Stavanger Travel AS
Juridisk navn:  Stavanger Travel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51532040
Kalhammargeilen 3 Kalhammargeilen 3 Fax: 51532040
4007 Stavanger 4007 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 987628057
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/14/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jansson & Larsen Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.74%
Resultat  
  
-45.48%
Egenkapital  
  
1.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.234.000 3.583.000 761.000 2.014.000 2.076.000
Resultat: 332.000 609.000 -432.000 248.000 261.000
Egenkapital: 531.000 522.000 200.000 631.000 540.000
Regnskap for  Stavanger Travel AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.234.000 3.583.000 761.000 2.014.000 2.076.000
Driftskostnader -2.904.000 -2.976.000 -1.196.000 -1.770.000 -1.819.000
Driftsresultat 330.000 607.000 -435.000 244.000 257.000
Finansinntekter 3.000 2.000 4.000 5.000 5.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0 -1.000
Finans 2.000 1.000 4.000 5.000 4.000
Resultat før skatt 332.000 609.000 -432.000 248.000 261.000
Skattekostnad -73.000 -36.000 0 -57.000 -65.000
Årsresultat 259.000 573.000 -432.000 191.000 196.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000 9.000 16.000 23.000
Sum omløpsmidler 1.455.000 1.542.000 347.000 1.117.000 1.117.000
Sum eiendeler 1.455.000 1.544.000 356.000 1.133.000 1.140.000
Sum opptjent egenkapital 431.000 422.000 100.000 531.000 440.000
Sum egenkapital 531.000 522.000 200.000 631.000 540.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 2.000
Sum kortsiktig gjeld 924.000 1.022.000 156.000 502.000 598.000
Sum gjeld og egenkapital 1.455.000 1.544.000 356.000 1.133.000 1.140.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.234.000 3.583.000 761.000 2.014.000 2.076.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.234.000 3.583.000 761.000 2.014.000 2.076.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -2.721.000 -2.709.000 -1.010.000 -1.569.000 -1.594.000
Avskrivning -2.000 -7.000 -7.000 -7.000 -1.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -181.000 -260.000 -179.000 -194.000 -224.000
Driftskostnader -2.904.000 -2.976.000 -1.196.000 -1.770.000 -1.819.000
Driftsresultat 330.000 607.000 -435.000 244.000 257.000
Finansinntekter 3.000 2.000 4.000 5.000 5.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0 -1.000
Finans 2.000 1.000 4.000 5.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -250.000 -250.000 0 -100.000 -200.000
Årsresultat 259.000 573.000 -432.000 191.000 196.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.000 9.000 16.000 23.000
Sum varige driftsmidler 2.000 9.000 16.000 23.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.000 9.000 16.000 23.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 499.000 306.000 0 159.000 199.000
Andre fordringer 18.000 52.000 20.000 6.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 938.000 1.184.000 327.000 953.000 914.000
Sum omløpsmidler 1.455.000 1.542.000 347.000 1.117.000 1.117.000
Sum eiendeler 1.455.000 1.544.000 356.000 1.133.000 1.140.000
Sum opptjent egenkapital 431.000 422.000 100.000 531.000 440.000
Sum egenkapital 531.000 522.000 200.000 631.000 540.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 2.000
Leverandørgjeld 10.000 16.000 6.000 -8.000 6.000
Betalbar skatt 74.000 36.000 0 59.000 64.000
Skyldig offentlige avgifter 338.000 411.000 59.000 212.000 171.000
Utbytte -250.000 -250.000 0 -100.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 253.000 308.000 92.000 139.000 156.000
Sum kortsiktig gjeld 924.000 1.022.000 156.000 502.000 598.000
Sum gjeld og egenkapital 1.455.000 1.544.000 356.000 1.133.000 1.140.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 531.000 520.000 191.000 615.000 519.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.5 2.2 2.2 1.9
Likviditetsgrad 2 1.6 1.5 2.2 2.2 1.9
Soliditet 36.5 33.8 56.2 55.7 47.4
Resultatgrad 10.2 16.9 -57.2 12.1 12.4
Rentedekningsgrad 330.0 6 2
Gjeldsgrad 1.7 2 0.8 0.8 1.1
Total kapitalrentabilitet 22.9 39.4 -121.1 2 2
Signatur
07.06.2006
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex