Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stavanger Motorbåtforening
Juridisk navn:  Stavanger Motorbåtforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51505550
Paradisveien 85A Paradisveien 85A Fax: 51505551
4012 Stavanger 4012 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 837748062
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: FLI
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Jansson & Larsen Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
28.37%
Resultat  
  
-25%
Egenkapital  
  
1.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 13.295.000 10.357.000 12.841.000 13.954.000 12.246.000
Resultat: -215.000 -172.000 55.000 375.000 203.000
Egenkapital: 34.803.000 34.163.000 33.934.000 33.221.000 32.273.000
Regnskap for  Stavanger Motorbåtforening
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 13.295.000 10.357.000 12.841.000 13.954.000 12.246.000
Driftskostnader -13.522.000 -10.564.000 -12.921.000 -13.665.000 -12.137.000
Driftsresultat -226.000 -208.000 -79.000 288.000 109.000
Finansinntekter 12.000 36.000 134.000 87.000 94.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 12.000 36.000 134.000 87.000 94.000
Resultat før skatt -215.000 -172.000 55.000 375.000 203.000
Skattekostnad 41.000 11.000 -20.000 0
Årsresultat -215.000 -131.000 65.000 355.000 203.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.714.000 22.633.000 21.515.000 21.515.000 21.562.000
Sum omløpsmidler 13.962.000 12.184.000 14.150.000 13.181.000 12.224.000
Sum eiendeler 35.676.000 34.817.000 35.553.000 34.696.000 33.786.000
Sum opptjent egenkapital 13.252.000 13.466.000 0 13.531.000 -13.176.000
Sum egenkapital 34.803.000 34.163.000 33.934.000 33.221.000 32.273.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 873.000 654.000 1.619.000 1.475.000 1.513.000
Sum gjeld og egenkapital 35.677.000 34.817.000 35.553.000 34.695.000 7.433.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.252.000 3.696.000 5.974.000 6.980.000 5.526.000
Andre inntekter 7.042.000 6.660.000 6.867.000 6.974.000 6.720.000
Driftsinntekter 13.295.000 10.357.000 12.841.000 13.954.000 12.246.000
Varekostnad -5.645.000 -3.265.000 -5.416.000 -6.291.000 -4.920.000
Lønninger -2.664.000 -2.481.000 -2.723.000 -2.621.000 -2.541.000
Avskrivning -1.293.000 -1.198.000 -1.124.000 -1.056.000 -1.014.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.920.000 -3.620.000 -3.658.000 -3.697.000 -3.662.000
Driftskostnader -13.522.000 -10.564.000 -12.921.000 -13.665.000 -12.137.000
Driftsresultat -226.000 -208.000 -79.000 288.000 109.000
Finansinntekter 12.000 36.000 134.000 87.000 94.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 12.000 36.000 134.000 87.000 94.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -215.000 -131.000 65.000 355.000 203.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 52.000 52.000 11.000 0 0
Fast eiendom 21.300.000 22.128.000 20.691.000 21.163.000 21.466.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 362.000 453.000 20.702.000 352.000 96.000
Sum varige driftsmidler 21.662.000 22.581.000 547.000 21.515.000 21.562.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 21.714.000 22.633.000 21.515.000 21.515.000 21.562.000
Varebeholdning 668.000 562.000 0 625.000 485.000
Kundefordringer 172.000 89.000 53.000 187.000 86.000
Andre fordringer 60.000 497.000 46.000 46.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 13.062.000 11.035.000 14.150.000 12.323.000 11.633.000
Sum omløpsmidler 13.962.000 12.184.000 14.150.000 13.181.000 12.224.000
Sum eiendeler 35.676.000 34.817.000 35.553.000 34.696.000 33.786.000
Sum opptjent egenkapital 13.252.000 13.466.000 0 13.531.000 -13.176.000
Sum egenkapital 34.803.000 34.163.000 33.934.000 33.221.000 32.273.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 407.000 228.000 380.000 299.000 396.000
Betalbar skatt 0 20.000 0
Skyldig offentlige avgifter 169.000 118.000 186.000 153.000 160.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 297.000 307.000 1.053.000 1.004.000 957.000
Sum kortsiktig gjeld 873.000 654.000 1.619.000 1.475.000 1.513.000
Sum gjeld og egenkapital 35.677.000 34.817.000 35.553.000 34.695.000 7.433.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.089.000 11.530.000 11.706.000 10.711.000
Likviditetsgrad 1 16.0 18.6 8.9 8.1
Likviditetsgrad 2 15.2 17.8 8.5 7.8
Soliditet 97.6 98.1 95.7 95.5
Resultatgrad -1.7 -2.0 2.1 0.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0
Total kapitalrentabilitet -0.6 -0.5 1.1 0.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex