Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stavanger Turistforening
Juridisk navn:  Stavanger Turistforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51840200
Postboks 239 Sentrum Olav Vs Gate 18 Fax: 51840214
4001 Stavanger 4005 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 946846856
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 95
Etableringsdato: 1/1/1970 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Revisjon Vest AS
Regnskapsfører: Dnt Økonomiring Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
16.85%
Resultat  
  
-30.46%
Egenkapital  
  
-4.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 79.721.000 68.223.000 76.128.000 91.460.000 86.689.000
Resultat: 4.377.000 6.294.000 2.915.000 3.760.000 3.127.000
Egenkapital: 69.793.000 72.794.000 71.930.000 12.797.000 10.225.000
Regnskap for  Stavanger Turistforening
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 79.721.000 68.223.000 76.128.000 91.460.000 86.689.000
Driftskostnader -75.577.000 -61.969.000 -71.833.000 -85.993.000 -82.291.000
Driftsresultat 4.143.000 6.254.000 4.294.000 5.467.000 4.399.000
Finansinntekter 503.000 254.000 61.000 9.000 7.000
Finanskostnader -269.000 -215.000 -1.440.000 -1.717.000 -1.280.000
Finans 234.000 39.000 -1.379.000 -1.708.000 -1.273.000
Resultat før skatt 4.377.000 6.294.000 2.915.000 3.760.000 3.127.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -3.001.000 864.000 59.132.000 2.573.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.757.000 28.582.000 31.906.000 44.555.000 43.503.000
Sum omløpsmidler 63.660.000 60.773.000 55.267.000 15.340.000 15.157.000
Sum eiendeler 90.417.000 89.355.000 87.173.000 59.895.000 58.660.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 69.793.000 72.794.000 71.930.000 12.797.000 10.225.000
Sum langsiktig gjeld 200.000 200.000 200.000 29.586.000 31.359.000
Sum kortsiktig gjeld 20.424.000 16.361.000 15.043.000 17.512.000 17.076.000
Sum gjeld og egenkapital 90.417.000 89.355.000 87.173.000 59.895.000 58.660.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 79.721.000 68.223.000 76.128.000 91.460.000 86.689.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 79.721.000 68.223.000 76.128.000 91.460.000 86.689.000
Varekostnad -16.617.000 -14.945.000 -17.097.000 -20.107.000 -32.705.000
Lønninger -34.981.000 -30.280.000 -34.260.000 -41.812.000 -38.954.000
Avskrivning -1.791.000 -1.753.000 -2.308.000 -2.282.000 -1.840.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.188.000 -14.991.000 -18.168.000 -21.792.000 -8.792.000
Driftskostnader -75.577.000 -61.969.000 -71.833.000 -85.993.000 -82.291.000
Driftsresultat 4.143.000 6.254.000 4.294.000 5.467.000 4.399.000
Finansinntekter 503.000 254.000 61.000 9.000 7.000
Finanskostnader -269.000 -215.000 -1.440.000 -1.717.000 -1.280.000
Finans 234.000 39.000 -1.379.000 -1.708.000 -1.273.000
Konsernbidrag 1.038.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -3.001.000 864.000 59.132.000 2.573.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 20.407.000 20.660.000 22.413.000 44.490.000 43.448.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 20.407.000 20.660.000 22.413.000 44.490.000 43.448.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.350.000 7.922.000 9.493.000 65.000 55.000
Sum anleggsmidler 26.757.000 28.582.000 31.906.000 44.555.000 43.503.000
Varebeholdning 2.211.000 2.783.000 3.127.000 3.698.000 3.741.000
Kundefordringer 902.000 464.000 351.000 1.011.000 1.863.000
Andre fordringer 7.131.000 4.084.000 5.502.000 6.339.000 2.312.000
Sum investeringer 33.788.000 0 0 0 0
Kasse, bank 19.628.000 53.442.000 46.287.000 4.292.000 7.241.000
Sum omløpsmidler 63.660.000 60.773.000 55.267.000 15.340.000 15.157.000
Sum eiendeler 90.417.000 89.355.000 87.173.000 59.895.000 58.660.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 69.793.000 72.794.000 71.930.000 12.797.000 10.225.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 200.000 200.000 200.000 29.586.000 31.359.000
Leverandørgjeld 5.444.000 3.854.000 3.673.000 4.809.000 4.048.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.982.000 1.727.000 1.681.000 2.088.000 1.436.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.459.000 8.401.000 7.513.000 6.910.000 8.495.000
Sum kortsiktig gjeld 20.424.000 16.361.000 15.043.000 17.512.000 17.076.000
Sum gjeld og egenkapital 90.417.000 89.355.000 87.173.000 59.895.000 58.660.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 43.236.000 44.412.000 40.224.000 -2.172.000 -1.919.000
Likviditetsgrad 1 3.1 3.7 3.7 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 3.0 3.5 3.5 0.7 0.7
Soliditet 77.2 81.5 82.5 21.4 17.4
Resultatgrad 5.2 9.2 5.6 6 5.1
Rentedekningsgrad 15.4 29.1 3 3.2 3.4
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.2 3.7 4.7
Total kapitalrentabilitet 5.1 7.3 5 9.1 7.5
Signatur
06.05.2022
STYRETS LEDER ALENE.
STYRETS NESTLEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP
Prokurister
06.05.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex