Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stavanger Kunstforening
Juridisk navn:  Stavanger Kunstforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51564120
Madlaveien 33 Madlaveien 33 Fax: 51564121
4009 Stavanger 4009 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 970447245
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 2/11/1865
Foretakstype: FLI
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Relevant Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.8%
Resultat  
  
74.99%
Egenkapital  
  
-3.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.664.000 5.768.000 4.485.000 2.921.000 3.727.000
Resultat: -920.000 -3.678.000 -1.935.000 -657.000 -390.000
Egenkapital: 29.435.000 30.354.000 34.032.000 35.967.000 36.625.000
Regnskap for  Stavanger Kunstforening
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.664.000 5.768.000 4.485.000 2.921.000 3.727.000
Driftskostnader -7.278.000 -10.292.000 -6.255.000 -5.202.000 -5.249.000
Driftsresultat -1.613.000 -4.523.000 -1.770.000 -2.281.000 -1.521.000
Finansinntekter 701.000 855.000 49.000 1.626.000 2.237.000
Finanskostnader -8.000 -8.000 -213.000 -1.000 -1.107.000
Finans 693.000 847.000 -164.000 1.625.000 1.130.000
Resultat før skatt -920.000 -3.678.000 -1.935.000 -657.000 -390.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -920.000 -3.678.000 -1.935.000 -657.000 -390.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.683.000 29.101.000 33.057.000 35.426.000 31.781.000
Sum omløpsmidler 3.103.000 2.642.000 1.713.000 1.519.000 5.544.000
Sum eiendeler 30.786.000 31.743.000 34.770.000 36.945.000 37.325.000
Sum opptjent egenkapital 29.435.000 30.354.000 34.032.000 35.967.000 36.625.000
Sum egenkapital 29.435.000 30.354.000 34.032.000 35.967.000 36.625.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.351.000 1.389.000 738.000 978.000 700.000
Sum gjeld og egenkapital 30.786.000 31.743.000 34.770.000 36.945.000 37.325.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.103.000 5.302.000 4.273.000 180.000 230.000
Andre inntekter 561.000 466.000 211.000 2.741.000 3.498.000
Driftsinntekter 5.664.000 5.768.000 4.485.000 2.921.000 3.727.000
Varekostnad -2.013.000 -2.237.000 -1.812.000 -1.914.000 -2.213.000
Lønninger -3.104.000 -3.239.000 -2.801.000 -2.125.000 -1.871.000
Avskrivning -175.000 -140.000 -171.000 -167.000 -172.000
Nedskrivning 0 0 -63.000 0 0
Andre driftskostnader -1.986.000 -4.676.000 -1.408.000 -996.000 -993.000
Driftskostnader -7.278.000 -10.292.000 -6.255.000 -5.202.000 -5.249.000
Driftsresultat -1.613.000 -4.523.000 -1.770.000 -2.281.000 -1.521.000
Finansinntekter 701.000 855.000 49.000 1.626.000 2.237.000
Finanskostnader -8.000 -8.000 -213.000 -1.000 -1.107.000
Finans 693.000 847.000 -164.000 1.625.000 1.130.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -920.000 -3.678.000 -1.935.000 -657.000 -390.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 98.000 132.000
Fast eiendom 2.573.000 1.932.000 2.043.000 2.153.000 2.264.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 82.000 107.000 120.000 146.000 143.000
Sum varige driftsmidler 2.655.000 2.039.000 2.163.000 2.299.000 2.407.000
Sum finansielle anleggsmidler 25.027.000 27.062.000 30.895.000 33.029.000 29.242.000
Sum anleggsmidler 27.683.000 29.101.000 33.057.000 35.426.000 31.781.000
Varebeholdning 0 205.000 247.000 72.000 100.000
Kundefordringer 0 150.000 0 531.000 75.000
Andre fordringer 939.000 66.000 234.000 112.000 345.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.164.000 2.221.000 1.231.000 805.000 5.024.000
Sum omløpsmidler 3.103.000 2.642.000 1.713.000 1.519.000 5.544.000
Sum eiendeler 30.786.000 31.743.000 34.770.000 36.945.000 37.325.000
Sum opptjent egenkapital 29.435.000 30.354.000 34.032.000 35.967.000 36.625.000
Sum egenkapital 29.435.000 30.354.000 34.032.000 35.967.000 36.625.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 240.000 151.000 66.000 124.000 97.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 216.000 225.000 224.000 165.000 146.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 895.000 1.013.000 448.000 689.000 457.000
Sum kortsiktig gjeld 1.351.000 1.389.000 738.000 978.000 700.000
Sum gjeld og egenkapital 30.786.000 31.743.000 34.770.000 36.945.000 37.325.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.752.000 1.253.000 975.000 541.000 4.844.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1.9 2 1.6 7.9
Likviditetsgrad 2 2.3 1.8 2 1.5 7.8
Soliditet 95.6 95.6 97.9 97.4 98.1
Resultatgrad -28.5 -78.4 -39.5 -78.1 -40.8
Rentedekningsgrad -201.6 -565.4 -8.3 -1.4
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -11.6 -4.9 -1.8 1.9
Signatur
31.05.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
31.05.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex