Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stasjonsdrift Stenbråten As
Juridisk navn:  Stasjonsdrift Stenbråten As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64911832
Jettegryta 1J Jettegryta 1J Fax:
1405 Langhus 1405 Langhus
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 922796025
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 3/21/2019
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
212.88%
Resultat  
  
7966.67%
Egenkapital  
  
760%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 9.327.000 2.981.000
Resultat: 242.000 3.000
Egenkapital: 215.000 25.000
Regnskap for  Stasjonsdrift Stenbråten As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 9.327.000 2.981.000
Driftskostnader -9.086.000 -2.978.000
Driftsresultat 242.000 3.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 242.000 3.000
Skattekostnad -52.000 0
Årsresultat 190.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.000 28.000
Sum omløpsmidler 1.197.000 983.000
Sum eiendeler 1.215.000 1.011.000
Sum opptjent egenkapital 185.000 3.000
Sum egenkapital 215.000 25.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1.001.000 987.000
Sum gjeld og egenkapital 1.216.000 1.012.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.807.000 2.878.000
Andre inntekter 521.000 104.000
Driftsinntekter 9.327.000 2.981.000
Varekostnad -4.880.000 -1.523.000
Lønninger -2.624.000 -896.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.582.000 -559.000
Driftskostnader -9.086.000 -2.978.000
Driftsresultat 242.000 3.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 190.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 18.000 28.000
Sum anleggsmidler 18.000 28.000
Varebeholdning 773.000 614.000
Kundefordringer 0
Andre fordringer 24.000 42.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 400.000 328.000
Sum omløpsmidler 1.197.000 983.000
Sum eiendeler 1.215.000 1.011.000
Sum opptjent egenkapital 185.000 3.000
Sum egenkapital 215.000 25.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 231.000 368.000
Betalbar skatt 52.000 0
Skyldig offentlige avgifter 178.000 214.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 539.000 405.000
Sum kortsiktig gjeld 1.001.000 987.000
Sum gjeld og egenkapital 1.216.000 1.012.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 196.000 -4.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4
Soliditet 17.7 2.5
Resultatgrad 2.6 0.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.7 39.5
Total kapitalrentabilitet 19.9 0.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex