Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Statskog Børresen As
Juridisk navn:  Statskog Børresen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74213000
Postboks 63 Sentrum Søren R Thornæs veg 10 Fax: 74213001
7801 Namsos 7800 Namsos
Fylke: Kommune:
Trøndelag Namsos 
Org.nr: 910973029
Aksjekapital: 2.849.000 NOK
Etableringsdato: 2/27/1909
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.64%
Resultat  
  
-997.21%
Egenkapital  
  
11.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.582.000 7.216.000 6.478.000 6.663.000 6.533.000
Resultat: -1.606.000 179.000 -2.412.000 -2.235.000 977.000
Egenkapital: 18.993.000 16.962.000 10.239.000 10.782.000 12.438.000
Regnskap for  Statskog Børresen As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.582.000 7.216.000 6.478.000 6.663.000 6.533.000
Driftskostnader -7.333.000 -7.788.000 -8.967.000 -8.964.000 -5.663.000
Driftsresultat -1.752.000 -572.000 -2.489.000 -2.301.000 869.000
Finansinntekter 188.000 751.000 77.000 66.000 108.000
Finanskostnader -42.000 0 0 0 0
Finans 146.000 751.000 77.000 66.000 108.000
Resultat før skatt -1.606.000 179.000 -2.412.000 -2.235.000 977.000
Skattekostnad 667.000 847.000 816.000 772.000 -205.000
Årsresultat -939.000 1.026.000 -1.597.000 -1.463.000 772.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.357.000 7.825.000 8.421.000 8.240.000 8.545.000
Sum omløpsmidler 14.700.000 11.440.000 7.902.000 4.999.000 5.316.000
Sum eiendeler 22.057.000 19.265.000 16.323.000 13.239.000 13.861.000
Sum opptjent egenkapital 16.144.000 14.114.000 7.391.000 7.934.000 9.589.000
Sum egenkapital 18.993.000 16.962.000 10.239.000 10.782.000 12.438.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 828.000
Sum kortsiktig gjeld 3.064.000 2.302.000 6.083.000 2.457.000 595.000
Sum gjeld og egenkapital 22.057.000 19.265.000 16.323.000 13.240.000 13.861.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.579.000 6.780.000 6.478.000 5.169.000 5.142.000
Andre inntekter 3.000 436.000 0 1.494.000 1.390.000
Driftsinntekter 5.582.000 7.216.000 6.478.000 6.663.000 6.533.000
Varekostnad -4.620.000 -4.403.000 -3.791.000 -4.084.000 -3.229.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -297.000 -303.000 -301.000 -310.000 -303.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.416.000 -3.082.000 -4.875.000 -4.570.000 -2.131.000
Driftskostnader -7.333.000 -7.788.000 -8.967.000 -8.964.000 -5.663.000
Driftsresultat -1.752.000 -572.000 -2.489.000 -2.301.000 869.000
Finansinntekter 188.000 751.000 77.000 66.000 108.000
Finanskostnader -42.000 0 0 0 0
Finans 146.000 751.000 77.000 66.000 108.000
Konsernbidrag 2.970.000 5.333.000 0 -192.000 -208.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -939.000 1.026.000 -1.597.000 -1.463.000 772.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 41.000 212.000 505.000 4.000 0
Fast eiendom 7.290.000 7.561.000 7.836.000 8.128.000 8.402.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 16.000 42.000 70.000 98.000 133.000
Sum varige driftsmidler 7.306.000 7.603.000 7.906.000 8.226.000 8.535.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 7.357.000 7.825.000 8.421.000 8.240.000 8.545.000
Varebeholdning 1.107.000 569.000 750.000 1.060.000 0
Kundefordringer 575.000 1.278.000 1.277.000 911.000 1.128.000
Andre fordringer 4.217.000 7.860.000 1.647.000 1.344.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.800.000 1.732.000 4.228.000 1.684.000 4.178.000
Sum omløpsmidler 14.700.000 11.440.000 7.902.000 4.999.000 5.316.000
Sum eiendeler 22.057.000 19.265.000 16.323.000 13.239.000 13.861.000
Sum opptjent egenkapital 16.144.000 14.114.000 7.391.000 7.934.000 9.589.000
Sum egenkapital 18.993.000 16.962.000 10.239.000 10.782.000 12.438.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 828.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 828.000
Leverandørgjeld 1.481.000 128.000 169.000 0 218.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 93.000 29.000 -30.000 38.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.583.000 2.081.000 5.885.000 2.487.000 339.000
Sum kortsiktig gjeld 3.064.000 2.302.000 6.083.000 2.457.000 595.000
Sum gjeld og egenkapital 22.057.000 19.265.000 16.323.000 13.240.000 13.861.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.636.000 9.138.000 1.819.000 2.542.000 4.721.000
Likviditetsgrad 1 4.8 5 1.3 2 8.9
Likviditetsgrad 2 4.4 4.7 1.2 1.6 8.9
Soliditet 86.1 88.1 62.7 81.4 89.7
Resultatgrad -31.4 -7.9 -38.4 -34.5 13.3
Rentedekningsgrad -41.7
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.6 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet -7.1 0.9 -14.8 -16.9 7
Signatur
16.09.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex