Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stasjonsdrift Dahl As
Juridisk navn:  Stasjonsdrift Dahl As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63943280
Lokevegen 3 Lokevegen 3 Fax:
2067 Jessheim 2067 Jessheim
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 922618933
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 3/11/2019
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
49.74%
Resultat  
  
1005.83%
Egenkapital  
  
837.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 13.065.000 8.725.000
Resultat: 1.139.000 103.000
Egenkapital: 994.000 106.000
Regnskap for  Stasjonsdrift Dahl As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 13.065.000 8.725.000
Driftskostnader -11.927.000 -8.623.000
Driftsresultat 1.139.000 103.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 1.139.000 103.000
Skattekostnad -251.000 -21.000
Årsresultat 888.000 81.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 2.467.000 1.289.000
Sum eiendeler 2.467.000 1.289.000
Sum opptjent egenkapital 964.000 81.000
Sum egenkapital 994.000 106.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1.473.000 1.184.000
Sum gjeld og egenkapital 2.467.000 1.289.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.935.000 8.620.000
Andre inntekter 131.000 105.000
Driftsinntekter 13.065.000 8.725.000
Varekostnad -7.179.000 -4.662.000
Lønninger -3.186.000 -2.944.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.562.000 -1.017.000
Driftskostnader -11.927.000 -8.623.000
Driftsresultat 1.139.000 103.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 888.000 81.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 903.000 714.000
Kundefordringer 1.000 4.000
Andre fordringer 56.000 34.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 1.507.000 537.000
Sum omløpsmidler 2.467.000 1.289.000
Sum eiendeler 2.467.000 1.289.000
Sum opptjent egenkapital 964.000 81.000
Sum egenkapital 994.000 106.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 523.000 425.000
Betalbar skatt 251.000 21.000
Skyldig offentlige avgifter 335.000 285.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 364.000 453.000
Sum kortsiktig gjeld 1.473.000 1.184.000
Sum gjeld og egenkapital 2.467.000 1.289.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 994.000 105.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 0.5
Soliditet 40.3 8.2
Resultatgrad 8.7 1.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.5 11.2
Total kapitalrentabilitet 46.2 8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex