Statthansa As
Juridisk navn:  Statthansa As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vikaveien 270 Vikaveien 270 Fax:
9303 Silsand 9303 Silsand
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Senja
Org.nr: 920686745
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/7/2018 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-41.9%
Resultat  
  
-32.64%
Egenkapital  
  
51.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 122.000 210.000 0
Resultat: 97.000 144.000 0
Egenkapital: 220.000 145.000 30.000
Regnskap for  Statthansa As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 122.000 210.000 0
Driftskostnader -25.000 -67.000 0
Driftsresultat 97.000 144.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 97.000 144.000 0
Skattekostnad -21.000 -29.000 0
Årsresultat 76.000 115.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 308.000 308.000 308.000
Sum omløpsmidler 66.000 158.000 0
Sum eiendeler 374.000 466.000 308.000
Sum opptjent egenkapital 190.000 115.000 0
Sum egenkapital 220.000 145.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 153.000 320.000 277.000
Sum gjeld og egenkapital 373.000 465.000 307.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 122.000 210.000 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 122.000 210.000 0
Varekostnad -41.000 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -25.000 -26.000 0
Driftskostnader -25.000 -67.000 0
Driftsresultat 97.000 144.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 76.000 115.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 308.000 308.000 308.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 308.000 308.000 308.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 308.000 308.000 308.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 30.000 158.000 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 36.000 0 0
Sum omløpsmidler 66.000 158.000 0
Sum eiendeler 374.000 466.000 308.000
Sum opptjent egenkapital 190.000 115.000 0
Sum egenkapital 220.000 145.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0 0
Betalbar skatt 21.000 29.000 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 39.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 127.000 252.000 277.000
Sum kortsiktig gjeld 153.000 320.000 277.000
Sum gjeld og egenkapital 373.000 465.000 307.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -87.000 -162.000 -277.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.5 0
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5 0
Soliditet 59.0 31.2 9.8
Resultatgrad 79.5 68.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7 2.2 9.2
Total kapitalrentabilitet 26.0 3 0
Signatur
25.02.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
25.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex