 16.128.000
Driftskostnader -17.393.000 -20.321.000 -17.766.000 -16.458.000 -14.688.000
Driftsresultat 2.919.000 4.966.000 2.290.000 837.000 1.441.000
Finansinntekter 21.000 24.000 11.000 17.000 30.000
Finanskostnader -119.000 -241.000 -310.000 -294.000 -350.000
Finans -98.000 -217.000 -299.000 -277.000 -320.000
Resultat før skatt 2.821.000 4.748.000 1.991.000 560.000 1.120.000
Skattekostnad -625.000 4.990.000 0 0 0
Årsresultat 2.196.000 9.738.000 1.991.000 560.000 1.120.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.634.000 5.253.000 258.000 371.000 515.000
Sum omløpsmidler 10.146.000 8.947.000 8.719.000 6.440.000 5.067.000
Sum eiendeler 14.780.000 14.200.000 8.977.000 6.811.000 5.582.000
Sum opptjent egenkapital 5.991.000 3.795.000 -5.942.000 -7.934.000 -8.493.000
Sum egenkapital 6.591.000 4.395.000 -5.342.000 -7.334.000 -7.893.000
Sum langsiktig gjeld 3.100.000 5.875.000 9.995.000 9.995.000 11.250.000
Sum kortsiktig gjeld 5.089.000 3.930.000 4.324.000 4.149.000 2.224.000
Sum gjeld og egenkapital 14.780.000 14.200.000 8.977.000 6.810.000 5.581.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.215.000 25.287.000 20.057.000 17.295.000 16.128.000
Andre inntekter 97.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 20.312.000 25.287.000 20.057.000 17.295.000 16.128.000
Varekostnad -6.591.000 -7.326.000 -6.070.000 -5.598.000 -5.361.000
Lønninger -7.242.000 -8.123.000 -7.417.000 -6.880.000 -5.943.000
Avskrivning -93.000 -154.000 -180.000 -229.000 -190.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.467.000 -4.718.000 -4.099.000 -3.751.000 -3.194.000
Driftskostnader -17.393.000 -20.321.000 -17.766.000 -16.458.000 -14.688.000
Driftsresultat 2.919.000 4.966.000 2.290.000 837.000 1.441.000
Finansinntekter 21.000 24.000 11.000 17.000 30.000
Finanskostnader -119.000 -241.000 -310.000 -294.000 -350.000
Finans -98.000 -217.000 -299.000 -277.000 -320.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.196.000 9.738.000 1.991.000 560.000 1.120.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.364.000 4.990.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 270.000 263.000 258.000 371.000 515.000
Sum varige driftsmidler 270.000 263.000 258.000 371.000 515.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.634.000 5.253.000 258.000 371.000 515.000
Varebeholdning 5.643.000 2.848.000 4.016.000 2.313.000 1.999.000
Kundefordringer 2.761.000 3.040.000 1.948.000 1.814.000 1.421.000
Andre fordringer 297.000 316.000 351.000 502.000 540.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.446.000 2.743.000 2.404.000 1.811.000 1.107.000
Sum omløpsmidler 10.146.000 8.947.000 8.719.000 6.440.000 5.067.000
Sum eiendeler 14.780.000 14.200.000 8.977.000 6.811.000 5.582.000
Sum opptjent egenkapital 5.991.000 3.795.000 -5.942.000 -7.934.000 -8.493.000
Sum egenkapital 6.591.000 4.395.000 -5.342.000 -7.334.000 -7.893.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.100.000 5.875.000 9.995.000 9.995.000 11.250.000
Leverandørgjeld 2.381.000 984.000 1.774.000 2.205.000 678.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.418.000 1.432.000 1.394.000 1.150.000 950.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.290.000 1.514.000 1.156.000 794.000 597.000
Sum kortsiktig gjeld 5.089.000 3.930.000 4.324.000 4.149.000 2.224.000
Sum gjeld og egenkapital 14.780.000 14.200.000 8.977.000 6.810.000 5.581.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.057.000 5.017.000 4.395.000 2.291.000 2.843.000
Likviditetsgrad 1 2.0 2.3 2 1 2.3
Likviditetsgrad 2 0.9 1.6 1.1 1 1.4
Soliditet 44.6 3 -59.5 -107.7 -141.4
Resultatgrad 14.4 19.6 11.4 4.8 8.9
Rentedekningsgrad 24.5 20.6 7.4 2.8 4.1
Gjeldsgrad 1.2 2.2 -2.7 -1.9 -1.7
Total kapitalrentabilitet 19.9 35.1 25.6 12.5 26.4
Signatur
04.05.2020
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
04.05.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex