Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stavanger Øye Legesenter AS
Juridisk navn:  Stavanger Øye Legesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51581716
Postboks 183 Langgata 13 Fax: 51668803
4301 Sandnes 4306 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 989368974
Aksjekapital: 712.500 NOK
Etableringsdato: 12/22/2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.03%
Resultat  
  
-2270.59%
Egenkapital  
  
-54.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 571.000 672.000 536.000 1.212.000 1.835.000
Resultat: -369.000 17.000 -6.000 152.000 328.000
Egenkapital: 311.000 680.000 663.000 669.000 518.000
Regnskap for  Stavanger Øye Legesenter AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 571.000 672.000 536.000 1.212.000 1.835.000
Driftskostnader -936.000 -652.000 -538.000 -1.058.000 -1.503.000
Driftsresultat -365.000 21.000 -2.000 156.000 332.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -5.000
Finans -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -5.000
Resultat før skatt -369.000 17.000 -6.000 152.000 328.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -369.000 17.000 -6.000 152.000 328.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 92.000 155.000 279.000 351.000 480.000
Sum omløpsmidler 315.000 530.000 396.000 425.000 198.000
Sum eiendeler 407.000 685.000 675.000 776.000 678.000
Sum opptjent egenkapital -402.000 -33.000 -49.000 -43.000 -195.000
Sum egenkapital 311.000 680.000 663.000 669.000 518.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 97.000 5.000 12.000 106.000 160.000
Sum gjeld og egenkapital 408.000 685.000 676.000 776.000 678.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 571.000 672.000 536.000 1.212.000 1.835.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 571.000 672.000 536.000 1.212.000 1.835.000
Varekostnad -25.000 -50.000 -26.000 -109.000 -207.000
Lønninger -5.000 0 0 -8.000 0
Avskrivning -62.000 -125.000 -128.000 -130.000 -200.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -844.000 -477.000 -384.000 -811.000 -1.096.000
Driftskostnader -936.000 -652.000 -538.000 -1.058.000 -1.503.000
Driftsresultat -365.000 21.000 -2.000 156.000 332.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -5.000
Finans -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -369.000 17.000 -6.000 152.000 328.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 43.000 49.000 55.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 48.000 105.000 224.000 350.000 480.000
Sum varige driftsmidler 48.000 105.000 224.000 350.000 480.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 0 0
Sum anleggsmidler 92.000 155.000 279.000 351.000 480.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 32.000 40.000 0 21.000 162.000
Andre fordringer 21.000 8.000 0 6.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 262.000 483.000 396.000 397.000 29.000
Sum omløpsmidler 315.000 530.000 396.000 425.000 198.000
Sum eiendeler 407.000 685.000 675.000 776.000 678.000
Sum opptjent egenkapital -402.000 -33.000 -49.000 -43.000 -195.000
Sum egenkapital 311.000 680.000 663.000 669.000 518.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 97.000 5.000 12.000 106.000 160.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 97.000 5.000 12.000 106.000 160.000
Sum gjeld og egenkapital 408.000 685.000 676.000 776.000 678.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 218.000 525.000 384.000 319.000 38.000
Likviditetsgrad 1 3.2 1 3 4 1.2
Likviditetsgrad 2 3.2 1 3 4 1.2
Soliditet 76.2 99.3 98.2 86.3 76.4
Resultatgrad -63.9 3.1 -0.4 12.9 18.1
Rentedekningsgrad -91.3 5.3 -0.5 3 66.4
Gjeldsgrad 0.3 0 0 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet -89.5 3.1 -0.3 20.1 4
Signatur
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex