Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stasjonsdrift Dincer As
Juridisk navn:  Stasjonsdrift Dincer As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Edvard Griegs Vei 19 Ullernchausséen 68B Fax:
1472 Fjellhamar 379 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 918056149
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 11/1/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Reitan Convenience Norway As
Utvikling:
Omsetning  
  
-79.42%
Resultat  
  
-185.83%
Egenkapital  
  
-36.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 16.322.000 79.307.000 74.477.000 71.651.000 2.089.000
Resultat: -212.000 247.000 310.000 -49.000 33.000
Egenkapital: 300.000 470.000 271.000 1.000 50.000
Regnskap for  Stasjonsdrift Dincer As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 16.322.000 79.307.000 74.477.000 71.651.000 2.089.000
Driftskostnader -16.540.000 -79.082.000 -74.181.000 -71.708.000 -2.057.000
Driftsresultat -218.000 225.000 296.000 -57.000 33.000
Finansinntekter 9.000 32.000 17.000 14.000 0
Finanskostnader -3.000 -11.000 -3.000 -5.000 0
Finans 6.000 21.000 14.000 9.000 0
Resultat før skatt -212.000 247.000 310.000 -49.000 33.000
Skattekostnad 42.000 -48.000 -40.000 0 -8.000
Årsresultat -170.000 199.000 270.000 -49.000 26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 2.000 0 0
Sum omløpsmidler 2.160.000 5.232.000 6.114.000 4.898.000 1.416.000
Sum eiendeler 2.160.000 5.232.000 6.116.000 4.898.000 1.416.000
Sum opptjent egenkapital 270.000 440.000 241.000 -29.000 20.000
Sum egenkapital 300.000 470.000 271.000 1.000 50.000
Sum langsiktig gjeld 1.355.000 1.370.000 1.415.000 960.000 0
Sum kortsiktig gjeld 505.000 3.392.000 4.429.000 3.936.000 1.366.000
Sum gjeld og egenkapital 2.160.000 5.232.000 6.115.000 4.897.000 1.416.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.073.000 78.754.000 73.413.000 71.443.000 2.088.000
Andre inntekter 1.249.000 554.000 1.064.000 208.000 1.000
Driftsinntekter 16.322.000 79.307.000 74.477.000 71.651.000 2.089.000
Varekostnad -6.876.000 -36.289.000 -35.906.000 -35.006.000 -945.000
Lønninger -2.847.000 -9.804.000 -8.481.000 -8.173.000 -270.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.817.000 -32.989.000 -29.794.000 -28.529.000 -842.000
Driftskostnader -16.540.000 -79.082.000 -74.181.000 -71.708.000 -2.057.000
Driftsresultat -218.000 225.000 296.000 -57.000 33.000
Finansinntekter 9.000 32.000 17.000 14.000 0
Finanskostnader -3.000 -11.000 -3.000 -5.000 0
Finans 6.000 21.000 14.000 9.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -170.000 199.000 270.000 -49.000 26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 2.000 0 0
Sum anleggsmidler 0 2.000 0 0
Varebeholdning 599.000 1.226.000 1.429.000 1.237.000 1.044.000
Kundefordringer 134.000 170.000 313.000 286.000 0
Andre fordringer 54.000 2.813.000 3.387.000 2.992.000 223.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.372.000 1.023.000 981.000 378.000 149.000
Sum omløpsmidler 2.160.000 5.232.000 6.114.000 4.898.000 1.416.000
Sum eiendeler 2.160.000 5.232.000 6.116.000 4.898.000 1.416.000
Sum opptjent egenkapital 270.000 440.000 241.000 -29.000 20.000
Sum egenkapital 300.000 470.000 271.000 1.000 50.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.355.000 1.370.000 1.415.000 960.000 0
Leverandørgjeld 39.000 1.341.000 1.742.000 1.472.000 1.088.000
Betalbar skatt 48.000 40.000 0 8.000
Skyldig offentlige avgifter 137.000 499.000 464.000 483.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 329.000 1.503.000 2.183.000 1.982.000 270.000
Sum kortsiktig gjeld 505.000 3.392.000 4.429.000 3.936.000 1.366.000
Sum gjeld og egenkapital 2.160.000 5.232.000 6.115.000 4.897.000 1.416.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.655.000 1.840.000 1.685.000 962.000 50.000
Likviditetsgrad 1 4.3 1.5 1.4 1.2 1
Likviditetsgrad 2 3.1 1.2 1.1 0.9 0.3
Soliditet 13.9 9 4.4 0 3.5
Resultatgrad -1.3 0.3 0.4 -0.1 1.6
Rentedekningsgrad -72.7 20.5 98.7 -11.4
Gjeldsgrad 6.2 10.1 21.6 4 27.3
Total kapitalrentabilitet -9.7 4.9 5.1 -0.9 2.3
Signatur
26.01.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
17.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex