Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stavanger Øye Legesenter As
Juridisk navn:  Stavanger Øye Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51581716
Postboks 183 Langgata 13 Fax: 51668803
4301 Sandnes 4306 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 989368974
Aksjekapital: 712.500 NOK
Etableringsdato: 12/22/2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
96.15%
Resultat  
  
138.75%
Egenkapital  
  
45.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.120.000 571.000 672.000 536.000 1.212.000
Resultat: 143.000 -369.000 17.000 -6.000 152.000
Egenkapital: 453.000 311.000 680.000 663.000 669.000
Regnskap for  Stavanger Øye Legesenter As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.120.000 571.000 672.000 536.000 1.212.000
Driftskostnader -972.000 -936.000 -652.000 -538.000 -1.058.000
Driftsresultat 147.000 -365.000 21.000 -2.000 156.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
Finans -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
Resultat før skatt 143.000 -369.000 17.000 -6.000 152.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 143.000 -369.000 17.000 -6.000 152.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 87.000 92.000 155.000 279.000 351.000
Sum omløpsmidler 377.000 315.000 530.000 396.000 425.000
Sum eiendeler 464.000 407.000 685.000 675.000 776.000
Sum opptjent egenkapital -259.000 -402.000 -33.000 -49.000 -43.000
Sum egenkapital 453.000 311.000 680.000 663.000 669.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.000 97.000 5.000 12.000 106.000
Sum gjeld og egenkapital 465.000 408.000 685.000 676.000 776.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.120.000 571.000 672.000 536.000 1.212.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.120.000 571.000 672.000 536.000 1.212.000
Varekostnad -84.000 -25.000 -50.000 -26.000 -109.000
Lønninger -5.000 0 0 -8.000
Avskrivning -44.000 -62.000 -125.000 -128.000 -130.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -844.000 -844.000 -477.000 -384.000 -811.000
Driftskostnader -972.000 -936.000 -652.000 -538.000 -1.058.000
Driftsresultat 147.000 -365.000 21.000 -2.000 156.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
Finans -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 143.000 -369.000 17.000 -6.000 152.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 27.000 43.000 49.000 55.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 59.000 48.000 105.000 224.000 350.000
Sum varige driftsmidler 59.000 48.000 105.000 224.000 350.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Sum anleggsmidler 87.000 92.000 155.000 279.000 351.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 32.000 32.000 40.000 0 21.000
Andre fordringer 11.000 21.000 8.000 0 6.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 335.000 262.000 483.000 396.000 397.000
Sum omløpsmidler 377.000 315.000 530.000 396.000 425.000
Sum eiendeler 464.000 407.000 685.000 675.000 776.000
Sum opptjent egenkapital -259.000 -402.000 -33.000 -49.000 -43.000
Sum egenkapital 453.000 311.000 680.000 663.000 669.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 11.000 97.000 5.000 12.000 106.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.000 97.000 5.000 12.000 106.000
Sum gjeld og egenkapital 465.000 408.000 685.000 676.000 776.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 366.000 218.000 525.000 384.000 319.000
Likviditetsgrad 1 34.3 3.2 1 3 4
Likviditetsgrad 2 34.3 3.2 1 3 4
Soliditet 97.6 76.2 99.3 98.2 86.3
Resultatgrad 13.1 -63.9 3.1 -0.4 12.9
Rentedekningsgrad 36.8 -91.3 5.3 -0.5 3
Gjeldsgrad 0.3 0 0 0.2
Total kapitalrentabilitet 31.7 -89.5 3.1 -0.3 20.1
Signatur
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex